Fullmåne 28.03.21
Solen i væren – månen i vekten
Vi feirer påskefesten

♈ 🌝 ♎️

VÆREN OG VEKTEN – det maskuline og det feminine

Vi er inne i en ny fullmåneperiode, og denne gangen plasserer solen seg i væren, og månen i vekten. Vi får et møte mellom det maskuline og det feminine prinsippet i møte mellom disse energiene, hvorav væren er den maskuline og vekten den feminine.

Væren er det første tegnet i det astrologiske kalenderår, og beskriver derfor starten på en ny syklus. Den er forbundet med vårt mentale legeme hvor våre ideer har sitt fødested, og ideen oppstår som en liten gnist av lys, som når det går et lite lys opp for oss eller en lyspære blir tent. Væren er derfor knyttet til pionerånden, vår evne til å kunne skape noe som er helt nytt og bærekraftig, men for å følge disse tankene kreves det ofte en sterk vilje og et pågangsmot. Dette er noe som kjennetegner væren. Den er entusiastisk, har masse energi som den trenger å få utløp for, elsker utfordringer og liker å være litt vågal og å ta sjanser.

Væren er også kjent som krigeren, som med sin sterke vilje viser seg i form av en meg først mentalitet. Den er derfor god på å trumfe gjennom sin sterke vilje, og kan ha problemer med å underordne seg andre.  

Vekten er tegnet som er opptatt av å skape fred, harmoni og balanse, og i sin søken etter å opprette dette kan den ha en tendens til å gå på kompromiss med seg selv, regelrett for å bevare roen og freden. Den forsøker å skape en likvektstilstand der det er ubalanse, og her kommer derfor også dette med likeverd inn i bildet som et tema. Hvordan verdsetter man hverandre, og er den ene parten mer overlegen eller underlegenenn den andre og visa versa?

Vekten mangler ofte viljeskraft, og kan fort gjort komme i den situasjon hvor den kan bli noe overkjørt av værens sterke vilje, og det er her væren og vekten skal møtes og lære noe av hverandre. Væren skal lære å falle i mer harmoni og balanse i seg selv, slik at den kan begynne å bruke viljeskraften sin på en mer harmonisk og rettferdig måte, noe som vil resultere i at den vil bli en god leder sog støttespiller for andre. Vekten skal hente frem viljen og motet sitt fos slik å gjenvinne sin verdighet. Den vil også trenge værens vilje og mot til å ta de rette valgene i livet, for vekten kan være nokså ambivalent når det kommer til handling.

 🌱🐇🌱

CHIRON OG VENUS – relasjoner og forhold  

Under denne fullmånen forstår vi gjennom værens og vektens tematikk, at vi får med relasjoner og samarbeid å gjøre. Klarer vi å balansere våre forhold med gjensidig respekt slik at vi som ulike parter kan bevare vår verdighet, og samtidig som vi ikke minster vår integritet? Hvordan er det med viljen og motet vårt, ikke minst til å følge de ideene som kommer til oss under værens innflytelse, og klarer vi å ta de rette valgene som skal til for å følge disse.  

Vi kan komme til å oppleve noe sårt hva det ovenfor nevnte angår under denne fullmånen. Dette fordi solen plasserer seg i en eksakt forbindelse med både Chiron og Venus, og disse energiforbindelsene berører temaet knyttet til kjærlighet og forhold. Venus sin kraft er også det vi kaller svekket i værens tegn, hvilket betyr at dens utstråling overskygges av solens intense stråler, noe som gjør at man ikke så lett når ut med sin kjærlighet. Disse energiene kan derfor vekke noe i oss hva kjærlighet og verdighet angår. Det er solens utstråling som er den overstrømmende energien i denne settingen, hvilket kan være årsak til værens ildfullhet.

Så har vi den sårede healeren Chiron og dens innflytelse som kan komme til å aktivere et sår knyttet til det nevnte, det vil si til det som har med relasjoner og samarbeid å gjøre, verdighet, vilje mot og handlekraft etc. Men er man heldig, kan Chiron også bidra med å få healet opp i noe gammelt hva dette angår.

Hvordan dette utspiller seg for den enkelte i denne fullmåneperioden og under disse litt sårbare innflytelsene er det vanskelig å forutsi, men at dette er energier som for mange kan merkes er ganske sikkert. Særdeles dersom man er under sterk innflytelse fra væren eller vekten på en eller annen måte i eget horoskop, og dette er noe jeg selv har fått merke meg i disse dager som har jobbet hardt med å bevare min følelse av verdighet gjennom hele mitt liv.

🌱🐇🌱

PÅSKEFESTEN – livet, døden og oppstandelse

Fullmånen i væren er også en av de tre viktigste gjennom året, hvorav fullmånen i tyren og tvillingen er de to andre. Disse tre fullmånene skal ses i sammenheng med hverandre, da tilgangen til den indre verden under disse tre begivenhetene sies å være på sitt sterkeste.

Det er påskefesten vi feirer under denne fullmånen, og påsken beskriver livet, døden og oppstandelse. Under påskefesten forbereder vi oss til det nye året. Det er Kristusbevisstheten som åpenbarer seg under påskehøytiden, og Kristus sin åpenbaring går ut på å bringe kjærligheten til vår jord. Det skal også sies at Kristus er knyttet til vårt andre aspekt, sjelen, og hvordan vi lar kjærligheten får gjennomstrømme oss via vår sjelsbevissthet. Det er denne bevissthetens oppstandelse og tilsynekomst vi feirer under kommende høytid.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god påskehøytid, og kjære alle sammen, la oss ta vare på hverandre.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen

For de interesserte 👇

OPPSTART UNDER NYMÅNEN I VÆRENS TEGN
Jeg starter opp med en ny gruppe hvor vi tar for oss de 12 arketyper / stjernetegn og temaer knyttet til den esoteriske visdomslæren. Vi starter under nymåne i værens tegn 👇
https://hjertetstempel.no/en-reise-gjennom-astrologiens…/