Når sjelen banker på 

 Hva skjer egentlig med oss når sjelen banker på, og når vi går mot en nyorientering?
Hvordan påvirker det våre liv?
Hva vil de si å være en lysarbeider / verdenstjener?

Dette er spørsmål vi vil forsøke å belyse i dette kurset. 
Vi skal derfor ta for oss temaer knyttet til en såkalt verdenstjeners oppgaver.