Nymåne i skyttens tegn
26.11.19

Det har vært stille fra meg en stund grunnet flytting, og at jeg selv har vært i noen prosesser hvor jeg har måtte gi slipp på det meste av mitt verdslige gods og gull. Men alt er som det skal være, for det er i skorpionens tegn man gir slipp for at sjelen skal få bedre vekstvilkår, og får at man skal få muligheten til å se hvor veien skal ta en videre, hvilke er det etterfølgende tegnet, skyttens tematikk. Man må rense ut og gi slipp på det gamle, rydde vei, slik at vi kan bli i stand til å se hvor veien skal gå videre, mot nye mål i henhold til vår livsplan. Men det er tøft med slike prosesser, for det kan gi en følelse av å miste kontroll. Men, livet er forgjengelig, og heldigvis for det, for ellers hadde det ikke vært noen utvikling.

Vi står overfor en nymåne i skyttens tegn, og ved enhver nymåne står man overfor noen nye begynnelser og vekstmuligheter. Etter hvert som månen tiltar i vekst, vil vi ofte oppleve økende energi, som øker og kulminerer mot fullmånen.

Skytten står for frihet, en frihet vi oppnår når vi har gitt slipp på ting eller forhold i det forutgående tegnet skorpionen, som har vært til hinder for oss for vår videre vekst og utvikling. Pluto som er hersker i skorpionen legger derfor ting i grus, hvilke kan oppleves som hensynsløst, urettferdig og brutalt, men Pluto og skorpionen har ikke noen andre ønsker eller intensjoner med sine handlinger enn å rydde vei. Den legger ting i grus, men ut av markens grøde vokser det frem noe helt nytt. Det gamle har blitt transformert og stiger opp i et nytt lys, i en helt ny utgave av seg selv.

I skyttens tegn siktes det mot nye mål, knyttet til en dypere mening med livet. Skytten sikter mot sjelens mål og mening, hvilke ikke er en lett oppgave, for hva vet vi om hva som er sjelens hensikt og mål. Med en sterk personlighet uten sjelskontakt, vil man søke mot det ytre verdslige, og da vil man ofte veldig mye, og gjerne mer enn man klarer å håndtere. Man sikter i alle retninger, hvorpå man fyller hverdagen med altfor mange gjøremål, for så til slutt å oppleve en manglende mening i livet, og følgelig manglende frihet. Når man skyter pilen i altfor mange retninger, mister man også fokuset og retningssansen. Man kan enn videre skyte pilen for kort, eller man kan bli noe i overkant ambisiøs, hvor man sikter for langt. Til slutt vil man oppleve det ytre jaget som totalt meningsløst, og det er da man begynner å søke etter en mening med livet på et dypere plan. Man begynner å søke innover, og det er i denne søken man å etablerer kontakten med sitt indre, sin sjelsbevissthet.

Skytten er knyttet til økt bevissthet og ekspansjon, men den er også knyttet til intuisjonen. Intuisjonen befinner seg på det vi kaller det høyere mentale plan, der for vår sjelsbevissthet befinner seg. Det betyr faktisk at man må ha opprettet en del sjelskontakt, for å bli i stand til å leve intuitivt.

Jupiter, den personlige hersker i skytten, har i et år stått i sitt eget tegn skytten, hvilke betyr at vi har vært under en sterk skytteinnflytelse dette året. Dens tematikk har derfor vært forsterket, hvor vi har vært på søken etter å finne en mening med livet. Hvor skal veien gå, og hva skal jeg bruke meg selv og mine iboende evner og kvaliteter til. Dette har vært et essensielt spørsmål for mange, og kanskje det er under denne nymånen vi nå vil kunne finne noen svar.

De fleste mennesker lever med en dualistisk bevissthet, det vil si i skille mellom mørke og lys, yin og yang, personlighet og sjel osv. Skytten og Jupiter har som oppgave å skape syntese mellom ulikheter, og ved å forene disse motpolene i vår dualistiske tankegang, vil vi bli stand til å tenke mer enhetlig og helhetlig, Dette vil føre til økt bevissthet, hvor vi i vår dagsbevissthet vil få mer kontakt med vår sjelsbevissthet, og følgelig vil vi handle deretter. Vår sjelsbevissthet er enn videre opptatt av hva som vil gagne felleskapet, og ikke vår personlighet.

Jupiter er viktig når vi har med skytten å gjøre, fordi den som nevnt er den herskende planet i dette tegnet. Det kan derfor synes som om vi under denne nymånen nå har muligheten til å sikte mot nye mål som et resultat av å ha grunnet over dette i et år, og som et resultat av å ha gitt slipp på det gamle. Jupiter vil i denne perioden forlate skytten for så å bevege seg inn i steinbukkens tegn. Det er da vi begynner å gjøre alvor av det vi søker mot, for gjennom ansvarlighet, tålmodighet og våre ambisjoner å ta det neste steget for å nå våre målsetninger. Men det vi må huske på, det er at kreves tålmodighet, og det vil også kreves av oss en viss måtehold og at vi forholder oss litt nøkterne, eller kan vi for gjort blir utsatt for nye prøvelser hvor vi vikler oss inn i for mye, nok en gang.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god uke

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen