Astrologi og tolkning

 

Søker du svar:

– Hvem er jeg?

– Hva skal jeg gjøre når jeg blir stor?

– Hvem passer jeg sammen med?

– Hva vil bli utfordringen det kommende år?

– Hva kan være nyttig å vite om egne barn?

En tolkning kan foregå ved personlig oppmøte, via Skype eller telefon. Avstand ingen hindring. Jeg holder til på Åsgårdstrand i Vestfold.

Tolkningen blir tatt opp på lydfil og ettersendt. Denne må lastes ned til din pc innen 7 dager. Dersom du ved en senere anledning ønsker å få tolkningen tilsendt vil det påløpe et gebyr på kr. 100,-. Dette på grunn av merarbeidet dette medfører da jeg får mange slike henvendelser. 

 

 

Ulike tolkningsmuligheter

 

Fødselshoroskop

Et fødselshoroskop viser til planetenes plasseringer på himmelveldet i det tidspunktet du ble født. Ved å studere energiflyten mellom de ulike himmellegemer og vår planet, og deres plasseringer i tegn og hus ved fødselsøyeblikket, vil vi kunne danne oss et bilde som viser hvilke egenskaper, evner og kvaliteter du besitter. Vi vil kunne se hvilke utfordringer du kan komme til å møte, hvordan barndom, oppvekst og miljø vil være med på å prege ditt liv. Fødselshoroskopet vil fortelle om ditt utviklingspotensial, dine talenter og dine resurser m.m.

Ditt fødselshoroskop vil kunne være med på å kaste lys over hvilke kvaliteter du besitter og ditt livspotensial.

Muntlig: Pris kr 1400,-
Skriftlige tolkninger: Pris kr 2000,-.
Ved utskrift og forsendelse pr post, kommer kr 200,-, i tillegg. 

 

Sjelsanalyse

Ved en sjelsanalyse rettes fokuset mot sjelens utviklingspotensiale og hvilke kvaliteter vi i denne inkarnasjonen søker å utvikle.

En slik tolkning vil øke bevisstheten om hvem vi er på et dypere plan, noe vi ønsker å tilegne oss en forståelse av når vi møter motstand i det ytre livet. Dette skjer når vi er klar til å møte en høyere bevissthet i oss, når sjelen banker på. En periode i livet som for mange kan oppleves som ensom, nettopp fordi man begynner å miste interessen og gi avkall på forhold i det ytre liv.

Muntlig: Pris kr 1300,-.

 

Årshoroskop

Et årshoroskop vil gi deg noen indikasjoner på hva du vil møte på det kommende året, og hvilke utfordringer du vil kunne støte på. Det vil vise deg innenfor hvilke livsområder du kan vente deg særskilte endringer, eller hva som i hovedsak vil bli tematikken. Et årshoroskop kan være gunstig i forhold til planlegging av ulike aktiviteter og annet.

Årshoroskopet er gjeldende fra den dato du er født, til den neste.

Et årshoroskop kan settes opp for enkeltpersoner, bedrifter, avtaler, ekteskap m.m.

Muntlig: Pris kr 1200,-

 

Karmisk horoskop og din sjelsutviklingsvei

Et horoskop hvor vi går i dybden av ditt karmiske mønster og dine læringsprosesser i.h.t. din karma. Det vil også gis innblikk i din livsoppgave, samt hvilke kvaliteter du skal utvikle i nåværende inkarnasjon.

Karmisk astrologi kan brukes som et utgangspunkt for en regresjon når man ønsker å få forløst noe gammelt som hører forhistorien til. Det kan være knyttet opp i mot hendelser tidligere i dette livet, eller fra tidligere liv.

Muntlig: Pris kr 1300,-.
Karmisk horoskop og regresjon: Pris kr 2000,-. 

 

Parhoroskop

Et parhoroskop vil vise til utfordringer og sterke sider ved forholdet. Horoskopet bidrar til å kaste lys over ulike problemstillinger, livstemaer og livsstil m.m. Hva man i forholdet kan jobbe med for å styrke hverandre og relasjonen.

Et parhoroskop kan benyttes mellom venner og kollegaer, foreldre og barn, sjef og ansatt, så vel som mellom forelskede par og kjærester og de som lever i ekteskapelige forhold.

Muntlig: Pris kr 1500,-.

 

Barnehoroskop

Et barnehoroskop kan være et nyttig redskap når vi har et ønske om å forstå vårt barn bedre. Hvilke kvaliteter barnet har. Hvilke muligheter og evner. Hva kan man forvente, hva kan man ikke forvente. Ofte har vi som voksne mange ønsker for barna våre, og disse ønskene gjenspeiler ofte hva vi som voksne selv har av forventninger til livet. Et barnehoroskop vil kunne hjelpe oss til å forstå barnets natur og reaksjonsmønstre ut i fra dets eget sanne natur.

Skriftlige tolkning: Pris kr 1 500,-.
Ved utskrift og forsendelse pr post, kommer kr 200,-, i tillegg. 

 

Øyeblikkshoroskop

Et øyeblikks horoskop er viktig akkurat i den stund hvor et vesentlig spørsmål dukker opp. Ved å se på dato, tid og sted for dette, vil man kunne se hvilke energier som er i sving, og hvilken flyt det er dem imellom. Er det harmoni eller disharmoni?

Muntlig: Pris kr 1000,-.

 

Transitter

Transitter, det vil si planeters påvirkning på oss under gjeldende periode kan være interessant som utgangspunkt for en veiledningstime. Særdeles når man merker at man står i noen tøffe prosesser.

Muntlig: Pris: 1000,-.

 

For å kunne tolke ditt horoskop, trenger jeg følgende:

– Fødselsdato

– Fødselstidspunkt

– Fødested