Åndelig selvutvikling

Nettkurs – 27.09.22

Dette kurset går over 8 kvelder, og passer for deg som ønsker å øke
din bevissthet om hvem du ER.

 

 Temaene i dette kurset bygger opp under hverandre, og vil samlet bidra til å øke din bevissthet. Vi tar for oss en del temaer knyttet til den åndelige visdomslæren. Kunnskap og visdom gir økt (selv)innsikt, og det ligger mye healing i å forstå hvordan ting henger sammen ut ifra de universelle lover.

Dette kurset krever ingen forkunnskaper, og endringer kan forekomme etter behov i gruppen. 

Du får tilgang til medlemskap i en Facebook-gruppe.

Kursforløpet koster kr 2800,- inkl. kursmateriell, som blir tilsendt som PDF- filer på mail eller i facebookgruppen etter hvert kurs.

 

1. kurskveld – 27.09.22 

Meditasjon

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor disse oppstår.

2. kurskveld – 04.10.22

Meditasjon

Menneskets ulike bevissthetsplan.

Menneskets evolusjonære reise på Jorden.

Vår solengel / skytsengel.

3. kurskveld – 11.10.22

Jordens indre styre

Kontakt med den åndelige verden.

Antahkaranakanalen og styrking av denne

Øvelser

4. kurskveld – 18.10.22 

Guidet reise

Vi finner arbeidspunkter

5. kurskveld – 25.10.22

Elementaler, tankeformer og astrale bindinger.

Våre skyggesider og projeksjoner

Kritikerenergi

Øvelser knyttet til våre skyggesider

6. kurskveld – 01.11.22 

Healing av ditt indre barn

Guidet reise

7. kurskveld – 15.11.22

Terskelens vokter
Vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet

La motstand bli din styrke

Vi ser på horoskopet til den enkelte

8. kurskveld – 22.11.22

Våre sanser

Psykiske evner

Øvelser

Kursene settes opp på følgende datoer som oppgitt over,
og vi møtes på Zoom.
Varighet fra kl. 19:00 – 22:00.

Alle får tilgang til medlemskap i en Facebookgruppe. 
Jeg trenger også dine fødselsdata;
dato, tid og sted.

Ønsker du å være med, kan du sende meg melding til: 
sivnancy@hjertetsvisdom.no

Velkommen skal du være!

Kjærlig hilsen
Siv Nancy