VELKOMMEN SEPTEMBER MÅNED

Møter vi den siste store prøven?

💞


Vi går september i møte, og her er en oversikt over hva vi kan forvente når høsten nå setter inn.


Månen befinner seg i skorpionens tegn ved inngangen til september måned. Månen beveger seg raskt på himmelveldet, og påvirker oss over kort tid, men den kan så absolutt aktivere følelser som kan skape reaksjoner som setter seg. Rundt midnatt den 2. september går månen inn i et eksakt møte med den sydlige noden, hvilket betyr at den i løpet av døgnet kan komme til å vekke noen følelser knyttet til fortiden, som kan være karmisk relatert. Vonde minner og ting vi har fortrengt eller forsøkt holde skjult for andre kan bli aktivert. Dersom du kommer i kontakt med noen dype følelser som du ikke forstår hva bunner i, kan det være at månen danner noen transitter og aktiverer noe i ditt fødselshoroskop. Denne innflytelsen kan også få frem det primitive og dyriske i oss, samt at den kan fremkalle noen sterke følelsesutbrudd. Månen har sitt såkalte fall i skorpionen, noe som kan gi en opplevelse av at noe rakner.

 

✨✨✨

 

VENUS I JOMFRUEN 5 SEPTEMBER – kjærligheten når nye nivåer ✨


Den 5. september beveger kjærlighetsplaneten Venus seg inn i den tjenesteytende jomfruens tegn, hvor også den har sitt såkalte fall. Jomfruen er knyttet til dette med renhet, mens Venus er knyttet til våre verdier og hva vi verdsetter/ikke verdsetter, liker/ ikke liker. Det er hva vi hengir oss til knyttet til våre begjær som endrer seg med Venus i sitt fall, sånn at vi kan få kontakt med vår kjærlighetsevne i en renere essens.

Venus i jomfruen har også en annen oppgave, for Venus som er hersker i vekten har som hensikt å forbinde jomfruen med vekten. I jomfruen går vi svanger med sjelen, og det er derfor jomfruen er så opptatt av dette med renselse. Det er gjennom renselsesprosessen at hun ivaretar kroppen som er sjelens tempel, for å gi sjelen de beste vilkår under jomfruens svangre periode.

Det er ved overgangen til vekten at en jomfrufødsel finner sted, hvor sjelens bevissthet er ved å få se dagens lys, og med den vil en ny kjærlighet vokse frem. Det er Kristusbevisstheten i våre hjerter vi her snakker, og med denne nye bevisstheten i fremvekst vil vi i vektens tegn ta noen helt nye valg. Sjelen har en helt annen hensikt med våre liv enn hva vår personlighet har, for mens personligheten tjener egoet, tjener sjelen et overordnet mål som er knyttet til en større guddommelig plan.

Vekten er knyttet til dette med ekteskap og relasjoner, og inntil vi blir mottagelig for sjelens impulser og med manglende evne til å lytte til dens røst, kan Venus i jomfruens gi oss noen prøvelser på kjærlighetsfronten for at vi skal åpne nye lag i våre hjerter. Når sjelen og personligheten møtes og inngår i et samarbeid med hverandre derimot, vil livet bringe oss mot en nyorientering, det vil si på et helt annet spor.

✨✨✨

ALLE YTRE PLANETER BEVEGER SEG RETROGRAD – påvirker det kollektive samfunn ✨

Alle de ytre planetene beveger seg retrograd i september måned, hvilket betyr at det er en del forhold i samfunnet som trenger grundige overveielser, og som kan gi en opplevelse av at ting går tregt. Men det kan være viktig og ikke å ta forhastede avgjørelser nå, men forsøke å analysere hva som vil være langsiktig mest hensiktsmessig.

Merkur som ikke er en ytre planet, starter også sin retrograde bevegelse denne måneden. Den starter sin retrograde bevegelse den 10.september i vektens tegn, for så å vende tilbake til jomfruen igjen, hvor den avslutter sin retrograde reise den 2.oktober. Dette bringer oss inn på noe av det sammen temaet knyttet til hva som skjer ved overgangen til jomfruen og vektens tegn. Det er en renselsesprosess som foregår i jomfruen, sånn at vi skal bli i bedre stand til å ta de riktige valgene i vekten.

Merkur er planeten som står for kommunikasjon og formidling, og den beskriver noe om hva vi bruker vår mentale tankekraft på. Den er hersker i jomfruen, og når den vender tilbake til dette tegnet, forsterker den jomfruens kvaliteter, og hennes sterke analytiske og kritiske evner.

Merkur blir kaldt for sendebudet, og har som oppgave å koble mennesker sammen gjennom kommunikasjon og formidling. Men den har også en annen oppgave, og det er å skape en indre dialog mellom personlighet og sjel. Det er derfor jomfruen er så opptatt av dette med renselse, for hun renser ut i gamle negative tanker som skaper blokkeringer, slik at man kan bli i stand til å lytte innover til sin sjel. I hvilken grad det etableres et indre samarbeid, vil være av betydning for hvilke valg man tar, og hva man kommer til å bruke sin mentale tankekraft på når Merkur igjen vender tilbake til vekten. Vekten er opptatt av fred, diplomati, rettferdighet og likeverd.

Det skal også nevnes at Merkur forsøker å gi noen kroppslige signaler om ting som vedrører vår egen kropp og helse når den befinner seg i jomfruens tegn. Det kan derfor være lurt å lytte til hva kroppen sier når solen og/eller Merkur befinner seg i jomfruen. Solen holder nå på å passere Uranus, solen, Pluto og Venus som står i jomfruens tegn i mitt fødselshoroskop, som alle disse står i en opposisjon til månen i fiskene i mitt sjette hus. Jeg skal love at dette merkes på kroppen. Det morsomme er at månen som er knyttet til kroppen, står i fiskenes tegn som er knyttet til bena, og jeg har nå så vondt under føttene at jeg har problemer med å gå. Pluto er også involvert, så det kan bli noen helsemessige utfordringer nå fremover hva jeg kan se.

✨✨✨

FULLMÅNE I FISKENE 10 SEPTEMBER – sensitivitet og mottagelighet ✨


Den 10 september, samme dag som Merkur starter sin retrograde bevegelse, er det fullmåne i fiskenes tegn. Under denne fullmånen vil månen stå tett sammen med Neptun, som er hersker i fiskene. Dette er energier som vil gjøre oss veldig sensitive og mottagelige, så det vil virkelig være av stor verdi og gjøre seg stille og lytte innover under denne fullmånebegivenheten. Det er noen dager som kan åpne opp for noe sterke impulser, ikke minst siden både solen og månen går inn i et gunstig møte med Uranus. Dette er energier som vil åpne opp for livets magi, og som kan gi en opplevelse av å komme hjem i seg selv.

Den 17. september vil Solen og Neptun bli stående overfor hverandre, noe som kan gi seg utslag på flere måter. De står liksom og skuer på hverandre, og lurer på hvordan du skal klare og samarbeide. Neptun er knyttet til det åndelige og spirituelle, og det betyr at den i møte med Solen kan gi noen muligheter for indre opplevelser. Dersom de ikke klarer å samarbeide derimot, kan man komme til å føle seg noe forvirret og desorientert, med manglende evne til å se klart.

✨✨✨

NYMÅNE I JOMFRUEN 25 SEPTEMBER – kraftfull men utfordrende ✨

Den 25 september er det nymåne i jomfruen, og enhver nymåne bringer med seg en ny start. Denne nymånen byr på både noen kraftfulle positive energier og noen sterke utfordrende spenninger. Det gis oss i en periode før fullmånen muligheter for transformasjoner som vil være av positiv verdi, men vi møter også energier som kan gi oss en opplevelse av begrenset frihet under nymånen.

Dersom vi går med de endringene som Pluto legger til rette for, som ønsker at vi skal åpne øynene for noen helt nye verdier, vil vi møte det nye som venter oss via nymånens innflytelse med aksept og forståelse av at det som skjer har en hensikt. Dersom vi gjør motstand mot endringene derimot, kan vi komme til å møte de sterke spenningene som meget utfordrende og vanskelige.

✨✨✨

PLUTO I TRIGON TIL SOLEN – fornybar indre kraft og styrke ✨

Den 11 september danner solen et trigon med Pluto, som forsterkes og intensiveres frem til 19. september. Dette kan vise seg som en kraftfull ressurs, hvor man kan komme til å kjenne på en fornybar indre kraft og styrke.

Den 26 september danner Pluto et gunstig møte med Venus og Merkur. Dens forbindelse med Venus kan være med på å transformere våre verdier sånn at vi kan få mer kontakt med våre åndelige verdier. Det er energier som kan åpne opp for nye dybder av kjærlighet i våre hjerter. Plutos gunstige forbindelse med Merkur kan være med på å endre vårt livssyn, og bringe frem nye måter å tenke på. De vil få oss til å tenke i dybden i vår søken etter sannheten, og de vil føre til at vi kan tilegne oss en dypere selvinnsikt.

✨✨✨


SATURN, URANUS OG JUPITER – den siste store prøven? ✨

Den 26 september, dagen etter nymånen plasserer solen og Jupiter seg mot hverandre i en eksakt opposisjon. Samtidig danner solen et halvkvadrat til både Saturn og Uranus, som begge de sistenevnte står i en spenning til hverandre.


For det første kan Solens forbindelse med Jupiter føre til at man ikke klarer å se realistisk og positivt på seg selv og livet generelt, eller man kan komme til å overvurdere egne evner og ressurser. Jupiter står i Værens tegn, og dette er ildfulle energier som kan føre til at man kan bli noe overmodig og arrogant, og at man kan komme til å handle overilt og på impuls. Man bare kjøre på uten å tenke over egne handlinger, hvilket man bør se opp for. Det skal også sies at dette kan vise til nasjoners manglende evne til å klare å inngå kompromiss.

Saturn og Uranus gav oss noen sterke prøvelser i fjor. På grunn av deres retrograde bevegelser dannet de noen anspente forbindelser med hverandre som begrenset vår frihet. Hver gang de møttes ble verdenssamfunnet lukket ned, og hver gang de slapp taket på hverandre, åpnet samfunnet igjen. Disse to energiene skal nå møtes igjen, men denne gangen kommer de ikke til å møtes eksakt, men nesten. Dette er den siste testen disse energiene gir oss, og det kan derfor være av stor verdi å se på hva Saturn og Uranus i tegn egentlig betyr.

✨✨✨

SATURN – planeten som er knyttet til det som foregår innenfor tid og rom ✨

Saturn som planet er knyttet til alt som foregår innenfor tid og rom. Den er knyttet til våre karma, og den har som oppgave å vokte porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Saturn står under tiden i det tegnet den hersker på det personlige plan. Den testet hele det kollektive verdenssamfunnet i fjor, som en forberedelse til at vi er på vei inn i vannmannens tidsalder. Saturn som personlig hersker i vannmannen har derfor som oppgave å forberede oss og se om vi er klar til å motta impulser fra Uranus, som også er personlig hersker i vannmannen, men som er den planeten som bringer oss utenfor tid og rom. Vi må bestå våre prøvelser som går ut på at vi må forstå at vi alle har et kollektivt ansvar, for når vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder vil det være med en helt ny bevissthet. Vi har i 2000 år nå utviklet selvbevissthet, mens vi i vannmannens tegn skal utvikle gruppebevissthet. Det innebærer forståelsen av at vi alle er søstre og brødre, og likeverdige som mennesker.

Uranus står under tiden i tyrens tegn, hvor den har sitt såkalte fall. Dette handler godt og godt om at vårt verdisystem bryter sammen, som følge av at et nytt er i fremvekst. Det gamle verdisynet vil ikke fungere når vi går den nye tiden i møte, hvor vi viker fra det sterkt egosentriske til å ivareta det store felleskapet som hele menneskeheten er en del av.

✨✨✨

JUPITER – består vi vår eksamen? ✨

Det er videre interessant å bite seg merke i at Jupiter som både Saturn og Uranus står i en spenning med, er den sjelelige herskeren i vannmannen. Den står under tiden som nevnt i værens tegn, hvor den vil at vi skal bruke vår sterke vilje og ildenergi til å transformere det som befinner seg på det lavere mentale plan, der alle våre tankeforestillinger befinner seg. Dette vil føre til et gjennombrudd, som gir oss tilgang til vår intuisjon, og det er da værens pionerånd trer frem. Væren er et mentalt tegn, som har Merkur som sjelelig hersker. Når sjel og personlighet har begynt å samarbeide gjennom en indre dialog, vil vi via væren som er våre ideers fødested, få kontakt med noen helt nye tanker og ideer som vi kollektivt kan dra mer nytte av. Det er derfor en tid nå med Jupiter i væren særdeles gunstig å lytte til intuisjonen. Jeg vil i denne sammenhengen nevne at det er stor forskjell på intuisjon og magefølelse. Magefølelse er som orde sier, en følelse som aktiveres i oss som følge av minner fra tidligere opplevelser. Intuisjonen bringer med seg ideer som er nyskapende.

Når Jupiter nå står i dette hvalkvadratet til Saturn og Uranus, så viser dette til spenninger som krever at vi foretar oss noen handlinger. Halvkvadratet er forbundet med tallet 8, som i astrologien er forbundet med skorpionen. Det er et karmisk tall, som kan vise til at det er noe der vi trenger å gi slipp på. Når Saturn og Uranus nå nesten går inn i et møte med hverandre for siste gang, kan det være at vi nå vil få svar på om vi har bestått våre prøver ved overgangen til den nye tiden, eller om det må hardere odds til for at vi skal lære. Jupiter som er knyttet til høyere utdanning har gitt oss vår eksamen, men har vi forberedt oss grundig nok? Vel det gjenstår å se. Dersom vi har bestått, kan vi virkelig få tilgang til en helt ny bevissthet nå.

✨✨✨

SOLEN I VEKTEN 23 OKTOBER – likeverd og rettferdighet ✨

Den 23. oktober beveger solen seg inn i vektens tegn. Der vil den danne en nøyaktig konjunksjon med den retrograde Merkur på 00 grader vekt. Dette vil få oss til å reflektere over alt som har med rettferdighet, harmoni, balanse, likeverd og kjærlighet å gjøre.

Og med disse ordene ønsker jeg dere alle en riktig god september måned. 😘

Kh

Siv Nancy