Fullmånen 18.03.22 – kl. 08:18
Solen i fiskene – månen i jomfruen

Avslutning og nye begynnelser
Økt sensitivitet og sterk medfølelse

 

Solen befinner seg høyt på himmelen i fiskenes tegn, det aller siste tegnet i det astrologiske kalenderår. Fiskenes tegn står derfor for en avslutning, hvor vi avslutter små såvel som store sykluser både individuelt og kollektivt. De store syklusene avsluttes ofte med lidelse, som et ledd i en vekkelsesprosess for at vi skal åpne våre hjerter. Med et åpent hjerte vil vi se våre medmennesker og de lidende gjennom barmhjertighet og medfølelse. (Fisketematikk)

Det er i fiskenes tegn våre illusjoner brister, slik at vi kan våkne opp fra vår søvnløse dvalelignende tilstand, med evne til å se livet ut ifra et større perspektiv og et overordnet mål. Det er i fiskenes tegn vi avvikler gammel karma, som et symbol på frigjørelse. Det er sjelen vår som frigjøres fra sitt mørke i formen når sjelens lys i oss blir tent. Når sjelen gjennomstrømmer personligheten, som følgelig får en sterkere og sterkere utstråling, vil vi styre våre liv i en helt ny retning og mot noen helt nye mål. Det er da månen som er forbundet med våre røtter, og som inneholder alt hva vi bærer med oss av minner fra fortiden, vil miste sin kraft. Månen er det vi kaller sjelelig hersker i jomfruen, og når den mister sin kraft, vil Neptun begynne å gjøre sin gunstige innflytelse på oss. Det som følgelig skjer at er hjertechakraet åpnes og gjennomstrømmes av sjelens lys.

Månen skjuler også Uranus, og når månen mister sin kraft, vil også Uranus tre frem som en veiviser. (Uranus er personlig hersker i vannmannen, men også åndelig hersker i dette tegnet når månen viker). Med Uranus som veiviser vil et helt nytt verdensbilde vokse frem. En ny syklus kan dermed starte når solen går inn i værens tegn, det aller første tegnet i det astrologiske kalenderår. (Væren har også Uranus som åndelig hersker, og disse to tegnene er derfor forbundet med hverandre via denne planeten).

Væren er knyttet til lederskap, handlekraft, vilje og mot. Når vi blir ledet av vårt sjelslys vil vi begynne å handle ut ifra noen helt andre impulser. Ikke ut ifra værens konkurranseinstinkt og en meg først mentalitet, men ut ifra viljen til det gode, og som en støttespiller og inspirator for andre mennesker.

Væren er enn videre der våre ideer har sitt utspring, og med en sterk sjelskontakt vil våre ideer komme fra vår høyere bevissthet, hvilket betyr at de vil være mere bærekraftige og nyskapende når de blir båret frem. Våre handlinger vil ikke lenger bli styrt av egoet, men med en bevissthet om at vi må ta vare på fellesskapet som vi ALLE er en del av. Når vi går en ny tid i møte, vil vi derfor kunne se en ny type lederskap vokse frem, samtidig som vi vil finne mer styrke og mot i oss selv til å stå i vår egen kraft. Når vi står i kraft av oss selv, i vårt sjelslys, vil vi våge å være mere sannferdige og ærlige både overfor oss selv og andre. Jeg og du bevisstheten vil vike til fordel for oss og alle sammen. Vi står i et enormt skifte nå, det er ganske sikkert, hvor vår bevissthet er i endring. Vi står i overgangen fra fiskene til vannmannens tidsalder. En slik overgang fører med seg store omveltinger, og med alt hva det kan innebære.

I fiskenes tegn avslutter vi noe gammelt i oss selv, for at vi skal kunne forberedes til å gå en ny runde rundt de 12 stjernetegn/arketyper gjennom det neste astrologiske kalenderår, for å utvikle nye dybder av de kvalitetene hvert tegn representerer. Disse avslutningene kan oppleves som små og mindre merkbare, men de kan også oppleves også meget tunge og angstfylte når det er større ting som skal avvikles.

Det er nok mange som opplever disse energiene vi er under innflytelse som veldig intense, tunge og merkbare, fordi vi har med en usedvanlig sterk fisketematikk å gjøre under denne fullmånen. Det er sannsynlig at mange mennesker går gjennom et sterkt bevissthetskifte i disse dager. Vi er mer sensitive og mottagelige en hva vi normalt sett er, og med økende sensitivitet vil vi være mer mottagelig for vårt indre liv, men også overfor de som lider.

La oss ta vare på hverandre 💞

Kh
Siv Nancy