Kjærlighetsplaneten Venus har nå beveget seg inn i jomfruens tegn. Venus beskriver det vi liker og det vi ikke liker og handler mye om det vi tiltrekker oss samt våre verdier. Det Venus ønsker er å skape en forening, og i menneskets personlige forhold gjennom forelskelse og kjærlighet. Venus er opptatt av estetikk, farger og alt det vakre øyet kan se, og er derfor knyttet til kunst, musikk, moter etc.

Venus er en såkalt hellig planet, og er opptatt av å skape harmoni og skjønnhet mellom mennesker og i vårt indre iboende liv. Når den fungerer optimalt mellom mennesker viser den seg i form av ekte kjærlighet, harmoni, vennlighet, høflighet, varme, ro, behag osv.  Motsatt og i ubalanse blir vi styrt av vårt begjær og det materialistiske.

Når Venus nå beveger seg inn i jomfruens tegn, hvor den i tillegg har sitt fall, så er det vår kritiske sans som vekkes til live i forhold til våre verdier og hva vi liker og ikke liker. Her er det vår sjelneevne den vil til livs, for grunnen til at jomfruen er så kritisk er jo nettopp gjennom lupen og virkelig se hva som er våre sanne verdier. Hva vi skal bære med oss videre, og hva vi ikke lenger har behov for og som står i veien for at vi skal kunne klare å skape noe nytt.

Jomfruen beskriver det tegnet som står for en ny fødsel, og hva hun ønsker å føde er vår sjelsbevissthet knyttet til vårt sjelelige potensiale og våre kvaliteter. For å bli i stand til å kunne skape dette iboende livet må hun først rense ut i kroppen, tankene og følelsene, for på den måten å klargjøre seg for at en jomfrufødsel skal kunne finne sted. Det er derfor man sier at Venus faller i jomfruen, nettopp fordi hun tar opp til vurdering hvilke verdier som er viktig for skapelsen av det nye liv.

Det som ofte skjer for en med sterk jomfruinnflytelse er at kritikerenergien til dels kan bli for sterk, hvor hun faktisk ikke ser sine egne verdier eller andres verdier, og det kan dessverre resultere i at hun spolerer for seg selv slik at det hun ønsker å skape aldri får sett dagens lys. Det ender regelrett ut i en abort.

Målet er med andre ord gjennom tiltrekning å skape en forening. En forening basert på kjærlighet, harmoni, vennlighet, medfølelse etc. slik har man kan komme frem til løsninger og avtaler på en diplomatisk måte.  Måter den viser seg på når det ikke fungerer er at man kan komme til å bli kritisk overfor sin partner eller samarbeidspartnere, hvor man fort kan komme til å hakke på eller kritisere den andre part, hvilke skaper disharmoni. En annen ting er at det nå kan bli et behov å rette blikket mot det økonomiske og finansielle som Venus også er knyttet til, slik at man ikke risikerer et overforbruk som man senere vil angre på. Det er noe med å være kritisk til sitt forbruk, eller motsatt, at man i noen tilfeller kan blir for sparsommelig hvor man ikke tillater seg selv å ta del i livets gleder.

Kort fortalt handler det om å være kritisk til hva vi verdsetter i livet, om det er kvalitet og ekte sunne verdier og holdninger vi forholder oss til, eller ting, forhold, partnerskap eller andre anliggender som er nedbrytende for vår kropp og helse. Venus i jomfruen ønsker å skape en sunn livsstil gjennom kosthold og helse, og den ønsker å skape skjønnhet gjennom et kunstnerisk formidlingsuttrykk. Sist med ikke minst ønsker den at vi skal glede oss over å perfeksjonere vårt arbeid slik at vi får et vakkert resultat, samt at vi skal ta våre forhold seriøst.

Med dette ønsker jeg dere en fortsatt god sommer, og pass nå på at du ikke blir så streng med deg selv eller dine nærmeste.  <3