Gongbad

 

Gong er et kraftfullt healende instrument som sammen med avspennende teknikker bidrar til å løse opp i blokkeringer. Lyd er vibrasjon, og vibrasjon skaper bevegelse. Avspenning i seg selv skaper flyt i vårt energisystem.

Gongen bryter med tid og rom og bidrar til at sinnet og tankene stilner. Den får oss til å falle inn i en meditativ tilstand. Lyden av gong og dens lydbølger stimulerer også vårt kjertelsystem og er healende ikke minst på våre chakraer.

Vi starter seansen med en meditativ avspenning av kroppen slik at du får muligheten til å falle helt til ro før vi setter i gang med spillingen hvor du får leve deg inn til lyden av Gongen.

Ved hver fullmåne vil det holdes et gongbad med fokus på det stjernetegnet fullmånen befinner seg i, og hvor vi avslutter sekvensen med å intonere tegnets nøkkelsetning.

 

 Datoer for Gongbad ved fullmåner i 2019.

20.01.19 – Meditasjon på Vannmannen / Løven
18.02.19 – Meditasjon på Fiskene / Jomfruen
20.03.19 – Meditasjon på Væren/ Vekten
18.04.19 – Meditasjon på Væren / Vekten
18.05.19 – Meditasjon på Tyren / Skorpionen
16.06.19 – Meditasjon på Tvillingen / Skytten
16.07.19 – Meditasjon på Krepsen / Steinbukken
14.08.19 – Meditasjon på Løven / Vannmannen
13.09.19 – Meditasjon på Jomfruen / Fiskene
11.10.19 – Meditasjon på Vekten / Væren
11.11.19 – Meditasjon på Skorpionen / Tyren
11.12.19 – Meditasjon på Skytten / Tvillingen

Oversikt over fullmåne- og nymånefasene for 2019 kan du se her.

Velkommen skal du være!

Datoer for Gongbad ved fullmåner i 2020.

 

 

 

Fullmånemeditasjon

 

Det er stadig flere mennesker som mediterer under fullmåne, og for det sensitive mennesket vil påvirkningen fra fullmånen bli ekstra sterk. Når vi mediterer under denne begivenheten bygges det bro inn til den indre verden, til det vi kaller Hierarkiet. Under dette samarbeidet vil vi kunne motta inspirasjon som kan gi oss en større forståelse av egen utvikling og vekst som i det store og det hele vil gagne samfunnet, fellesskapet og helheten.

Under meditasjonen mediterer vi på ulike «nøkkelsetninger» for hvert av stjernetegnene i astrologien, og disse setningene beskriver temaer det enkelte tegn står for. Innenfor hvert tegn er det kvaliteter som søkes å komme til uttrykk og som den mediterende har mulighet til å integrere i seg selv. Det er viktig å huske på at vi alle som en har hvert tegn i oss som representerer våre ulike delpersonligheter.

De to – tre døgnene før fullmånen er en ideell tid dersom vi ønsker å opprette kontakt med vår åndelige veileder. Under selve fullmånen vil vi under meditasjon kunne få innsikt i vår Guddommelige plan. Denne innsikten vil strømme gjennom oss og integreres i to – tre døgn etter fullmånen. Det hele har sin hensikt i å øke forståelsen av veien videre for det enkelte menneske og menneskeheten som helhetlig og samlet bevissthet.

Klippekort

Ved kjøp av klippekort gis hver 7 gongbad gratis.