nefaser

 

Månen er i stadig bevegelse. Den bruker bare 2 og et halvt døgn på å bevege seg gjennom et av zodiakens 12 stjernetegn, hvilke betyr at den i løpet av en måned har passert alle tegnene i det astrologiske kartet.

Månens posisjoner inndeles i ulike faser, og disse fasene påvirker menneskenes sinnsstemninger og det rytmiske livet på jorden generelt. I løpet av 29 1/2 døgn går den fra å være mørk måne / nymåne til tiltagende nymåne og fullmåne, for så å avta og tilbake til mørk måne / nymåne.

 

Mørk måne / Nymåne

Ved nymåne står månen i konjunksjon med solen, det vil si at den står ved siden av solen sett fra jorden. I realiteten står jorden, månen og solen på nesten rett linje med månen i midten, hvor den mørke siden vender mot jorden. Den solbelyste siden av månen er dermed ikke synlig fra jorden. Månen blir mer og mer synbar etter som den beveger seg forbi solen. 

 

Tiltagende nymåne / voksende måne – ny / første kvarter

Månen har startet en ny syklus, og den voksende månen blir mer og mer fremtredende på himmelen frem mot fullmåne. Dette er en tid for vekst og økende energi, med igangsetting av nye prosjekter og ideer. Kreativiteten, skapergleden og produktiviteten når ofte sitt høydepunkt og kulminerer ved fullmåne. I naturriket, plante- og dyreriket er dette en periode for vekst.

En tiltagende måne skjer 7 dager før fullmånen, når månen står i kvadratur til solen. Halvparten av månen er belyst fra høyre side. 

 

Fullmåne

Månen viser seg frem som en strålende hvit rund planet. Den står nå i opposisjon til solen, på motsatt side i en rett linje, med Jorden i midten.

Dette er tiden for fruktbarhet da månekreftene i denne fasen er på sitt sterkeste. Det vi har foretatt oss gjennom perioden kan nå fullbyrdes og avsluttes. Det er en fin tid for egenpleie, og til å pleie av kjærligheten og de familiære og nære ting.

For enkelte mennesker kan emosjonene ta overhånd på en litt negativ måte under denne månefasen. Det viser seg ved at det foregår mer kriminalitet og voldshandlinger når månen står på sitt høyeste. Mange sliter med dårlig nattesøvn og kan føle en udefinerbar engstelse og uro.

Men fullmånen gir også muligheter for åndelig vekst, da vi under denne perioden er mer sensitiv overfor den indre verden. Følgelig er vi mer mottagelig for inspirasjon som vi kan dra nytte av med tanke på egen utvikling og vekst.

Under fullmånen er det derfor gunstig å drive med mediterende arbeid, og til å jobbe med å frigjøre oss fra negative energier, det vil si våre destruktive negative tanker og følelser. Det er en tid for renselse både i oss selv og omgivelsene, for så å gi rom for noe nytt. 

 

Avtagende måne – ne / siste kvarter

Ved avtagende måne blir månen gradvis mindre og mindre opplyst av solen. Vår energi vendes følgelig mer og mer innover, og vi blir mindre hengivne, mottagelige og engasjerte. Det er derfor en tid for refleksjon og ettertanke. Når vi blir introverte har vi behov for å la ting synke innover i oss, og det er en tid for å gi slipp på det vi som ikke lenger tjener oss. Da legger vi dødt det som hører fortiden til.

Vår nye innsikt skal integreres ved avtagende måne. Det er en tid for helbred og selvransakelse, og hvor mange velger å gå i behandling og i terapi.

Månen vender tilbake til sitt utgangspunkt, mørk måne, med behov for hvile, avspenning og indre ro.
En avtagende måne skjer 7 dager før nymånen. Solen og måne møtes ennå en gang i et kvadratur hvor halvparten av månen er belyst, men i denne fasen fra venstre side. 

 

Supermåne
Inntreffer når nymånen eller fullmånen står plassert med minste avstand fra Jorden, i banens perigeum.

Mikromåne
Oppstår når en fullmåne eller nymåne befinner seg så på det punktet hvor den står plassert lengst fra jorda, apogeum.

Blåmåne
Betegnelsen brukes når det opptrer to fullmåner i en kalendermåned.

 

Månen påvirker oss med dens energier, og med dens raske og kontinuerlige bevegelser blir vi stadig påvirket av dens skiftende impulser.

Hvordan vi påvirkes av energiene avhenger av vår egen plassering av månen i vårt astrologiske kart, og hvilke stjernetegn månen befinner seg i.

 

 

Månefaser 2023

NYMÅNE 2023

FULLMÅNE 2023

21. januar
20. februar
21. mars
20. april
19. mai
18. juni
17. juli
16. august
15. september
14. oktober
13. november
13. desember

21:53 (supermåne)
08.05 (supermåne)
18:23
06:12
17:53 (svart måne)
06:37
20:31
11:38 (mikromåne)
03:39
19:55
10:27
00:32

07. januar
05. februar
07. mars
06. april
05. mai
04. juni
03. juli
01. august
31. august
29. september
28. oktober
27. november
27. desember

00:07 (mikromåne)
19:28 (mikromåne)
13:40
06:34
19:34 (penumbra månef.)
05:41
13:38
20:31 (supermåne)
03:35 (blåmåne)
11:57
22:24 (delvis månef.)
10:16
01:33

Retrograde planeter 2023

 

Når en planet går retrograd, beveger den seg saktere fremover enn den normalt sett gjør. Planeten forsøker å tiltrekke seg vår oppmerksomhet ved å få oss til å stoppe litt opp, fordi det er behov for å bruke litt tid til å reflektere over noe i tilknytning til dens energier. Det kan være ting vi har oversett eller ikke forstått, eller det kan være noe som trengs og bearbeides. Uansett, det er under en retrograd bevegelse at vi ofte kommer frem til noen gode og bedre løsninger, hvilket vil resulterer i at det blir mer fart må sakene når planeten begynner å bevege seg direkte igjen.

 

Stasjonære planeter

Når en planet står stasjonær kan man oppleve det som om ting står stille. En stasjonær planet viser til at energiene omdirigeres fra å bevege seg direkte til retrograd, eller motsatt. Man kan derfor si at en planet går stasjonær direkte eller stasjonær retrograd.


Astrologiutdanning

Interessen for astrologien er økende, og det er ikke tilfeldig. Vi er på vei inn i vannmannens tidsalder, og astrologi er knyttet til nettopp vannmannens tegn som er det tegnet som bringer oss utenfor tid og rom.

Utdanning innen astrologi og esoterisk visdomslære starter opp 13 mars 2023. Ønsker du å vite mer?

 

Klikk her