Gruppehealing

Healingsirkel / Jordhealingstjeneste

 

Føler du at du har et sterkt ønske om å bidra til å tjene jorden, og føler du at du har lyst til å stille deg til rådighet som lysarbeider i vannmannens tidsalder, da er du hjertelig velkommen til å delta på våre Lyssirkler. Under dette arbeidet åpner vi opp våre hjerter slik at lyset kan få strømme fritt via oss. Vi er da med på gradvis å forvandle jorden og dens vibrasjon. En forvandling som vil lette våre slør mellom den fysiske verden og lysverdenen, slik at den indre lysvesener lettere vil kunne arbeide gjennom oss.

Lyssirklene er guidede meditasjoner hvor vi gjør bruk av healende bakgrunnsmusikk. Musikk og lyd bringer oss i en dypere samklang med høyere frekvenser av energier.

 

 

Førstkommende gruppehealing

Program høsten 2019

 

Påmelding til gruppehealing