Nettkurs

Åndelig selvutvikling – Drømmekurs – De 12 arketyper

Vi starter opp med ulike nettbaserte kurs innen åndelig selvutvikling, hvor vi tar vi for oss ulike temaer. Disse passer godt for nybegynnere, da vi begynner med det helt  grunnleggende og elementære.

Når du melder deg på et av kursene, blir du lagt til i en lukket facebookgruppe i den perioden undervisningen foregår.
Undervisningen vil skje via direktesendinger på angitte dater innenfor det aktuelle kurset. 
Alle kursene foregår på Zoom, og blir lagt ut i den aktuelle gruppen. Du vil også få tilgang på PDF-filer.

De ulike gruppene vil blant annet tilby følgende

 • Direktesendinger
 • Hjerteåpnende teknikker
 • Meditasjoner 
 • Lyssirkler / healingsirkler
 • Diverse øvelser
 • Skape et felleskap for selvutvikling
 • Forum hvor man kan fritt kan dele.

Lukket gruppe på facebook

 • Fordelen ved å være med i facebookgruppen er at du får tilgang til opptak av direktesendinger dersom du av årsaker ikke får muligheten til å delta på disse. 
 • Du kan derfor studere i ditt eget tempo og når det passer deg best.
 • Du kan stille spørsmål som vil bli besvart etter beste evne. 
 • Det gis rom for å komme med forslag til aktuelle temaer.

Det er viktig at alle deltagende tar hensyn til gruppens dynamikk og det som blir delt i dette forumet.

For påmelding kan du ta kontakt med meg på email; sivnancy@hjertetsvisdom.no

De 12 Arketyper
Temaer og datoer

Drømmekurs
Temaer og datoer

Verdenstjener i praksis
(kommer)