Velkommen til Siv Nancy’s astrologiske verden

 

Astrologi er læren om energiflyten mellom de ulike himmellegemer og vår planet, mellom ulike nasjoner, menneskeraser, grupper og enkeltindivider. Astrologien er en gammel visdomslære som har eksistert i mange, tusen år. Den har blitt brukt som et verktøy til å forstå menneskets psykologiske utvikling på det personlige plan, det vil si ut i fra spørsmålet om hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør i vårt daglige liv og virke. Vi kaller dette for klassisk astrologi, hvor horoskopet blir tolket eksoterisk.

Det er imidlertid mange mennesker som føler utilfredshet med svarene den klassiske astrologien gir, og det starter ofte med en følelse av å oppleve det ytre livet som tomt og meningsløst. Dette fører til at det stilles spørsmål om meningen med livet, og i vår leting etter svar starter vår åndelige søken. Vi forstår at livet må bestå av noe mer enn vår tanker, følelser og vår fysiske kropp. Den esoteriske astrologi bringer derfor astrologien et hakk videre, da den tar for seg det sjelelige og det åndelige i sin tolkning.

Min interesse for Astrologi har opp igjennom tidene vært litt sporadisk av og på, men etter at jeg begynte å studere faget har det virkelig godt opp for meg for et fantastisk redskap astrologien er. Et verktøy som bidrar til å forstå mennesket bedre, hvem vi er, våre ulikheter, hva vi skal bli når vi blir stor osv. Hvert enkelt menneske er unikt og har sin egen livsplan. Ved å studere denne vitenskapen lærer vi også å akseptere andre mennesker som de er, og at vi er der vi skal være ut ifra hvor vi er i vår utvikling.

Astrologien berører ikke bare det enkelte menneske, men også det familiære, samfunnet vi lever i, de ulike nasjoner, verdenssamfunnet, ja endog det globale. Som i mikrokosmos så også i makrokosmos.
Vi er alle en liten betydningsfull celle i det store altet, og med dette ønsker jeg deg –
Lykke til på din eventyrlige reise i ditt eget liv!

Ønsker du en tolkning, kan du finne informasjon her.

Kjærlig hilsen
Siv Nancy Ingvaldsen