Drømmekurs

Lær deg selv og kjenne gjennom dine drømmer

 

 Kurset blir nå satt opp som nettkurs, med oppstart 11.03.21 – kl. 19:00.

 

Våre drømmer fungerer som brobygger mellom vårt ubevisste og bevisste sinn, og gjennom sitt symbolspråk forsøker de å bevisstgjøre oss noe vi ikke kanskje ikke har forstått. Drømmene forsøker derfor å formidle et budskap til oss knyttet til våre livsprosesser. 

Drømmene representerer ulike dimensjoner i oss, hvilket betyr at noen kan være fremtidsorienterte og visjonære, mens andre drømmer kan beskrive noe vi fortrenger i oss, og som derfor resulterer i at vi fortrenger vår egen kraft og vårt potensiale.

Kurset passer for alle. Det passer for de som ønsker å bruke sine drømmer som et redskap til å forstå seg selv bedre, og som ønsker å oppnå en større selverkjennelse og selvinnsikt. Kurset passer også for de som jobber som terapeut, og som ser muligheter i å kunne bruke drømmer som et alternativ i sin virksomhet.

 

 

Kursets innhold

Kurset byr på en del teoretisk forståelse om drømmer, drømmefaser og symbolikker. Vi kommer også til å jobbe med chakraene, da de er inngangsportaler til vår psyke på ulike nivåer. Vi blir derfor å fokusere på et og et chakra, og bruke disse som et utganspunkt for våre drømmer.  Det vil bli lagt opp til en chakrameditasjon som en avslutning på vært kurs. 

Vi deler og tolker drømmer på etterfølgende kurs.  

Oppstart torsdag 11 mars kl. 19:00

8 moduler

Kurset består av 8 moduler, og vi møtes annenhver torsdag, bortsett fra siste kvelden som faller på en onsdag. 

Du får tilsendt PDF filer etter hvert kurs, og slipper derfor å gjøre deg egne notater underveis. 

Det blir gitt oppgaver fra gang til gang, med et og et chakra som utgangspunkt for våre drømmer. 

Du vil lære noen enkle terapeutiske øvelser til eget bruk, eller til bruk i din terapivirksomhet. 

Du vil også lære hvordan du kan foreta en chakrabalansering. 

Følgende kvelder er satt opp: 👇

Datoer og kursplan

1 kurskveld – 11.03.21 
– Drømmekurset
– 7 vanlige drømmer

2 kurskveld – 25.03.21 
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Tema – Vi jobber med våre drømmer
– Rotchakraet + meditasjon på rot

3 kurskveld – 08.04.21 
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Drømmefaser
– Harachakraet + meditasjon på hara

4 kurskveld – 22.04.21
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Drømmeøvelser
– Solar plexus + meditasjon på SP

5 kurskveld – 06.05.21
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Hjertechakraet + meditasjon på hjertet

6 kurskveld – 20.05.21
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Det tredje øyet + meditasjon på pannechakraet

7 kurskveld – 03.06.21
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Kronechakraet + editasjon på kronechakraet og sjelspunktet
– Chakraballansering 

8 kurskveld – 17.06.21
– Deling av drømmer fra forrige kurs – tolkning
– Symbolreisen

 

Pris kr 4 000,-
Beløpet kan betales som et engangsbeløp, eller deles opp i 4 månedlige rater pålydende kr 1 000,-, med forfall den 10. hver måned.
(Første forfall den 10. mars – siste forfall 10 juni).  

Prisene inkluderer PDF filer og tilgang til facebookgruppe, hvor dere kan dele deres drømmer etter ønske. 

Depositum:
Kr 500,- betales som depositum ved påmelding. Depositumet tilbakebetales inntil 14 dager før kursstart ved avmelding. Deretter ingen refusjon. Depositumet trekkes fra første innbetaling.

Kontaktinformasjon:
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no@
Tlf: 900 781 26

Velkommen skal du være!