Nymånen i vekten
25.09.22

Er det nå de viktige valgene om vår fremtid vil bli tatt?

ET MØTE MELLOM SJEL OG PERSONLIGHET 

Vi går en nymåne i vekten i møte, som er tegnet som er knyttet til det dette med valg. Når vi tar våre valg så veier vi for og imot, særdeles når det kommer til de store valgene i livet. Og det er nettopp de store valgene som er viktige, fordi de får langt større konsekvenser enn de mindre valgene, og de vil så absolutt være avgjørende for hva livet vil bringe med seg videre. Det er derfor viktig at vi er i balanse i oss selv når valgene skal treffes, og hva vil det egentlig si å være i balanse, det skal jeg her forsøke å belyse?

Vektens tegn beskriver noe om våre nære relasjoner og vår evne til å samarbeide, det være seg med partner, ektefelle, våre kollegaer, samarbeidspartnere osv. Alle vi møter på vår vei har som oppgave å speile noe i oss, og dersom vi opplever mye konflikter i våre nære relasjoner, kan det være speilinger på noe som er i ubalanse i oss selv. Det er derfor i våre nære menneskemøter av vi virkelig lærer oss selv å kjenne.

Det er når det etableres kontakt mellom vårt indre og vårt ytre, mellom personlighet og sjel, yin og yang, det maskuline og det feminine i oss, at vi får kontakt med en dypere indre ro, fred og harmoni. Når vi får kontakt med vår sjel vil vi ta noen helt andre valg, for sjelen har en annen hensikt med våre liv enn hva vår personlighet har. Vår sjel ser oss ikke som adskilte vesener, men som en del av en større kollektiv bevissthet kalt menneskeheten. Sjelen ser oss som medskapere i dette store søster- broderfellesskapet, hvor alle er likeverdige.

Det er når vi faller i balanse i oss selv, og når vi ikke lenger trenger å speile oss via andre, at vi til syvende og sist kan finne vår sjelefrende. Inntil vi kommer dithen bør vi kanskje lære oss å være takknemlige for all de menneskemøtene vi opplever på vår vei, alle våre erfaringer som vi sammen høster, for de er virkelig med på å utvikle oss som menneske. Ikke alle menneskemøter er gode, men det har nok sin mening når alt kommer til alt.

MERKUR RETROGRAD – brobyggeren mellom personlighet og sjel 

Merkur beveger seg retrograd under denne nymånen, hvilket betyr at den går tilsynelatende baklengs. Den startet sin retrograde bevegelse i vekten, for så å vende tilbake til jomfruen hvor den er det vi kaller personlig hersker. Merkur får derfor en helt spesiell betydning når den står i jomfruen, hvor den har som oppgave å styrke vårt mentale legeme. Det mentale legeme består av det lavere mentale hvor alle våre tankeforestillinger befinner seg, og det høyere mentale hvor sjelen befinner seg.

Merkur er planeten som står for kommunikasjon og formidling, og det er den som får oss til å knytte kontakter med andre mennesker på det ytre plan. Men den har også en annen oppgave, og det er å skape en kontakt mellom personlighet og sjel gjennom en indre dialog. Dette som en forberedelse til det som skal skje ved overgangen mellom jomfruen og vektens tegn. Det er nemlig der en jomfrufødsel finner sted, hvor en ny bevissthet blir båret frem. Det er kristusbevisstheten vi her snakker om som får se dagens lys, som er det samme som vår sjel. Det er når vi kommer dithen i vår utvikling hvor dette skjer, at bli i stand til å ta valg ut ifra felleskapets beste, med mål får øye å ivareta fellesskapets interesser. Det er når vi har kommet dithen i vår utvikling, at vi vil ta valg ut ifra noen helt nye grunnleggende verdier. Det gjør det derfor ikke mindre interessant at Venus også blander seg inn i dette.

VENUS I JOMFRUEN – fødselen av en ny bevissthet 

Det er ikke bare Merkur som plasserer seg sammen med nymånen, men det gjør også Venus, som anses å være en forlenger av det Merkur står for. Venus står på lik linje med Merkur i en spesiell posisjon når den plasserer seg i jomfruens tegn, hvor Venus står i det vi kaller sitt fall. Venus er alltid viktig å ta med i betraktning når vi har med vekten å gjøre, som nymånen nå står plassert i.

Hva betyr det så at kjærlighetsplaneten Venus står i sitt fall? Vel, Venus er knyttet til våre verdier, hva vi liker og begjærer. Det er nettopp våre begjær som står i sitt fall, slik at nye verdier kan få muligheten til å vokse frem. Disse nye verdiene er knyttet til vår kjærlighetsevne, og det er når vi får kontakt med nye dybder av kjærlighet i våre hjerter at vi vil begynne å behandle andre mennesker med kjærlighet og likeverd, og det er da vi vil begynne å samarbeide ut ifra noen helt andre prinsipper.

Venus har derfor som oppgave med sitt fall i jomfruen å forbinde jomfruen med vekten, slik at jomfrufødselen kan finne sted. Det er da sjelens bevissthet er ved å få se dagens lys, og med den Kristusbevisstheten i våre hjerter.

Solen, månen, Merkur og Venus danner noen fine aspekter til Pluto, som kort fortalt kan vise til at hvis vi består våre prøvelser, gis det oss nå virkelig muligheten til å få tilgang til en helt nye bevissthet, som en forberedelse til en ny tid. 

Venus står i en opposisjon til Neptun, det vil si på motsatt side av. Neptun er den som ofte tåkelegger ting, og som kan føre til at vi ikke klarer å se ting klart. Spørsmålet blir om kjærligheten rett og slett vil nå frem. Både Venus med sitt fall i jomfruen og Neptun og Venus i en opposisjon til hverandre, kan føre til skuffelser, særdeles på kjærlighetsfronten.

JUPITER I VÆREN

På motsatt side av nymånen i vekten står Jupiter i væren, og det kan nå bli særdeles viktig at disse energiene klarer å møte hverandre. Ideelt sett hvis de klarer dette, vil man forsøke å forhandle seg frem til gode løsninger på eventuelle konflikter og stridigheter, som de ulike partene kan gi aksept for. Men dette vil ikke skje uten dragkamp, for her er det mange hensyn som må tas, samt at det er sterke krefter som trekker i hver sin retning, ettersom vi har med kardinale tegn å gjøre. Jupiter i væren kan også være noe risikobetont, for dette er energier som i verste fall kan komme til å ta noen unødige sjanser.

SATURN OG URANUS – frihet kontra begrensing

Nymånen danner også et anspent møte med Uranus og Pluto, som er energier som kan føre til spenninger, og som forventer at man foretar seg noe. Her får man et møte med den som overdriver sin autoritet, og som har et stort behov for å utøve makt og kontroll overfor andre. Denne forbindelsen kalles for et sesquikvadrat, som er forbundet med tallet 8 som er et karmisk tall. Den er også knyttet til skorpionens tegn, som handler om evne til å akseptere for så å gi slipp.

Vi står i noen sterke transformerende krefter som har som hensikt å få oss til å åpne opp for en ny bevissthet, men det innebærer at vi må endre vårt verdisyn. Samtidig er det motkrefter som ikke vil gi slipp, og som holder fast ved det gamle eksisterende. Jo mer vi kjemper mot, jo tøffere blir kampene. Når alt kommer til alt handler det om at vi nå kollektivt holder på å frigjøre oss fra et gammelt rigid system, som en forberedelse til noe nytt.

Mantraet til vekten er som følger:

Jeg velger den vei som går mellom de to store kraftlinjer.

Det betyr at den veien vi velger å gå, avhenger av sjelens og personlighetens evne til å samarbeide med hverandre. 🙏

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god søndag 💞 🌏

 

Kh
Siv Nancy