Hva er healing

 

Healing betyr å gjøre hel. Som healer ¨åpner vi opp¨, og stiller oss til disposisjon for den indre verden, slik at vi kan bli brukt som kanal under healingsprosessen. Det vites ikke på forhånd hvor mye hjelp det vil bli gitt, for det er det ikke opp til healeren å bestemme. Det finnes imidlertid en rekke ulike healingsmetoder å velge mellom, som har som formål å bringe mennesket i mer harmoni med seg selv.

Det er viktig å huske på at man ikke kan gi noen løfter om forbedringer, ei heller stille diagnoser. Healing kommer inn som et supplement til annen behandling.  

 

Hjertehealing

En hjertehealing forgår ved at det heales fra hjerte til hjerte. Etter at du har blitt guidet inn i en avspenning av kroppen, åpner vi opp våre hjerter for den favnende healende kjærlighet. Via hjertet kanaliseres kjærlighetsenergier fra det Buddhiske plan, samtidig som det skapes en gral fra healerens hjerte som omslutter deg og dine energilegemer.

Healingen jobber på flere plan. Den kan virke lindrende på våre fysiske såvel som psykiske smerter. Den kan virke lindrende på våre dype hjertetraumer som stammer fra tidligere hendelser i barndommen eller fra tidligere liv, og som fører til av vi blir hengende fast i gamle følelser, tanker- og handlingsmønstre .

Under healingen bruker vi avslappende healende bakgrunnsmusikk.

Ved enhver healing foregår det en forløsning på det plan klienten selv er rede for.

Pris kr 800,-. 
Varighet ca. 60 min.

 

Reikihealing

Ordet Reiki betyr universell livsenergi, og betegner den livskraft og energi som strømmer gjennom alle levende vesener.

Behandling med Reikihealing foregår lokalt på stedet under en behagelig atmosfære, eller som en fjernhealing. Behandlingen starter med en kort samtale. Ved fysiske tilstedeværelse blir du guidet gjennom en avspenning av kroppen mens det spilles en avslappende  bakgrunnsmusikk. Som grunnlag i denne healingen ligger Reikisystemet som sikrer at alle områder på kroppen blir ivaretatt. Med dette vil det vil si at healeren legger hendene på ulike deler av kroppen og arbeider systematisk, før chakraene avbalanseres.

Reikihealing er en behandling som passer for klienter som sliter med fysiske symptomer og ved uro og stress. Reiki jobber på alle plan, fysisk/eterisk, følelsesmessig, mentalt og spirituelt.

For mer informasjon om Reiki som egen healingsmetode – link.

Pris kr 1 000,-.
Inkl. samtale og chakrabalansering.
Varighet ca. 60 min.

 

Fjernhealing / Hjertehealing

Da det ikke eksisterer  tid og rom i den indre verden har avstand ingen betydning for virkningen av en healing. En fjernhealing kan oppleves like sterk og virkningsfull som enhver annen healing, og det gis healing på det plan og i de områder som klienten er klar for å bli healet.

Før behandlingen har vi en samtale hvor vi blir enige om tid. Under selve healingen blir du anbefalt å legge deg ned og gjøre det mest mulig behagelig og komfortabelt for deg selv, slik at du kan slappe mest mulig av mens healingen pågår.

Pris kr 800,-.
Inkl. telefonsamtale og chakrabalansering. 
Varighet ca. 60 min.

 

Chakrabalansering

Våre chakraer er forbindelsen mellom vårt fysiske legeme og vår psyke, via vårt eteriske legeme. Ved å rense opp i våre chakraer vil det bli en større sirkulasjon i disse, og dette vil påvirke og vitalisere kroppen vår.

Behandlingen foregår i stillhet og under bruk av behagelig musikk.

Pris kr 500,-.
Varighet ca. 60 min.

Timer som ikke blir avbestilt innen 24 timer vil belastes.