Affirmasjoner – Positiv indre dialog

J

Affirmasjoner handler om å føre en positiv indre dialog med seg selv. Ved å gjenta en setning mange ganger, omprogrammerer man hjernen til å tenke annerledes. Ved å velge positive tanker, vil man få en mer positiv holdning til livet, hvilke vil gjenspeile seg i det ytre.

Hvordan man snakker til seg selv er av stor betydning for hvordan man opplever ens helbred. Ved gjenntatte ganger å si til seg selv at ¨jeg er ikke god nok¨, så blir dette for oss en sannhet som påvirker våre handlinger. Vi blir dermed  styrt av våre negative følelser om oss selv.

 

 

Husk!

Du er selv skaperen av ditt liv

 

 

Jeg vil fremover legge ut affirmasjoner som blir skrevet ut i fra astrologien, og de energiene vi er under innflytelse av.

 AFFIRMASJON
01.09.19


Jeg har viljen, kraften og motet til å gi liv til mine ideer, fra mitt høyere selv

 

Tidligere affirmasjoner

Jeg gir slipp på min kritiker-energi, for jeg er god nok som jeg er

Jeg favner om min verdighet, og fortjener å ha det godt

Jeg er den jeg ER, og jeg er UNIK


Jeg kan manifestere å gi nytt liv til mine drømmer