Nymåne i vannmannen

01.02.22

Vi går en større FRIHET i møte, men det skjer også mye, mye mer

I denne bloggen går jeg i dybden av den esoteriske forståelsen av hva disse energiene kan handle om.

Vi går noen lettere tider i møte nå, og disse lettelsene vil vi merke mer og mer til utover i februar måned. Denne måneden kan bli en veldig god måned for mange, og det skal sies at mange av dere som er født i vannmannens tegn kanskje møter et mer gledesfylt år nå, med mer flyt. Særdeles de av dere som er født i perioden mellom 06. 16 februar.

Vi har avsluttet et spenningsfylt år, hvor Saturn og Uranus har skapt store begrensninger i det kollektive samfunn, og det fordi de har stått i noen spenningsforhold med hverandre gjennom store deler av året som har gått. De slapp taket på hverandre i perioden mellom august og oktober, og det var i denne perioden at samfunnet åpnet opp, men i oktober gikk de inn i dette heftige møtet igjen, hvorpå samfunnet stengte ned igjen. Men kjære godtfolk, nå får vi en lengre periode hvor disse slipper taket på hverandre igjen, og det skjer nå som samfunnet er i ferd med å åpnes opp nok en gang.

 

Nymåne i vannmannen – 01.02.22 – kl. 06:45

Februar måned starter med en nymåne, og enhver nymåne beskriver starten på en ny syklus, og det er dette med en NY BEGYNNELE som blir så essensielt akkurat nå.

Nymånen plasserer seg i vannmannens tegn, og vannmannen er veldig viktig i den tiden vi lever i. Under denne nymånen plasserer solen og månen seg i en forholdsvis tett forbindelse med Saturn, samtidig som de plasserer seg i en anspent forbindelse med Uranus, men det skal vi være glade for, for disse skaper stabilitet. Vi kan oppleve energiene som begrensende, men de sørger for at vi ikke tar helt av, men bevarer fornuften.

Vannmannen er jo opptatt av dette med frihet og uavhengighet, men friheten innebærer også ansvar. Den friheten vannmannen derfor knyttes til, handler om friheten til å kunne utrykke seg selv kreativt og skapende, våge å tre ut av mengden å være den man egentlig ER. Vannmannen er forbundet med det nytenkende og originale, og det er nettopp ved å våge å uttrykke disse sidene ved oss selv, at vi virkelig blir frie.

Samtidig er vannmannen opptatt av det medmenneskelige og humanitære, og det er der vårt ansvar kommer inn i bildet. Den er knyttet til det vil kaller søster- broderskap, felleskapet, men da må vi lære hvordan vi skal ta vare på, hvordan vi skal verdsette hverandres egenskaper, evner og kvaliteter, og hvordan andre uttrykker seg osv. Dette med LIKEVERD blir et veldig viktig begrep. Med vannmannen handler det derfor om å våge å skille seg ut, for det er det som er FRIHET.

 Det skjer en del ting på stjernehimmelen nå i februar. Den 4 februar går solen og Saturn inn i et eksakt møte med hverandre. Men det er for å belyse at vi har et ansvar når vi nå går mot en tid hvor vi vil få kjenne på økt frihet og uavhengighet. For det er nettopp det vi har i vente nå.

 

Merkur og Venus går igjen direkte – Opplysning av vårt tankesinn

Merkur skal nå stoppe opp for å begynne å gå i riktig retning igjen etter å ha beveget seg retrograd. Under dens retrograde reise har den hatt som hensikt å få oss inn i en dypere tankevirksomhet knyttet til det som allerede har vært nevnt. Men det kan også være vi har sittet inne med noen ideer, men hvor vi samtidig har blitt bedt om ikke å forhaste oss, for det er via det gjennomtenkte at vi kommer frem til en unnfangelse av ideer som er mer bærekraftige og langsiktige.

Venus har også beveget seg retrograd, og den har nylig begynt å gå i riktig retning igjen, nærmere bestemt de 29.01.22. Venus er knyttet til kjærlighet, men også vår evne til å samarbeide. Men den har også en annen betydning, fordi den er en forlenger av Merkur. Den er knyttet til vårt tredje øye, og vår evne til å se og til å tenke helhetlig. Den er derfor forbundet med opplysning, og her snakker vi om opplysning av tankesinnet.

Merkur er forbundet med kommunikasjon, formidling og hvordan vi tenker. Den kobler derfor mennesker sammen gjennom sitt uttrykk. Men den har også som oppgave å skape en forbindelse mellom mennesket høyere og lavere bevissthet gjennom å opprette en indre dialog, mellom sjel og personlighet. Det betyr at mens Merkur i første omgang etablerer en kontakt, så bidrar Venus til et opplyst tankesinn. Når begge disse har beveget seg retrograd i vannmann / steinbukk, har det helt opplagt hatt en større og overordnet betydning. Det skal sies i denne sammenhengen at når jeg snakker om et opplyst tankesinn, så skjer det gradvis i et hvert menneske, men det her helt klart at vi nå står i noen kollektive endringer hvor mange nå har fått hevet sinn bevissthet betraktelig.  

Det blir et langt innlegg dette, men jeg klarer ikke å korte det ned dersom jeg skal klare å forklare hva jeg ser på stjernehimmelen.

Merkur og Venus stopper, som vi har sett, for å begynne å bevege seg i riktig retning. Det handler nå virkelig om å begynne og tenke nytt. Samme dag som Merkur begynner å gå i riktig retning, slipper Uranus og Saturn taket på hverandre. Nå får vi friheten vår tilbake.
(Saturn og Uranus skal møtes igjen i slutten av juli og frem imot medio desember, men vi får se hva dette handler om når den tid kommer).

 

Merkur konjunksjon med Pluto – 11.02.22 – Transformasjon av vårt tankesinn

Den 11 februar går Merkur og Pluto også inn i et tett samspill med hverandre, og dette er noe som kort fortalt vil bidra til av vi vil endre noe hva grunnleggende tanker angår. Man kan kalle det en transformasjon, hvor man vil endre sin måte å tenke på.

Her kan man også merke seg tallet to, som er av stor betydning hvis man ser på hva tallet to representerer. Tallet to er forbundet med den andre strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom, og som er kvaliteter vi som menneskehet skal utvikle. Men da må vi også forene det de to står for, nemlig personlighet og sjel.

 

Mars og Venus i steinbukken – Etablere dybde av kjærlighet – skape forening

Mars og Venus vil følge hverandre hele denne måneden, og her får vi et møte mellom yin og yang, det maskuline og det feminine. Dette møte blir sterkere og sterkere, og den 16 februar går de inn i et eksakt møte med hverandre i steinbukkens tegn. Dette er også meget interessant. Dette fordi Mars er opphøyet i steinbukken, mens Venus er åndelig hersker i dette tegnet. Hva betyr så dette?

Mars er jo krigeren, mens steinbukken er forbundet med samfunnet, stabilitet, ansvar m.m., men det er også tegnet som er forbundet med den dypeste materien. Det er dette som er årsaken til at Steinbukken er så opptatt av trygghet og stabilitet, og hvor det med å skaffe seg en god jobb, et stabilt hjem, en god økonomi osv., blir så viktig for den. Men den kan også bli litt fastlåst og ubevegelig av frykt for at endringer skal resultere i at hele grunnlaget og det den har bygget seg opp, skal briste. Derfor gjør den motstand og holder fast når nye ting presser seg på.

Mars tar derfor opp kampen mot dette, sånn at den ubevegelig og rigide steinbukken ved å bryte med det gamle, kan bli i stand til å bevege seg videre. Dette gjelder for så vidt oss alle sammen, for vi har alle steinbukken et eller annet sted i horoskopene våre.

Det er også da Venus som åndelig hersker trer frem i lyset, for det er ved å bryte ut av det gamle at vi blir i stand til å skape noen nye verdier, og Venus er forbundet med hva vi skal verdsette.

Venus i steinbukken handler om å ta dette med kjærlighet på alvor. Men som åndelig hersker i steinbukken, og som følge av å ha oppnådd et opplyst tankesinn som har vært nevnt tidligere, har den lagt til rette for at vi blir klargjort for det som vi esoterisk kaller for innvielse. En slik innvielse foregår ubevisst og på det indre plan, men det skal sies at det er svært mange mennesker nå som løftes, og som nå er ved å ta sin første innvielse. Dette er av stor nødvendighet når vi nå kollektivt beveger oss inn i vannmannens tidsalder. Vårt energisystem klargjøres og heves i frekvens, hvorpå vår bevissthet endrer seg fra det egosentriske og etter hvert selvbevisste, til det gruppebevisste og helhetsorienterte. Det betyr også i denne prosessen at det er flere og flere mennesker som vil begynne å respondere på sjelen, og sjelen har en helt annen hensikt med våre liv, enn hva vår personlighet har. Dette fordi sjelen tenker større og mer gruppebevisst.

Vel, sammen skal Mars og Venus bevege seg inn i vannmannens tegn, hvilket de begge gjør 06 mars. Da går de hånd i hånd inn i dette tegnet, som et symbol på hvordan den maskuline og den feminine kraften kan jobbe sammen. Når vi etablerer kontakt med vår sjel, vil vi finne en trygghet i oss selv til å stå i egen kraft symbolisert gjennom mars, og til å skape ut ifra sjelens hensikt og et overordnet mål med fokus på felles. Dette med kjærlighet til våre medmennesker, symbolisert via Venus. Dette får meg til å tenke på hvordan vi skal lære å bære vårt eget kors. Korset symboliserer det treenige mennesket, hvor det faderlige og maskuline møter det moderlige og feminine, og hvor det i krysningspunktet skapes et nytt liv symbolisert gjennom Kristusbevisstheten i våre hjerter, som er vår sjel og vår evne til å uttrykke kjærlighet.

 

Frihet, likeverd, håp og glede

Både mars og Venus går begge nå inn i et gunstig møte med Uranus, et såkalt trigon. I tillegg går Jupiter inn i et gunstig møte med Uranus den 02.02.22. Igjen får vi med tallet to å gjøre, og det skal også benevnes i denne sammenhengen at Jupiter er under innflytelse av den andre strålen – Kjærlighet og Visdom. Dette er noen gode energier som bringer frem en frihetsfølelse, håp, optimisme og glede. Uranus er alltid viktig når vi har med vannmannen å gjøre, fordi den der er hersker.

Når det gjelder Uranus sin forbindelse med Mars, så tar den dette med å skape nye reformer på alvor, for her får vi med en sterk mental tankekraft å gjøre. Det intuitive blir forsterket, hvilket kan frembringe noen helt nye tanker innenfor for eksempel teknologi og vitenskap, enten det er naturvitenskap eller åndsvitenskap.

Venus og dens gunstige forbindelse med Uranus vekker vår kjærlighetsevne til det humanitære og det medmenneskelige. Man blir mer opptatt av felleskapet.

Jupiter i dette samspillet med Uranus får oss til å se ting fra et større perspektiv. Jupiter er knyttet til økt bevissthet og åndelig utvikling, mens Uranus knytter oss mot det vi kaller det transpersonlige. Disse sammen får oss til å se ting ut ifra et større helhetlig bilde.

Hvis vi trekker dette ned på bakkeplan vil disse energiene mellom Mars, Venus, Jupiter og Uranus gi en følelse av større frihet, optimisme, håp og glede. Dagene frem til den 17 februar er særdeles gunstige. Men godt nok vil vi kunne merke disse ut februar.

Det er selvfølgelig ikke alle som vil kjenne seg igjen i det beskrevne, for det skal sies at vi alle befinner oss på forskjellige stadier på utviklingens vei. Dette fordi vi gjennom våre mange liv skal lære livet å kjenne på godt og på vondt gjennom våre erfaringer på livets vei. Det er gjennom våre drifter og begjær vi søker mot stadig nye erfaringer, og det er gjennom våre erfaringer vi utvikler oss som mennesker. På et eller annet tidspunkt vil vi bli mettet av det som foregår i det ytre, hvor vi strever hardt med å bli anerkjent, og det er da vi begynner å rette blikket innover i søken etter en dypere mening og hvem vi egentlig er.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fantastisk inngang til februar måned. 😘

Kh
Siv Nancy