Drømmekurs

Onlinekurs med oppstart 01.09.22 – kl. 18:00 – 22:00

Lær deg selv og kjenne gjennom dine drømmer

Dine drømmer har et budskap til deg, noe de ønsker å bevisstgjøre deg.

 

Våre drømmer er inngangsportalen til vår psyke, og fungerer som brobygger mellom vårt ubevisste og bevisste sinn, og gjennom sitt symbolspråk forsøker de å bevisstgjøre oss noe vi ikke kanskje ikke har forstått. Drømmene forsøker derfor å formidle et budskap til oss knyttet til våre livsprosesser. 

Drømmene representerer ulike dimensjoner i oss, hvilket betyr at noen kan være fremtidsorienterte og visjonære, mens andre drømmer kan beskrive noe vi fortrenger, og som kan resultere i at vi holder igjen vår egen livskraft og vårt potensiale.

 

Kurset vil bli satt opp i to deler. Dersom du ønsker å gå mer i dybden kan du melde deg på del 2, som går over flere kvelder. På dette kurset tar vi  utgangspunkt i våre chakraer i vårt videre drømmearbeid. Vi være å anbefale.

Kurset passer for alle. Det passer for de som ønsker å bruke sine drømmer som et redskap til å forstå seg selv bedre, og som ønsker å oppnå en større selverkjennelse og en dypere selvinnsikt. Kurset passer også for de som jobber som terapeut og som ser muligheter i å kunne bruke drømmer som et alternativ i sin virksomhet.

Kursets innhold

Del 1

Del 1 bygger på en del teoretisk forståelse knyttet til drømmearbeid, drømmefaser og symbolikker m.m. Vi skal se på en del eksempler, slik at vi lettere vil forstå hvordan vi kan jobbe i dybden med drømmetydning. 

Varighet: kl. 18:00 – 22:00

Pris kr. 800,- inkl. materiell.

 

 

Del 2

Består av 7 selvutviklende kvelder hvor vi tar for oss kursistenes drømmer og tolker disse. Vi kommer også til å jobbe med chakraene, da disse energisentrene er inngangsportaler til vår psyke på ulike nivåer. Det blir gitt oppgaver fra gang til gang, med et og et chakra som utgangspunkt for våre drømmer. Vi vil også jobbe med noen ulike øvelser knyttet til drømmearbeid. Kveldene avsluttes med en meditasjon på geldende chakra. Siste kvelden avslutter vi med De 12 hellige netter og hvilke budskap disse bærer med seg for det kommende år. 

Varighet hver torsdag fra 18:00 – 22:00.

Pris kr. 2600,- inkl. materiell

8 undervisningskvelder

Kurset består av tilsammen 8 undervisningskvelder dersom kurset tas i sin helhet. Vi møtes annenhver torsdag fra kl. 18:00 – 22:00.

Du får tilsendt PDF filer etter hvert kurs, og slipper derfor å gjøre egne notater underveis. 

Det blir gitt oppgaver fra gang til gang, med et og et chakra som utgangspunkt for dine drømmer. 

Du vil lære noen enkle terapeutiske øvelser til eget bruk, eller til bruk i din terapivirksomhet.  

Følgende kvelder er satt opp: 👇

Datoer og kursplan

Del 1 

Kurskveld 01.09.22

– Drømmekurset.
– 7 vanlige Drømmer.
– Rotchakraet + meditasjon på rot.  

 

Del 2 – Går over 7 kvelder

1 kurskveld – 15.09.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Vi jobber med våre drømmer.
– Harachakraet  + meditasjon på hara.

2 kurskveld – 29.09.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Drømmefaser.
– Solar Plexus + meditasjon på SP.

3 kurskveld – 13.10.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Drømmeøvelser.
– Hjertechakraet + meditasjon på hjertet.

4 kurskveld – 27.10.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Symboreisen
– Halschakraet + meditasjon på halssenteret.

5 kurskveld – 10.11.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Øvelser for å åpne det tredje øyet.
– Det tredje øyet + meditasjon på pannechakraet.

6 kurskveld – 24.11.22
– Deling av drømmer – tolkning.
– Sjelelige drømmer.
– Kronechakraet + meditasjon på kronechakraet.

7 kurskveld – 08.12.22 
– Deling av drømmer
– De 12 Hellige netter og hvordan bruke drømmene gjennom det kommende året. 

 

Betaling:
Kr 500,- betales som depositum ved påmelding. Depositumet tilbakebetales inntil en uke før kursstart. Deretter ingen refusjon.
Beløpet betales mot faktura. 

For dere som har tatt drømmekurset del en tidligere, gis det kr 400,- i rabatt på del 2. 

For nærmere opplysning, ta kontakt med meg på min mailadresse, sivnancy@hjertetsvisdom.no, eller på tlf.: 900 781 26.

Velkommen skal du være!

Drømmekurs