FULLMÅNE 08.12.22

Solen i skytten – månen i tvillingen

 

Vi er nå inne i årets siste fullmåneperiode, som kulminerer på sitt sterkeste i morgen kl. 05:07. Under denne fullmånen står solen plassert i skyttens tegn og månen i tvillingen. Skytten er forbundet med mening, mål og retning i livet og er knyttet til den tidløse visdommen, mens tvillingen er forbundet med den konkrete tenkningen og alt som har med kommunikasjon og formidling å gjøre. Tvillingen er derfor den som skaper forbindelser mennesker imellom, henter inn informasjon og kunnskap, som den gladelig deler videre med andre. Skytten er den som setter bitene sammen og følgelig danner seg et overblikk med evne til å se det store bilde.

Alle tegn som står mot hverandre, skal forenes og bli til ett. Tvillingen representerer de to, personlighet og sjel, som i sin begynnelse lever adskilt. Dette beskriver det dualistiske rastløse mennesket som stadig er på farten for å gjøre seg nye erfaringer på livets vei. Den knytter nye kontakter og lærer seg selv å kjenne i møte med andre mennesker.

På et eller annet tidspunkt vil mennesket bli mettet av alt som foregår i det ytre, og da begynner tvillingen i oss å søke innover etter en dypere mening med livet. Man har kommet dithen i egen utvikling hvor det etableres en kontakt mellom personlighet og sjel. Mennesket begynner følgelig å få kontakt med sin indre visdom via skytten, og med sjelen som veiviser vil vi begynne å strekke oss mot noen helt nye mål.

✨ 🌝 ✨

MARS RETROGRAD I KONJUNKSJON MED MÅNEN – kampen om rettferdighet?

Under denne fullmånen plasserer Mars seg sammen med månen i en nøyaktig konjunksjon, og dette kan frembringe et hissig temperament, som vil være med på å påvirke kommunikasjonen. Den er utålmodig og ønsker handling, og den vil ikke lenger holde tilbake sitt uttrykk. Man kan derfor komme til å buse ut med ting man kanskje ikke burde si, men det kan også være at man nå tar motet til seg og står opp for egne meninger og ytringer. Dette kan blant annet ha med etikk, moral og rettferdighet å gjøre, ettersom dette er temaer knyttet til skyttens tegn.

Heldigvis står månen i en fin forbindelse med SATURN, hvilket vil hjelpe oss til å bevare fornuften, og til å holde litt igjen. Saturn forsøker med sin påvirkning å få oss til å bevare dømmekraften. Men månen står også i en disharmonisk forbindelse med NEPTUN, og da vil man ikke alltid være like god på å se skogen for bare trær. Disse energiene kan derfor frembringe et ustabilt sinnelag og noen ustabile sinnsstemninger, med de konsekvenser det kan få. Man kan komme til å spre misvisende informasjon som kan skape konflikter.

✨ 🌝 ✨

JORDENS BETYDNING UNDER DENNE FULLMÅNEN

Vår planet Jorden plasserer seg midt imellom månen og mars under denne fullmånen. Jorden er viktig når vi har med tvillingen og skytten å gjøre, for i skytten er den det vi kaller sjelelig hersker, mens den i tvillingen er åndelig hersker. Det betyr faktisk at det som foregår mellom disse to tegnene er av stor betydning for jordens utvikling.

Hvordan vi kommuniserer og lytter til hverandre vil være avhengig av hvor balanserte vi er i oss selv, hvilket er tvillingens tematikk. Dersom det er store konflikter i vårt indre, så er det personligheten vi lytter til. Da vil vi mangle evnen til å se hva som er mest hensiktsmessig ut ifra et overordnet mål. Med manglende evne til å lytte til andre menneskers behov, vil vi skyte piler i ulike retninger med mål for øyet og kun få tilfredsstilt egne behov.

Når vi begynner å lytte til vår sjel som veiviser, vil vi begynne å skyte våre piler mot et felles mål, og i forhold til hva som vil være til det beste for felleskapet. Da vil vi ikke ha behov for å bruke hverandre som skyteskiver, men i stedet begynne lytte til hverandre, sånn at vi kan finne frem til gode rettferdige løsninger som vil gagne vår fremtidige utvikling på jorden. Det kan i denne sammenhengen også nevnes at skytten er knyttet til politikk, og er opptatt av etikk, moral og rettferdighet.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne.


Kh

Siv Nancy Ingvaldsen