Healingsterapi / Åndelig terapi
Livsveiledning

 

Healingsterapi er en psykoterapeutisk terapiform hvor vi er opptatt av å favne og å se hele menneske. Det er en kombinasjon av healing og terapi som beveger seg innenfor den åndelige dimensjonen. Målet er å hjelpe menneske med å få forløst gammel sorg, frykt, sinne, angst m.m., som ligger der som et hinder for videre selvutfoldelse, vekst og utvikling. En behandlingsmetode som vil hjelpe menneske med å åpne opp et lukket hjerte som følge av gamle uforløste traume- og følelseslag.

Denne terapiformen tilpasses hver enkelt klient, da det innenfor healingsterapien finnes en rekke muligheter, men det skal sies at denne terapiformen er spesielt egnet for den som ønsker å utvikle seg åndelig og spirituelt.

Healingsterapien kan foruten å ha en forløsende effekt, bidra til noen dype selverkjennelser og en dypere selvinnsikt. Målet er at klienten skal finne svarene i seg selv, for på den måten å  bedre sin livskvalitet.

 

Dette er slik jeg har sett at en healing foregår.Vi åpner opp og stiller oss til rådighet som kanaler for den indre verden, slik at den universelle healende kjærlighetskraften kan få strømme gjennom oss.

 

 

Det henvises her til en rekke muligheter innenfor Healingsterapien

 

Forløsende terapi

Tar utgangspunkt i følelser som sorg, ensomhet, lengsel, tunghet, oppgitthet, angst etc. Her gis det mulighet til å gå inn i følelsene for så å få dem forløst, healet og forvandlet.

 

Gjennopplevelsesterapi

Dette er en form for regresjonsterapi hvor vi tar utgangspunkt i en konkret hendelse som vi arbeider særskilt med. Formålet med denne terapien er å gå tilbake, gjennoppleve, for slik å forløse og forvandle tyngre lag av følelser knyttet til en bestemt opplevelse. Dette vil ha en frigjørende effekt, og vil derfor hjelpe menneske til å komme videre i livet.

 

Erkjennelsesterapi
En erkjennelse oppstår ofte som følge av de foregående terapiene, og med den vil man kunne oppnå en forståelse og motta noen indre inspirasjoner som kan være til hjelp for videre utvikling og vekst.

 

Helliggjørelsesterapi
Denne terapien benyttes ofte i slutten av healingsterapien, og formålet er å skape en vibrasjon av kjærlig lys og varme i kropp og legeme. Den kan være med på å bidra til at blokkeringer, fysiske problemer og mentale fokuseringer kan avbalanseres og løses opp.

 

Identitetsterapi
Her gis det mulighet til å kunne få oppleve din dypere identitet, samt at vi kan få en forståelse av vår livsoppgave.

 

Chakratransformasjon
Her arbeider vi med å integrere lyset i alle chakraene, slik at det kan skapes et fritt flyt av energi mellom disse.

 

Foruten disse terapiformene finnes det en rekke andre muligheter innenfor denne terapiformen.

 

Pris kr 800,-.
Varighet ca 90 min.