Drømmekurs

Onlinekurs med oppstart 06.09.21 – kl. 18:00 – 22:00

Lær deg selv og kjenne gjennom dine drømmer

Dine drømmer har et budskap til deg, noe de ønsker å bevisstgjøre deg, gjøre deg oppmerksom på.

 

Våre drømmer er inngangsportalen til vår psyke, og fungerer som brobygger mellom vårt ubevisste og bevisste sinn, og gjennom sitt symbolspråk forsøker de å bevisstgjøre oss noe vi ikke kanskje ikke har forstått. Drømmene forsøker derfor å formidle et budskap til oss knyttet til våre livsprosesser. 

Drømmene representerer ulike dimensjoner i oss, hvilket betyr at noen kan være fremtidsorienterte og visjonære, mens andre drømmer kan beskrive noe vi fortrenger i oss, og som derfor resulterer i at vi fortrenger vår egen kraft og vårt potensiale.

 

Kurset vil bli satt opp i to deler. Dersom du ønsker å gå mer i dybden kan du melde deg på del 2, som går over flere kvelder. På dette kurset tar vi  utgangspunkt i våre chakraer i vårt videre drømmearbeid.

Kurset passer for alle. Det passer for de som ønsker å bruke sine drømmer som et redskap til å forstå seg selv bedre, og som ønsker å oppnå en større selverkjennelse og en dypere selvinnsikt. Kurset passer også for de som jobber som terapeut og som ser muligheter i å kunne bruke drømmer som et alternativ i sin virksomhet.

Kursets innhold

Del 1

Del 1 byr på en del teoretisk forståelse om drømmer, drømmefaser og symbolikker. Vi kommer også til å jobbe med chakraene, da disse energisentrene er inngangsportaler til vår psyke på ulike nivåer. Vi skal også se på en del eksempler, slik at vi lettere vil forstå hvordan vi kan jobbe med drømmetydning. 

Varighet: Mandag fra kl. 18:00 – 22:00

Pris kr. 1200,- inkl. materiell.

 

 

Del 2

Består av 7 selvutviklende kvelder hvor vi tar for oss kursistenes drømmer og tolker disse. Det blir gitt oppgaver fra gang til gang, med et og et chakra som utgangspunkt for våre drømmer. Vi vil også jobbe med noen ulike øvelser knyttet til drømmearbeid. Kveldene avsluttes med en meditasjon på geldende chakra. Siste kvelden avslutter vi med De 12 hellige netter og hvilke budskap disse bærer med seg for det kommende år. 

Varighet hver mandag fra 18:00 – 22:00.

Pris kr. 3800,- inkl. materiell

8 moduler

Kurset består av tilsammen 8 moduler dersom kurset tas i sin helhet, og vi møtes annenhver mandag, bortsett fra siste kvelden som faller på en søndag av hensiktsmessige årsaker. 

Du får tilsendt PDF filer etter hvert kurs, og slipper derfor å gjøre egne notater underveis. 

Det blir gitt oppgaver fra gang til gang, med et og et chakra som utgangspunkt for våre drømmer. 

Du vil lære noen enkle terapeutiske øvelser til eget bruk, eller til bruk i din terapivirksomhet.  

Følgende kvelder er satt opp: 👇

Datoer og kursplan

Del 1 

Kurskveld 06.09.21

– Drømmekurset.
– 7 vanlige Drømmer.
– Rotchakraet + meditasjon på rot.  

 

Del 2 – Går over 7 kvelder

1 kurskveld – 20.09.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Vi jobber med våre drømmer.
– Harachakraet  + meditasjon på hara.

2 kurskveld – 04.10.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Drømmefaser.
– Solar Plexus + meditasjon på SP.

3 kurskveld – 18.10.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Drømmeøvelser.
– Hjertechakraet + meditasjon på hjertet.

4 kurskveld – 01.11.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Symboreisen
– Halschakraet + meditasjon på halssenteret.

5 kurskveld – 15.11.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Øvelser for å åpne det tredje øyet.
– Det tredje øyet + meditasjon på pannechakraet.

6 kurskveld – 29.11.21
– Deling av drømmer – tolkning.
– Sjelelige drømmer.
– Kronechakraet + meditasjon på kronechakraet.

7 kurskveld – 12.01.21 – Obs – dette er på en søndag
– Deling av drømmer
– De 12 Hellige netter og hvordan bruke drømmene gjennom det kommende året. 

 

Betaling:
Kr 500,- betales som depositum ved påmelding. Depositumet tilbakebetales inntil en uke før kursstart. Deretter ingen refusjon.
Beløpet kan vipsses til tlf: 900 781 26.

For nærmere opplysning, ta kontakt med meg på min mailadresse, sivnancy@hjertetsvisdom.no, eller på tlf.: 900 781 26.

Velkommen skal du være!

Drømmekurs