Astrologi og tolkning 

 

Søker du svar:

– Hvem er jeg?

– Hva skal jeg gjøre når jeg blir stor?

– Hvem passer jeg sammen med?

– Hva vil bli utfordringen det kommende år?

– Hva kan være nyttig å vite om egne barn?

En tolkning kan foregå ved personlig oppmøte, via Zoom, telefon eller annet. Avstand ingen hindring. Jeg holder til i Øvre Langgate 19 i Tønsberg.

Tolkningen blir tatt opp på lydfil og ettersendt. Denne må lastes ned til din pc innen 7 dager. Dersom du ved en senere anledning ønsker å få tolkningen tilsendt vil det påløpe et gebyr på kr. 100,-. Dette på grunn av merarbeidet dette medfører.

 

Ulike tolkningsmuligheter

Det finnes ulike tolkningsmuligheter. Det er mulig å bestille dybdetolkninger, men disse er mer tidkrevende og krever en del forarbeid, og koster derfor mer enn en vanlig astrologisk veiledningstime.


Fødselshoroskop 

Et fødselshoroskop viser til planetenes plasseringer på himmelveldet i det tidspunktet du ble født. Ved å studere energiflyten mellom de ulike himmellegemene og vår planet, samt deres plasseringer i tegn og hus ved fødselsøyeblikket, kan man danne seg et bilde av hvilke egenskaper, evner og kvaliteter du har eller skal utvikle, samt hva som kan være sjelens hensikt med denne inkarnasjonen.

Dette er en dyptgående tolkning hvor dine livstemaer og utfordringer blir belyst, samt hvordan din fortid, barndom og oppvekst kan ha vært med på å prege ditt liv.

Et fødselshoroskop kan gi noen indikasjoner knyttet til din karma og dine karmiske mønstre, samt din sjels utviklingsvei.

Tolkningen inkl. en samtale på 90 –120 minutter, som foregår via Skype, Zoom, Messenger eller annet.

Pris kr 2 000,-
Inkl. skriftlige notater

 

Årshoroskop

Et årshoroskop kan gi deg noen indikasjoner på hva du kan komme til å møte det kommende året av både gleder såvel som utfordringer. Det vil vise deg innenfor hvilke livsområder du kan forvente at det kan skje noen endringer, eller hva som i hovedsak vil bli tematikken. Et årshoroskop kan være gunstig i forhold til planlegging av ulike aktiviteter og annet.

Årshoroskopet er gjeldende fra den dato du er født, til den neste.

Et årshoroskop kan settes opp for enkeltpersoner, bedrifter, avtaler, ekteskap m.m.

Pris kr 1 800,-
Inkl. skriftlige notater

 

Karmisk horoskop og sjelsanalyse

Dette er et horoskop hvor vi går i dybden av ditt karmiske mønster og dine læringsprosesser i.h.t. din karma. Det vil gis innblikk i hva som kan være din livsoppgave, samt hvilke kvaliteter du jobber med å utvikle i nåværende inkarnasjon.

Ved en sjelsanalyse rettes fokuset mot sjelens utviklingspotensiale og hvilke sjelelige kvaliteter du i denne inkarnasjonen søker å utvikle.

En slik tolkning kan øke bevisstheten om hvem vi er på et dypere plan, noe vi gjerne ønsker å tilegne oss en forståelse av når vi møter motstand i det ytre liv. Dette skjer når vi er klar til å møte en høyere bevissthet i oss, som følge av at sjelen banker på. Under denne (vekkelses) perioden kan man oppleve ensomhet, men det fordi man begynner å miste interessen for det som skjer i det ytre livet når noen helt nye indre verdier er ved å vokse frem. 

Pris kr 2 000,-.
Inkl. skriftlige notater

Karmisk astrologi kan brukes som utgangspunkt for en regresjon når man ønsker å få forløst noe gammelt som hører forhistorien til. Det kan være knyttet opp i mot hendelser tidligere i dette livet, eller fra tidligere liv.

Karmisk horoskop og regresjon: Pris kr 2 200,-. 

Lykkepunktet i horoskopet

Lykkepunktet viser til på hvilken måte vi kan komme til å oppnå fullkommen harmoni, balanse, indre glede- og lykkefølelse.

Det ligger et skjult potensial i dette punktet som vi svært ofte ikke tar i bruk, og som vi av årsaker holder tilbake. Lykkepunktet sies å være knyttet til vår karma, men for at vi skal få dette punktet til å virke optimalt, er det visse forhold i horoskopet som først må fungere. Dette er noe vi bli belyst ved en slik tolkning.

Pris kr 1 000,-.

Chiron

Chiron beskriver den sårede healeren som klarte å hjelpe alle andre enn seg selv. Den beskriver et sår vi har med oss inn i denne inkarnasjonen som har vanskelig for å gro, og som vi kan ha båret med oss gjennom mange inkarnasjoner. Dette såret kan stikke veldig dypt, og det vil derfor være behov for å rense og tømme det litt etter litt. 

Det er mange som ikke er seg bevisst om dette såret som ofte skjuler et potensial. Ved å få healet denne smerten kan vi kontakt med noen latente evner og kvaliteter.

Pris kr 1 000-.

Solen, månen, ascendanten og måneknutene – beskriver noe om du utviklingsvei

En analyse av solen, solen. månen, ascendanten og måneknutene i ditt personlige fødselshoroskop forteller noe om din utviklingsvei. Det forteller noe om hva du jobber med å frigjøre deg fra, og hva du strekker deg mot som et ledd i din åndelige utvikling. En slik tolkning kan gi en beskrivelse av hva som er din sjels oppgave og hensikt, og hvordan du maskerer deg når du holder disse tilbake dine sjelsimpulser. Kan gi en indikasjon om hva du har som livsoppgave. 

Pris kr 1 500,-.

Parhoroskop

Et parhoroskop vil vise til utfordringer og sterke sider ved forholdet. Horoskopet bidrar til å kaste lys over ulike problemstillinger og livstemaer man kan komme til å møte på, samt livsstil. Horoskopet vil gi noen indikasjoner om hva man i forholdet kan jobbe med for å styrke hverandre og relasjonen. Et slikt horoskop kan derfor fungere som parterapi, fordi det vil gi en forståelse av hva partene hver for seg jobber med. Det kan derfor også være hensiktsmessig å få stilte partenes personlige horoskop i forkant. 

Et parhoroskop kan benyttes mellom venner og kollegaer, foreldre og barn, sjef og ansatt, så vel som mellom forelskede par og kjærester og de som lever i ekteskapelige forhold.

Pris kr 2 400,-.
Pakkeløsning pris kr 5 500,-. Inkluderer begges personlige horoskoper og parhoroskop. 

 

Barnehoroskop

Et barnehoroskop kan være et nyttig redskap når vi har et ønske om å forstå vårt barn bedre. Hvilke evner, muligheter og kvaliteter barnet har, og hva man kan forvente / ikke forvente. Som voksne har vi mange ønsker for barna våre, men disse gjenspeiler ofte våre drømmer hva vi som voksne selv har av forventninger til livet. Et barnehoroskop vil derfor kunne hjelpe oss til å forstå barnet og dets reaksjonsmønstre ut i fra dets eget sanne natur.

Skriftlige tolkning: Pris kr 2 200,-.
Ved utskrift og forsendelse pr post, kommer kr 200,-, i tillegg. 

 

Øyeblikkshoroskop

Et øyeblikkshoroskop er viktig akkurat i den stund hvor et vesentlig spørsmål dukker opp. Ved å se på dato, tid og sted for dette, vil man kunne se hvilke energier som er i sving, og hvilken flyt det er dem imellom. Er det harmoni eller disharmoni?

Muntlig: Pris kr 1 200,-.

Oppfølgingstime

En oppfølgingstime kan være nyttig dersom du ønsker å gå mer i dybden av et tema, eller hvis det dukker opp noen spørsmål. 

Pris kr 600,- for 30 min.
Pris kr 1 000,- for 60 min. 

 

Veiledningstime

Med utganspunkt i astrologien

Varighet 30 min. – Pris kr    600,-
Varighet 60 min. – Pris kr 1 000,-
Varighet 90 min. – Pris kr 1 500,-

 

For å kunne tolke ditt horoskop, trenger jeg følgende:

– Fødselsdato

– Fødselstidspunkt

– Fødested

 

Tolkningen blir tatt opp på lydfil og ettersendt. Denne må lastes ned til din pc innen 7 dager. Dersom du ved en senere anledning ønsker å få tolkningen tilsendt vil det påløpe et gebyr på kr. 100,-. Dette på grunn av merarbeidet dette medfører.

 

Bestilling av horoskop eller veiledningstime:
Tlf: 900 781 26
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no

Veiledningstime

Ønsker du å bestille en veiledningstime, kan du gjøre det ved å følge denne linken.

Det kan være spørsmål du lurer på i henhold til din åndelig utvikling, følelsen av å stå fast, opplevelsen av å møte motstand osv.