Terapi og selvutvikling

 

Det finnes mange måter å drive selvutvikling på, men felles innenfor den åndelige forståelsen er at vi søker å utvikle oss slik at vi kan høyne vår bevissthet og tilegne oss nye nivåer av åndelig energier. Det vil hjelpe oss slik at vi lettere kan komme i kontakt med den vi dypest sett er, samt hva som er vår hensikt med vår nåværende inkarnasjon.

Våre tanker og følelser har sterk innvirkning på vår helbred. Gjennom endringer av vårt negative tanke- og følelsesmønster, og ved bruk av positive affirmasjoner, vil vi kunne arbeide oss frem mot helbredelse og et mer meningsfylt liv.

Selvutvikling handler om å utvikle seg selv, og finne tilbake til vårt dypere potensial.

Det er når vi frir oss fra livets lenker at vi virkelig kan stråle og komme ut med den vi i sannhet her. Det er da vi virkelig blir FRI.

 

Når har vi behov for terapi og healing?

Når vi kommer dit hen i vår utvikling hvor vi kjenner på håpløsheten og meningsløsheten oppstår det en søken etter hva som må være den virkelige meningen med livet. Kanskje vi merker oss en lengsel og en følelse av sorg, eller det kan være vi opplever depresjon, en form for udefinerbar angst eller annet. Under slike tilstander hvor vi sitter fast og ikke kommer videre kan terapi og healing være til hjelp, slik at vi kan få løst opp i gamle handlingsmønstre og blokkeringer.

Jeg tilbyr følgende

Astroveiledning – Astroterepi
Åndelig livsveiledning
Healingsterapi
Regresjonsterapi
Hjertehealing
Reikihealing
Fjernhealing
Massasje
Husrens
Drømmetolkning
Guidede healingreiser

Jeg holder forøvrig gongbad og fullmånemeditasjoner i Tønsberg, samt kurs- og temakvelder i Tønsberg eller på Zoom

Kontaktinformasjon:
Tlf: 900 781 26
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no

Jeg driver min praksis i Villa Møllebakken som ligger sentralt i Tønsberg. Adressen er St. Olavsgt. 6.

Siv Nancy Ingvaldsen