Hjertets Tempel

Ett-årig undervisning i åndelig selvutvikling på nett

Det ligger mye healing i tilegnelse av kunnskap og visdom

 

Fordelen er at du kan studere i ditt eget tempo,
og selv disponere din dyrebare tid

Dette får du:

– Tolkinger og analyser av ditt horoskop innenfor enkelte temaer; solen, månen, ascendanten m.m.
– En analyse av din stråleprofil
– Større selvinnsikt og selverkjennelser.
– Dypere innsikt i andre mennesker og deres prosesser.
– Større forståelse av hva vi kollektivt befinner oss i.
– En innsikt som bidrar til å skape større tillit, trygghet og aksept.
– En forståelse av hva som er din livsoppgave og ditt karmiske / sjelelige utviklingspotensiale. 
– Bidra til å skape en større indre harmoni og balanse.
– Være med i et fellesskap hvor det gis rom for å være den du ER. 

 Oppstart av nytt semester innenfor astrologi og esoterisk visdomslære
06.10.20 – kl. 10:00

Året 2019 bød på mange store utfordringer for mange, men på det kollektive plan, har 2020 blitt et år som vil gå inn i historiebøkene som et år som skapte store endringer. Dette henger sammen med at det har vært møter mellom noen særdeles sterke universelle energier, og disse har ført med seg transformasjoner på et helt grunnleggende plan, med mål for øye å bidra til  økt bevissthet. Dette gjelder både for det enkelte menneske og i det kollektive samfunn som helhet.

Vi er på vei inn i en ny tid, vannmannens tidsalder, hvor vi får med noen helt nye energier å gjøre. Under vannmannens innflytelse vil bevisstheten rettes mot det helhetlige, hele felleskapet, og hvordan vi sammen kan leve på en måte som vil gagne verdenssamfunnet på en mer rettferdig og levedyktig måte. I denne prosessen høynes vår bevissthet, samtidig som vi får en dypere kontakt med vårt indre iboende liv, vår SJELSBEVISSTHET og vår ÅNDSKRAFT.   

Medlemskap i facebook-gruppe

Vi kommer hver måned til å arbeide med ulike temaer innen åndelig selvutvikling. Fokuset er å åpne hjertet og jobbe med å få mer sjelskontakt. Til det kreves det at vi må gi slipp på gamle tanker og følelser gjennom selverkjennelser og transformasjoner. Meditasjon er et viktig redskap i dette arbeidet, for meditasjon og healing styrker vårt mentale legeme, der hvor vår sjelsbevissthet befinner seg.

Ved påmelding blir du lagt til i en facebookgruppe, hvor det blir lagt opp til undervisning hver tirsdag fra kl. 19:00. 
På fredager kl. 09:00 mediterer vi på akutelle temaer og energier. 

All undervisning foregår via Zoom, og disse blir tatt opp og lagt ut i gruppen, slik at dere kan studere i deres eget tempo. Dere vil få PDF-filer på alle temaene, og trenger derfor ikke gjøre egne notater. 

Du vil også legges til i en healinggruppe / healingsirkel, hvor det blir gitt gruppehealinger og personlige healinger. Vi vil også bli holdt lyssirkler, med det som intensjon å intensivere lyset på jorda gjennom tjenestearbeid. Link.

Vi kommer også til å jobbe med det helt grunnleggende, hvor vi mediterer på chakraene og våre legemer. Vi gjør bruk av mantraer, og ved å intonere disse, vil vi styrke vår energisystem.


Temaer og aktiviteter

Guidede meditasjoner
Chakraene og vårt energisystem
Menneskets evolusjonære reise

Aura, energi og bevissthet
Når sjelen banker på
Hjertets sensitivitet
Når hjertet åpnes
Hjertets utvikling
Vårt ego og hjertets utviklingsfaser
Astrologi og tolkninger
De 7 stråler og en tolkning av stråleprofilen
Temaer som er relevante i astrologien
Hvorfor møter vi motstand
Hvordan kan motstand bli vår styrke
Drømmearbeid
Åndelighet i hverdagen
Åndelig psykologi
Ensomhet
m.m.

 Gruppen blir ledet av meg, Siv Nancy Ingvaldsen, og jeg driver firmaet Hjertets Visdom. Jeg har et brennende ønske om å skape en gruppe og et engasjement som kan bidra til vekst og utvikling for det enkelte menneske, og at vi sammen som gruppe kan hjelpe med å løfte hverandre. 

Det kreves ingen forkunnskaper for å bli medlem i gruppen, og det gis  rom for å komme med forslag og innspill til aktuelle temaer. 

Det er viktig at vi alle viser respekt for hverandre, for dette skal være en plattform hvor vi jobber ut i fra hjertet, og med en intensjon om at alle skal få lov til å føle at de er med i et gruppefelleskap. 

Kursets varighet og pris:

Kurset går over 1 år. (Juli holdes rommet lukket).

Kurset, som kan ses på som en utdanning, koster kr 9900,-,
Ved betaling i sin helhet gis det kr 400,-, i rabatt.

Beløpet kan deles opp og innbetales i 11 rater, hvorav juli måned er betalingsfri.
Forfall er den 1 hver måned, med første forfall 1 oktober. 

Betalingen foregår via vipps på telefonnr. 900 781 26
eller til kontonr. 6219 12 59640.

Jeg ser frem til å møte deg <3