Velkommen!

Denne facebooksiden har som målsetning
å skape en plattform for de som har en intensjon
om å gå i dybden av seg selv med et ønske om øke sin forståelse rundt Hjertets Visdom.

For nærmere opplysning eller påmelding,benytt linken under.
Jeg kan også nås på tlf. 900 781 26.

Takk for interessen!

Facebookgruppe