EN STERK NYMÅNE I VANNMANNEN ♒

11.02.21 – kl. 20:05

 
✨✨✨
 
SATURN I VANNMANNEN
 
På rekke og rad plasserer hele seks planeter seg i vannmannens tegn under kommende nymåne, så vi får under tiden med en særdeles sterk vannmanntematikk å gjøre. En nymåne beskriver en ny begynnelse og det interessante med denne nymånen er tre av vannmannens herskere plasserer seg i ditt eget tegn.
 
Saturn og Uranus sies og begge være personlige herskere i vannmannen, som påvirker det alminnelige mennesket på utviklingens vei. Saturn er bindeleddet mellom det forutgående tegnet steinbukken og vannmannen, hvilket har sin hensikt. Dette fordi vannmannen er et tegn som søker frihet og som ønsker å handle fritt, selvstendig og uavhengig. Den er banebrytende i sin tenkning med evne til å tenke helt nytt, og ideene kan komme som lyn fra klar himmel under dens innflytelse. Den er god på å finne nye og bedre løsninger på det allerede eksisterende, samt til å bryte ned gamle systemer som har godt ut på dato. Den bringer derfor ofte med seg noe helt nytt, som kan være av en revolusjonerende art. Den bryter ned det gamle rigide som ofte hører Saturn og steinbukken til, men samtidig trenger den Saturns stabilitet ved overgangen til noe nytt. Dette fordi den uten påvirkning fra den fornuftige Saturn som ber vannmannen om å være tålmodig, ellers ville kunne kommet til å handle for impulsivt, hvilket ikke alltid gir de beste løsninger. Det kan i verste fall føre til noen ubehageligheter, med de konsekvenser det medfølger.
 
Vi er avhengige av vannmannen og dens evne til å skape forandringer gjennom nytenkning, men vannmannen trenger også og bevare fornuften i det hele, og begrepet frihet under ansvar får derfor i denne sammenhengen en stor betydning. Ansvaret for vannmannen ligger i å ivareta samfunnet og sine medmenneskers interesserer, for vannmannen som tegn er opptatt av felleskapet og sine medmennesker.
 
✨✨✨
 
SOLEN I FALL I VANNMANNEN
 
Det blir derfor viktig å se på solens betydning i vannmannen, for i dette tegnet har den det vil kaller sitt såkalte fall. Solen som er hersker av vannmannens motsatte tegn, beskriver noe om vår utstråling, hva vi utstråler, om det er varme og kjærlighet eller egoisme og selvopptatthet m.m. Solen er med andre ord knyttet til vår selvbevissthet, som er løvens tematikk kort fortalt, og det skal sies at det alltid er viktig å integrere det motsatte tegn.
 
Når solen har sitt fall i vannmannen, så er det noe i henhold til vårt ego som viker til fordel for vår helhetsforståelse om hvem vi er i det store bildet, og hvordan vi kan fungere i felleskapet på en hensiktsmessig god og medmenneskelig måte. Når vi har kommet dithen i vår utvikling, har vi åpnet opp for en høyere bevissthet i oss selv. Vi blir mottagelige for åndelige impulser fra den indre verden, hvilket vil endre vårt fokus totalt fra å være selvsentrerte til å bli mer helhetsorienterte. Vi vil endre vår bevissthet fra det selvbevisste til det universelle kollektive gruppebevisste, noe som vil lede oss mot helt nye mål som et resultat av at livet får en helt ny mening. Det er da vi kommer under innflytelse fra vannmannens sjelelige hersker Jupiter.
 
✨✨✨
 
JUPITER SOM SJELELIG HERSKER I VANNMANNEN
 
Når Jupiter begynner å gjøre sin innflytelse på oss som mennesker i vannmannens tegn, så skjer det en stor endring i oss. Jupiter transmitterer det vi kaller den andre strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Det som da skjer er at vårt høyere mentale forbindes med hjerte, og det instinktive mennesket som tidligere har blitt styrt av sine følelser, vil følgelig bli mer intuitive i sine handlinger. Mennesket vil dermed handle ut ifra en helt annen bevissthet, for intuisjonen som ikke har noe med magefølelse å gjøre, vil lede oss med et åpent hjerte mot helt nye mål, hvilket er Jupiters tematikk.
 
✨✨✨
 
MÅNEN SOM ÅNDELIG HERSKER I VANNMANNEN

Månen er åndelig hersker i vannmannen og under innflytelse av den 4 strålen, som er strålen for skjønnhet og harmoni gjennom konflikt. Dens stråleinnflytelse forteller noe om alle de konflikter vi som mennesker og menneskehet opplever gjennom alle våre erfaringer i vår inkarnasjonsyklus. Men månen skjuler også Uranus som er hersker i vannmannen, og når den mister sin kraft, vil den 7 strålen som transmitteres gjennom Uranus, og som er svært fremtredende i den nye tiden vi går i måte med, begynne å gjøre seg gjeldende. Den 7 strålen er strålen som står for orden og magi, og som bidrar til å skape orden gjennom dens evne til å forene det beste i alt. Den forener også det som er foroven med det som er forneden, mikrokosmos med makrokosmos, for man skal huske på at vannmannen er knyttet til det transpersonlige. Det som befinner seg utenfor tid og rom.
 
✨✨✨
 
VENUS OG MERKUR I VANNMANNEN – samarbeid og vennskap
 
Kjærlighetsplaneten Venus og Merkur står også plassert seg i vannmannens tegn. Venus i vannmannen fremhever vår evne til å utvise menneskekjærlighet, men vi vil også kunne testes hva våre vennskapelige relasjoner angår nå. Dette kan ses i sammenheng med Venus sin noe disharmonisk forbindelse til Mars, som er tiltagende frem til 19 februar. Vi møter en ubalanse i forhold til det maskuline og feminine, mellom vår vilje og evne til å favne. Dette kan bl.a. resultere i manglende evne til å samarbeide.
 
Merkur som også den står i en disharmonisk forbindelse med Mars, noe for så vidt også månen og solen gjør, viser til at man kan komme til å oppleve noen verbale konfrontasjoner, eller nylig stått i noen. Merkurs disharmoniske forbindelse vil imidlertid bli på sitt sterkeste dagen for nymånen, deretter vil den avta. Allikevel vil resultatet etter all sannsynlighet bringe med seg en del tankevirksomhet, ettersom Merkur går retrograd. Når Merkur går retrograd i vannmannen, kan det være i tilknytning til noe hva vennskap angår man blir utfordret i.
 
Vel, med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne. ✨😘
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen