Jupiter og Pluto i sitt andre eksakte møte med hverandre – 30.06.20


Transformasjon, forvandling og økt bevissthet

 

Jupiter og Pluto har i dag gått inn i sitt andre eksakte møte med hverandre, i steinbukkens tegn, som følge av deres retrograde bevegelser. Når planeter går i retrograd bane, så er det som om noe stopper opp, fordi det er noe i deres energier vi blir bedt om å dvele litt ved. Det kan være fordi det ligger noe der vi ikke helt har forstått, eller noe vi har forsømt, og som vi blir bedt om å reflektere litt mer over.

🔥🦋🔥

Steinbukken er det tegnet som er mest knyttet til materien og følgelig materialisme, og det er derfor man gjennom dens personlige og sjelelige hersker Saturn ofte opplever mye motstand i livet, der man har denne plassert. Men denne motstanden er gjerne bunnet i en frykt for endringer, fordi den rokker ved vår trygghetsfølelse, for steinbukken som tegn er særdeles opptatt av å skape trygghet og sikkerhet gjennom å etablere seg i samfunnet, ikke minst gjennom vår yrkeskarriere. Steinbukken er enn videre knyttet til det offentlige rom, og følgelig vil vi gjerne gjennom dens energier søke å oppnå anerkjennelse for vårt arbeid. Dette viser til at steinbukken som tegn også er forbundet med økonomiloven.

🔥🦋🔥

Jupiter er knyttet til vår tro, vår religiøse livsoppfatning, samt mål og meningen med livet. Så hva er det egentlig som gir livet vårt mening? Vi står under tiden i et personlig så vel som en kollektivt skifte hva dette angår, og det skal i denne sammenhengen sies at Jupiter også står for bevissthetsutvikling. Når den nå for andre gang i år plasserer seg sammen med ødeleggeren Pluto, så er det noe knyttet til dens tema som legges i grus for at en ny bevissthet skal få muligheten til å se dagens lys, og slik at vi kan begynne å strekke oss mot noen helt nye mål som gir mening på et dypere plan. Dette blir ikke mindre interessant når vi tar i betrakting at Jupiter har sitt såkalte fall i steinbukkens tegn, og når en planet står i fall, kan det oppleves som om ting brister eller rakner. Man kan derfor komme til å kjenne på noe motløshet i kampens hete, og her får den drahjelp av Pluto.

🔥🦋🔥

Jupiter er som nevnt forbundet med ekspansjon og økt bevissthet, og med økt bevissthet skjer det en åndelig utvikling, hvor vi åpner opp for noe nytt i oss selv. Jo mer vi åpner opp, jo mer kontakt vil vi bli i stand til å opprette med den indre verden og vår sjel. Enn videre, jo mer sjelskontakt vi klarer å etablere, desto mer vil vi bli i stand til å handle ut ifra en større helhetlig tenkning, på en mer humanitær og rettferdig måte, som Jupiter er opptatt av. Her kan det synes som om vi står overfor noen prøvelser rent kollektivt sett, men at vi også rent kollektivt står i et skifte som vil høyne vår bevissthet.

🔥🦋🔥

Jupiter er imidlertid ikke bare knyttet til ekspansjon og økt bevissthet, men også våre overdrivelser. Når den står plassert i steinbukkens tegn, så kan det være dens overdrivelser og bundethet av det materielle den vil til livs, samt vårt behov for makt og kontroll. I denne bundetheten vikles vi bare ennå dypere inn i materiens trelldom som følge av vårt behov for å eie. Men Jupiter liker i bunn og grunn ikke å være bundet, for den er sterkt opptatt av sin frihet. Og det er kanskje det vi får hjelp til nå, å frigjøre oss selv fra slaveriet og bundetheten av det materielle.

🔥🦋🔥

Steinbukken som tegn ber oss også om å bli mer ansvarlige, og den vil at vi skal lære og utvise mer tålmodighet. Det kan derfor oppleves som utfordrende når Jupiter plasserer seg i dette tegnet, fordi her får vi med den som begrenser og fører til sammentrekning å gjøre, samtidig som vi får med den som utvider og ekspanderer. Det betyr at vi kan oppleve det som om vår frihet blir berøvet, noe vi kollektivt har fått kjenne på. Hva kan så hensikten med dette være da tro? Men kan vi fortsette i den retning vi har gjort i mange, mange år, hvor mye vil ha mer og fanden vil ha flere, og er det en rettferdig fordeling av verdens goder? Kan vi fortsette slik når vi går den nye tiden i møte, i vannmannens tidsalder? Det tror jeg neppe, for vannmannen er opptatt av det helhetlige og av menneskehetens og verdenssamfunnets beste. Der vi tidligere har vært opptatt av å dyrke egoet og utvikle vår selvbevissthet, er vi nå ved å utvikle gruppebevissthet, med mål for øyet å ivareta det helhetlige.

🔥🦋🔥

Vel, Jupiter står nå i et fall i steinbukkens tegn, som indikerer at noe rakner. Den går retrograd, med det som hensikt å få oss til å grunne over ting som har blitt misoppfattet, forsømt eller ikke forstått. Den møter i tillegg ødeleggeren Pluto, som også står for transformasjon, hele tre ganger i år. Dette skjer i forkant av at Jupiter sammen med Saturn mot årets slutt, nærmere bestemt 20 desember, vil bevege seg inn i vannmannens tegn, hvor Saturn er personlig hersker sammen med Uranus, og hvor Jupiter er åndelig hersker. Dette indikerer at vi når står i et stort skifte, som en forberedelse til noe nytt.

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt <3 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen