NYMÅNE I FIKSENE 02.03.22 – kl. 18:34 💜

 

JUPITER I FISKENE
vekkelse av vårt medfølende hjerte


Det er en intens nymåne som nå holder på å utspille seg på himmelveldet. En nymåne beskriver starten på en ny syklus, hvor det kan være lurt å gå i gang med noe nytt, sette seg noen nye intensjoner, tenke nye tanker osv. Men en ny start indikerer også en avslutning, og det er jo nettopp det som skjer når vi har med fiskenes tegn å gjøre. Det fordi fiskene er det siste tegnet i det astrologiske kalenderår, og da avslutter vi en 12 måneders lang syklus, hvor vi gjennom året har jobbet med å utvikle nye dybder av de kvalitetene vært tegn representerer.

Under denne nymånen går Merkur og Saturn sammen i et tett møte med hverandre i vannmannens tegn, og disse sammen ber oss om å ta til fornuft. De ber oss om å tenke gjennom våre handlinger, så vi ikke handler for mye på impuls, med de konsekvenser det kan få. Her møter den litt alvorlige og tungsindige Saturn planeten Merkur, som beskriver noe om hvordan vi tenker.

Venus, Mars og Pluto står tett sammen i steinbukkens tegn, som er knyttet til dette med relasjoner og evne til å samarbeide. Brukt gunstig kan man komme styrket ut av et forhold med disse energiene, men relasjoner kan også gå i fullstendig oppløsning. Venus er planeten som står for diplomati og kjærlighet, men den er også forbundet med begjær. Mars og Pluto sammen representerer krigeren og ødeleggeren, og dessverre kan de sammen forvolde store skader gjennom krig og uro, hvilket vi ser utspiller seg i verdensbildet i dag.

 

✨✨✨

JUPITER I FISKENE 💜

Jupiter befinner seg nå i fiskenes tegn, hvor den plasserer seg ganske nær nymånen. Jupiter står i en sterk posisjon når den står plassert i fiskenes tegn, og det fordi den her er det vi kaller personlig hersker. Den er med på å endre eller høyne vår bevissthet, sånn at vi kan danne oss et større overblikk, med evne til å se ting ut ifra et større perspektiv. Fiskene er knyttet til det åndelige, men også vår evne til å vise medfølelse. Jupiter i fiskene vekker derfor vår barmhjertighet og medlidenhet, og får oss til å engasjere oss for de lidende og mennesker i nød. Dette når vi responderer positivt på energiene.

 

Ugunstig er fiskene knyttet det grenseløse med manglende evne til å se klart, mens Jupiter er forbundet med overdrivelser. Dersom man reagerer negativt på energiene, kan disse vise seg å bli en uheldig kombinasjon. De kan fremkalle en sykelig egoisme, hvor man overdriver sin egen betydning. Man kan bli ufravikelig i egne overbevisninger, hvor man kun vil se ting ut ifra et eget perspektiv. Det kan resultere i at man danner seg en egen oppfattelse av virkeligheten, hvor man faktisk ikke klarer å skille mellom fantasi og virkelighet. Man kan med andre ord bli noe uberegnelig.

Men det er gjennom disse energiene at sannheten også vil åpenbare seg, fordi Jupiter vil forsøke gjennom økt bevissthet å trenge gjennom fiskenes illusjoner og tilsløringer. De vil derfor være med på å åpne våre hjerter gjennom Jupiters 2. stråle innflytelse, som er strålen som står for kjærlighet og visdom. Det er gjennom økt bevissthet og med vårt medfølende hjerte vi avslutter vår reise gjennom de 12 stjernetegn, for så å starte en ny syklus når solen går inn i værens tegn.

 

Sammen er vi kjærlighet. 💜

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen

 

Neptun og Jupiter i fiskene 💜
Neptun og Jupiter skal etter hvert gå inn i et møte med hverandre, nærmere bestemt den 8 april. (Eksakt møte den 12 april). Dette kan bli interessant, fordi her møtes både Jupiter og Neptun som begge anses å være personlige herskere i fiskene. Mer om dette i et senere innlegg.