Regresjon

Regresjon tidligere liv

Regresjon er en terapiform hvor du føres tilbake til tidligere hendelser i nåværende liv, eller tilbake til tidligere liv. Formålet med regresjon er å få forløst eventuelle problemstillinger som gjør at du holder fast og ikke kommer videre i ditt nåværende liv.

Regresjon jobber på tre plan. Det er en bevisstgjørende, forløsende og healende terapiform. Hvor mye hjelp som kommer til under regresjonen er det ikke opp til oss som terapeuter å bestemme, men avhenger av motivet for, og hva klienten selv er rede til å ta i mot. Vi er bare et redskap som stiller oss til rådighet med vår tilstedeværelse. På din reise blir du guidet gjennom ditt indre landskap og i ditt ubevisste sinn. På den måten er det du selv som finner svarene, og du selv som bidrar til egen helbred.

 

Karmisk astrologi som utgangspunkt for regresjon

Karmisk astrologi og tolkning kan brukes som et utgangspunkt for en regresjon, når man ønsker å få forløst noe som hører fortiden til. Det kan være knyttet opp i mot tidligere hendelser i dette livet, eller fra tidligere liv.  

 

Drømmer som utgangspunkt for regresjon

Noen drømmer kan virke særdeles sterke på oss, og disse kan bl.a. sette i gang noen dype indre prosesser. Det kan være noe i vårt underbevisste eller vår sjelsbevissthet som banker på, for å gjøre oss oppmerksomme på et eller annet som er viktig for vår videre utvikling og vekst. Det er særdeles viktig ved gjentagne drømmer å være lyttende til det indre. Drømmer kan  brukes som utgangspunkt for en regresjon.

 

Regresjon – nåværende liv

Mange ganger bærer vi med oss dype sår fra barndommen og oppveksten. Denne metoden brukes med tanke på å forsøke å forløse eller å bearbeide hendelser fra nåværende livn, som kan resultere i at vi stagnerer i vår videre utvikling. Du føres først gjennom en dyp avspenning, hvor etter du blir guidet gjennom en reise i din fortid. Benyttes ved behov for å healing av det indre barn. I noen tilfeller der en ser at det er formålsrettet, vil du videre guides til ditt fremtidige jeg, for om mulig å finne løsninger som kan bidra til en større innsikt som kan hjelpe deg å ta de rette valg i forhold til de valgsituasjoner du står i nå i dag.

 

Regresjon – sjelereiser

Etter å ha blitt ført gjennom en dyp avspenning av kroppen, blir du guidet inn til den indre lysverden. Her kan du komme i kontakt med og få svar på hvilke sjelegruppe du tilhører, hvilken rolle du har i den indre verden. Videre vil du kunne komme i kontakt med din åndelige veileder, skytsengler og hjelpere.  

 

Grupperegresjon

Regresjon kan også foregå i grupper. Dersom det skulle være ønskelig å arrangere noe slikt i en eller annen sammenheng er det er bare å ta kontakt, så avtaler vi tid og sted. Det må imidlertid være innenfor rimelig avstand.

 

Ta kontakt for nærmere avtale.

Pris: kr 1500,- Varighet: 90 – 120 min.
Førstegangs samtale kr 300,-

Karmisk astrologi og regresjon
Pris: 3 000,-

Drømmetydning og regresjon Pris: 2000,-

Grupperegresjon
Pris pr. deltager kr 500,-. 

Timer som ikke blir avbestilt innen 24 timer vil belastes.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 900 781 26
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no