Healingsterapi / Åndelig terapi
Livsveiledning

 

Healingsterapi er en psykoterapeutisk terapiform hvor vi er opptatt av å favne og å se hele menneske. Det er en kombinasjon av healing og terapi som beveger seg innenfor den åndelige dimensjonen. Målet er å hjelpe menneske med å få forløst gammel sorg, frykt, sinne, angst eller annet, som ligger der som et hinder for videre selvutfoldelse, vekst og utvikling. En behandlingsmetode som hjelper mennesket med å åpne opp et lukket hjerte som følge av gamle uforløste traumer- og følelseslag.

Denne terapiformen tilpasses hver enkelt klient, da det innenfor healingsterapien finnes en rekke muligheter, men det skal sies at denne terapiformen er spesielt egnet for den som ønsker å utvikle seg åndelig og spirituelt.

Healingsterapien kan foruten å ha en forløsende effekt, bidra til dype selverkjennelser og en dypere selvinnsikt. Målet er at klienten skal finne svarene i seg selv, for på den måten å  bedre sin livskvalitet.

 

Dette er slik jeg har sett via et indre syn at en healing foregår. Vi åpner opp og stiller oss til rådighet som kanaler for den indre verden, slik at den universelle healende kjærlighetskraften kan få strømme gjennom oss. Vi jobber heller ikke alene, men sammen med våre hjelpere, guider, solengler etc. 

 

 

Det henvises her til en rekke muligheter innenfor Healingsterapien

 

Forløsende terapi

Tar utgangspunkt i følelser som sorg, ensomhet, lengsel, tunghet, oppgitthet, angst etc. Her går vi inn og jobber med følelsene, slik at en forløsning, healing eller transformasjon kan finne sted. 

 

Gjennopplevelsesterapi

Dette er en form for regresjonsterapi hvor vi tar utgangspunkt i en konkret hendelse. Formålet med denne terapien er å gå tilbake, gjennoppleve, for slik å forløse og forvandle tyngre lag av følelser knyttet til en bestemt opplevelse. Dette vil ha en frigjørende effekt, og vil derfor hjelpe menneske til å komme videre i livet.

 

Erkjennelsesterapi
En erkjennelse oppstår ofte som følge av de foregående terapiene. Som følge av erkjennelser mottar man også ofte  inspirasjoner som kan være til hjelp for videre utvikling og vekst.

 

Helliggjørelsesterapi
Denne terapien benyttes ofte i slutten av healingsterapien, og formålet er å skape en vibrasjon av kjærlig lys og varme i kropp og legeme. Den kan være med på å bidra til at blokkeringer, fysiske problemer og mentale fokuseringer kan avbalanseres og løses opp.

 

Identitetsterapi
Her gis det mulighet til å kunne få oppleve din dypere identitet, samt at vi kan få en forståelse av vår livsoppgave.

 

Chakraballansering
Her arbeider vi med å integrere lyset i alle chakraene, slik at det kan skapes et fritt flyt av energi mellom disse.

 

Pris kr 1 200,-.
Samtale og behandling
Varighet ca 90 min.

Timer som ikke blir avbestilt innen 24 timer vil belastes.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 900 781 26
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no