Merkur direkte
Fullmånen i væren 09.10.22

Hva skjer i oktober?

VELKOMMEN OKTOBER MÅNED

Vi har nå gått inn i oktober, og her er en liten oversikt over hva vi kan forvente av astrologiske begivenheter denne måneden.MERKUR DIREKTE – kan føre til lite gjennomtenkte impulshandlinger

Merkur holder nå på å avslutte sin retrograde bevegelse. Den stopper opp i jomfruens tegn den 1 oktober, hvor energiene omdirigeres, for så å sette farten fremover igjen. Dette skjer mens Merkur i jomfruen befinner seg i en opposisjon til Neptun i fiskene.

En planets retrograde bevegelse har som hensikt å forsøke å få oss til å forstå et eller annet, sånn at vi kan komme frem til noen gode og mer hensiktsmessige løsninger på eventuelle problemer. Vi blir trukket innover fordi det ligger noe i dens energier vi trenger å bruke litt tid til å reflektere over. Det kan være ting vi har forsømt, neglisjert, ikke tatt godt nok på alvor, ikke forstått etc.

Når en planet stopper opp for og omdirigeres, blir den stående i det vi kaller en stasjonær posisjon, og da kan det oppleves som om ting står litt stille. Forhåpentligvis har man kommet frem til noen gode løsninger under Merkurs retrograde reise, men mens Merkur står stasjonær blir den stående i denne opposisjonen til Neptun i fiskene, og spørsmålet blir da om man klarer å tenke klart. Man kan faktisk komme til å få problemer med å forholde seg til virkelighetens verden. I tillegg står Neptun og Merkur i en anspent forbindelse med Mars i tvillingen, og dette er spenninger som kan blant annet kan føre til at man handler på impuls, og lite gjennomtenkt. Man kan komme til å misforstå et budskap, noe som kan føre til at man foretar noen feilvurderinger.

HAR VI TATT LÆRDOM, OG HAR VI FORSTÅTT

I 2021 ble vi utsatt for noen sterke prøvelser som følge av Uranus og Saturns tøffe forbindelser med hverandre på grunn av deres retrograde bevegelser. Hver gang disse møttes, stengte samfunnet ned, og når de slapp taket på hverandre, åpnet samfunnet igjen. Saturn og Uranus står nå i en tett spenning med hverandre igjen, men denne gangen møtes de ikke eksakt, men veldig nær et eksakt møte. De møtes på sitt næreste den 04 oktober, men da dette er saktegående planeter vil de prege oss ut oktober måned.

Saturn og Uranus anses begge som personlige herskere i vannmannen. Dette er veldig interessant, ettersom vi er på vei inn i vannmannens tidsalder. Saturn er vår vokter, som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Den er knyttet til alt som foregår innenfor tid og rom, mens Uranus er den som er forbundet med det transpersonlige, og som gir oss tilgang på vår høyere bevissthet. Men vi får ikke tilgang på dette før vi har bestått de prøvelsene Saturn gir oss.

Vi kan se på Saturn som en sensor, som forventer at vi skal ta vårt ansvar på alvor. I første omgang handler det om å bli oss bevisste om at vi alle har et kollektivt ansvar, for så å handle deretter. Saturn står under tiden plassert i vannmannens tegn, så dette er så absolutt et høyaktuelt tema. Det er et helt nytt verdenssamfunn som er i fremvekst, men da må vi frigjøre oss fra det gamle.

Uranus står under tiden i tyrens tegn, hvor den har sitt såkalte fall. Dette er heller ikke uten betydning, for med sitt fall vil noe i forhold til vårt gamle verdensbilde bryte sammen. Tyren som Uranus står plassert i, er knyttet til våre verdier og hvordan vi forvalter våre ressurser. Det gjelder både individuelt såvel som kollektivt. Vi må endre vårt verdigrunnlag, sånn at vi kan begynne å forvalte jordens resurser og verdier på en helt ny måte.

Uranus har med andre ord som oppgave å frigjøre oss fra tyrens drifter og begjær, og det er her vi blir testet av Saturn, om vi er klar. Hvis ikke kan den komme til å sette oss på noen meget tøffe og harde prøvelser, når vi nå sakte, men sikkert er på vei mot skorpionens tegn. Skorpionen viser ingen nåde, som er den som legger alt som har utspilt sin rolle i grus, som en forberedelse mot en ny oppstigning. 

Det er i vektens tegn som solen nå befinner seg i, at vi tar våre valg. Er det vår indre stemme vi vil lytte til, som forstår at vi nå må foreta en snuoperasjon, eller er det vår personlighet vi vil fortsette å lytte til som kun ønsker å nære sine egne personlige behov. Dette vil være helt avgjørende for hva som videre kommer til å skje.

FULLMÅNEN 09.10.22 – solen i vekten og månen i væren

Under kommende fullmåne plasserer solen seg i vekten og månen i væren, hvorpå vi får et møte mellom det maskuline og det feminine. Væren er knyttet til vilje, handlekraft og mot, mens vekten er forbundet med kjærlighet, harmoni, balanse og likevekt. Væren og vekten skal derfor forene deres energier sånn at man kan bli i stand til å bruke viljen og motet på en kjærlighetsfull, rettferdig og diplomatisk måte. Men dersom disse energiene er uforenelige, kan dette med samarbeid bli et stort problem.

Månen plasserer seg sammen med Chiron under kommende fullmåne, og solen sammen med Venus som er hersker i vekten. Dette er energier som kan komme til å vekke noe sårt. Her kan krigeren mars komme til å handle for impulsivt og aggressivt, eller motsatt hvor man kan komme til å føle seg motløs og handlingslammet. Værens følelsestemperament kan vise seg som noe uberegnelig, og den trenger derfor å hente frem sin indre ro og balanse via vekten.

PLUTO DIRKEKTE 08.10.22

Den 8. oktober stopper Pluto opp etter sin retrograde bevegelse, og som tidligere nevnt kan det oppleves som om ting blir stående litt stille når en planet står stasjonær. Men natten til den 7. oktober går Merkur inn i et eksakt trigon med Pluto, og dette er et gunstig møte som over tid har forsøkt å endre vår måte å tenke på. Dette er energier som har forsøkt å få oss til å gå i dybden av vår tenkning, gjennomskue det som ikke er ekte, sånn at vi kan begynne å forstå eller se verden med nye øyne når Pluto begynner å gå direkte igjen.

Men når det er sagt, står Merkur i en spenning til Mars, Jupiter og Neptun, noe som kan resultere i et anspent og forvirret tankesinn. Dens spenning til Neptun kan gi en opplevelse av ikke å klarer å tenke klart, mens dens forbindelse med Jupiter kan få den til å handle for impulsivt med manglende evne til å tenke langsiktig.

Enn videre bygger det seg også opp til en spenning mellom Mars og Neptun henimot den 11 oktober, og dette er energier som kan bringe med seg følelser i form av motløshet og håpløshet, samt at man kan oppleve det som om man ikke har de kreftene som skal til.

MERKUR I VEKTEN 11.10.22 – et mer fredsommelige sinnelag

Den 11 oktober beveger Merkur seg inn i vektens tegn, og da vil man muligens begynne å tenke i mer fredsommelige baner. Man vil så smått begynne å tenke litt klarere.

MER OM DETTE SENERE:

SOLEN OG VENUS KONJUNKJSON 22.10.22 – harmoni, fred og kjærlighet.

SOLEN I SKOPRIONEN 23.10.22 – tegnet som er knyttet til transformasjon og forvandling.

VENUS I SKORPIONEN 23.10.22 – hvor den står i sitt fall

SATURN DIREKTE 23.10.22 – hva har vi lært av dens prøvelser

DELVIS SOLFORMØRKELSE 25.10.22 – nymåne i skorpionens tegn

JUPITER I FISKENE 28.10.22 – tilbake til fiskenes tegn på grunn av dens retrograde bevegelse.

MERKUR I SKORPIONEN 29.10.22 – dype refleksjoner

MARS RETROGRAD 30.10.22 – vilje, mot og handlekraft

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen 💞