Nettkurs

Åndelig selvutvikling – Drømmekurs – De 12 arketyper

Åndelig selvutvikling

Nedenfor ser du en oversikt over ulike kurs innen åndelig selvutvikling.  Flere av kursene passer godt for nybegynnere, hvor vi begynner med det helt  grunnleggende og elementære.

Når du melder deg på et av kursene, blir du lagt til i en lukket facebookgruppe i den perioden undervisningen foregår.
Undervisningen vil skje via direktesendinger på angitte dater. 

Alle kursene foregår på Zoom, og blir lagt ut i den aktuelle gruppen. Fordelen er at du kan studere i ditt eget tempo, samt at du får tilgang på PDF-filer som du kan laste ned til odel og eie.

De ulike gruppene vil blant annet tilby følgende

 • Direktesendinger
 • Hjerteåpnende teknikker
 • Meditasjoner 
 • Diverse øvelser
 • Skape et trygt felleskap for selvutvikling.
 • Forum hvor man kan fritt kan dele det man har behov for.

Lukket gruppe på facebook

 • Fordelen ved å være med i facebookgruppen er at du får tilgang til opptak av direktesendinger dersom du av årsaker ikke får muligheten til å delta på disse. 
 • Du kan derfor studere i ditt eget tempo og når det passer deg selv best.
 • Du kan stille spørsmål som vil bli besvart etter beste evne. 
 • Det gis rom for å komme med forslag til aktuelle temaer.
 • Du får tilgang til et forum hvor du selv kan komme med innspill og dele det du anser at gruppen kan ha behov for. 

Det er viktig at alle deltagende tar hensyn til gruppens dynamikk og det som blir delt i dette forumet.

For påmelding kan du ta kontakt med meg på email; sivnancy@hjertetsvisdom.no

De 12 Arketyper Kurs i astrologi
Temaer og datoer

Drømmekurs
Temaer og datoer

Verdenstjener i praksis
(kommer)