Hjertets Tempel

Astrologi og esoterisk visdom

 

Hjertet er inngangsportalen til vår kjærlighetsevne. Når vi åpner opp i våre hjerter vil gleden, freden og harmonien bli mer fremtredende. Vi åpner opp for at vår sjelsbevissthet kan få strømme gjennom oss. Jo mer gjennomstrømmende vi blir, desto mer blir vi i stand til å leve i to verdener samtidig. Det vil si i sjelens univers og på det personlige fysiske plan.

Noen ganger er det bare de gode samtaler som skal til for at vi som mennesker skal få det bedre med oss selv. Under andre omstendigheter vil det kunne oppstå et behov for å forstå mer på et litt dypere plan.

Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Hva er min livsoppgave?

De eksistensielle spørsmålene dukker ofte opp i forbindelse med kriser, eller som følge av at gamle uforløste sår, smerter eller traumer dukker opp til overflaten. Ved hjelp av ulike teknikker kan du få hjelp til å se ting i et nytt lys, slik at du lettere kan frigjøre deg fra din frykt og det som eventuelt holder deg tilbake fra å leve ut ditt potensiale, og slik at du kan hente tilbake kraften din.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om dette kjennes riktig ut for deg.

Jeg tilbyr ulike tolkninger

– Fødselshoroskop
– Sjelsanalyse
– Årshoroskop
– Karmisk horoskop og din sjelsutviklingsvei
– Barnehoroskop
– Parhoroskop

Tolkning av årshoroskop – Link

Massasje for kropp og sjel

– Avspennende kroppsmassasje.
– Terapeutisk massasje
– Ryggmassasje
– Hotstonemassasje

 

Mine tjenester

Siv Nancy Ingvaldsen

Jeg driver firmaet Hjertets Visdom. I min virksomhet tilbyr jeg livsveiledning, astrologisk rådgivning, åndelig terapi, regresjon og massasje, herunder også Hotstone massasje. Forøvrig holder jeg både kurs og temakvelder.