Healingsterapi / Åndelig terapi

 

Healingsterapi er en psykoterapeutisk terapiform hvor vi er opptatt av å favne og å se hele menneske. Det er en kombinasjon av healing og terapi som beveger seg innenfor den åndelige dimensjonen, og som tar sikte på å hjelpe menneske med å åpne opp hjerte for gamle traume- og følelseslag. Vi jobber med å få forløst gammel sorg, frykt, sinne, angst m.m., som ligger der som et hinder for videre selvutfoldelse, vekst og utvikling i livet her og nå.

Denne terapiformen tilpasses hver enkelt klient, da det innenfor healingsterapien finnes en rekke muligheter, men det skal sies at denne terapiformen er spesielt egnet for den som ønsker å utvikle seg åndelig.

Healingsterapien kan foruten å være forløsende gi noen dype selverkjennelser og en dypere innsikt og mening og forståelse, hvilke betyr at det ligger en rekke muligheter innenfor denne terapiformen. Målet er at klienten skal finne svarene i seg selv for på den måten å bli mer selvhjulpen.

Dette er slik jeg har sett at en healing foregår.Vi åpner opp og stiller oss til rådighet som kanaler for den indre verden slik at den universelle healende kjærlighetskraften kan få strømme gjennom oss.

 

Det henvises her til en rekke muligheter innenfor Healingsterapien

 

Forløsende terapi

Tar utgangspunkt i følelser som sorg, ensomhet, lengsel, tunghet, oppgitthet, angst etc. Her gis det mulighet til å gå inn i følelsene for så å få dem forløst, healet og forvandlet.

 

Gjennopplevelsesterapi
Her tar vi utgangspunkt i en konkret hendelse som det arbeides med. Formålet med denne terapien er å gå tilbake å gjenoppleve slik av vi eventuelt kan få forløst og forvandlet tyngre følelser knyttet til en bestemt opplevelse. Dette er en regresjonsterapi hvor vi knyttes opp i mot en eller flere tidligere hendelser fra dette livet eller fra tidligere liv.

 

Erkjennelsesterapi
En erkjennelse oppstår ofte som følge av de foregående terapiene, og her vil man kunne oppnå en forståelse og noen inspirasjoner som kan være til hjelp videre i livet.

 

Helliggjørelsesterapi
Denne terapien benyttes ofte i slutten av healingsterapien, og formålet er å skape en vibrasjon av kjærlig lys og varme i kropp og legeme. Den kan være med på å bidra til at blokkeringer, fysiske problemer og mentale fokuseringer kan avbalanseres og løses opp.

 

Identitetsterapi
Her gis det mulighet til å kunne få oppleve din dypere identitet, samt at vi kan få en forståelse av vår livsoppgave.

 

Chakratransformasjon
Her arbeider vi med å integrere lyset i alle chakraene, slik at det kan skapes et fritt flyt av energi mellom disse.

 

Foruten disse terapiformene finnes det en rekke andre muligheter innenfor denne terapiformen.

 

Pris kr 800,-.
Varighet ca 90 min.