Åndelig sjelsutvikling

Gratis avspenning

– Avspenning av kroppen er viktig for å skape balanse i vårt energisystem.
– Mindre stress i hverdagen virker forebyggendepå vår helse og helbred.
– Vi blir mer mottakelige for inspirasjon fra vårt indre.
– En avbalansert kropp bidrar til økt glede.