Gongbad- Tønsberg Yoga

 

Gong er et kraftfullt healende instrument som sammen med avspennende teknikker bidrar til å løse opp i blokkeringer. Lyd er vibrasjon, og vibrasjon skaper bevegelse. Avspenning i seg selv skaper flyt i vårt energisystem.

Gongen bryter med tid og rom og bidrar til at sinnet og tankene stilner. Den får oss til å falle inn i en meditativ tilstand. Lyden av gong og dens lydbølger stimulerer også vårt kjertelsystem og er healende ikke minst på våre chakraer.

Vi starter seansen med en meditativ avspenning av kroppen slik at du får muligheten til å falle helt til ro før vi setter i gang med spillingen hvor du får leve deg inn til lyden av Gongen.

Ved hver fullmåne vil det holdes et gongbad med fokus på det stjernetegnet fullmånen befinner seg i, og hvor vi avslutter sekvensen med å intonere tegnets nøkkelsetning.

 

 Datoer for Gongbad ved fullmåner i 2020.

07.02.20 – Meditasjon på fullmånen i løvens tegn.
21.02.20 – Meditasjon på fiskene og etterfølgende nymåne.
08.03.20 – Meditasjon på superfullmånen i jomfruens tegn.
20.03.20 – Meditasjon på væren  – vårjevndøgn
03.04.20 – Meditasjon på påskefesten.

Oversikt over fullmåne- og nymånefasene for 2020 kan du se her.

Velkommen skal du være!

Fullmånemeditasjon

 

Det er stadig flere mennesker som mediterer under fullmåne, og for det sensitive mennesket er påvirkningen fra fullmånen ekstra sterk. Når vi mediterer under denne begivenheten, bygges det bro inn til den indre verden, til det vi kaller Hierarkiet. Under dette samarbeidet kan vi motta inspirasjon som kan gi oss en større forståelse av hvem vi er, samt forhold knyttet til vår egen videre utvikling og vekst. Dette gjerne i henhold til noe som i det store og det hele vil gagne samfunnet, fellesskapet og det helhetlige.

Under meditasjonen mediterer vi på ulike «nøkkelsetninger», som representerer hvert av stjernetegnene i astrologien, og disse setningene beskriver temaer det enkelte tegn står for. Innenfor hvert tegn er det kvaliteter som søkes å komme til uttrykk, og som den mediterende har mulighet til å integrere i seg selv som et ledd i utviklingen. Det er viktig å huske på at vi alle som en har hvert tegn i oss, og disse beskriver våre ulike kvaliteter vi jobber med å utvikle.

De to – tre døgnene før fullmånen er en ideell tid dersom vi ønsker å opprette kontakt med vår åndelige veileder. Under selve fullmånen vil vi under meditasjon kunne få innsikt i vår Guddommelige plan. Denne innsikten vil strømme gjennom oss og integreres i to – tre døgn etter fullmånen. Det hele har sin hensikt i å øke forståelsen av veien videre for det enkelte menneske og menneskeheten som helhetlig og samlet bevissthet.

Klippekort

Ved kjøp av klippekort gis hver 7 gongbad gratis.