Denne gruppen er opprettet for deg som ønsker å motta healing, og som selv  har et sterkt ønske om å bidra ved å stille deg aktivt til rådighet i lysets tjeneste. Vi er på vei inn i en ny tid, hvor vi løftes fra den individuelle bevisstheten til gruppebevissthet. I denne prosessen får vi mer sjelskontakt, vi blir mindre selvsentrerte, og  følgelig mer opptatt av felleskapets beste og vår gruppetilhørighet. 

 Under dette arbeidet åpner vi opp våre hjerter slik at lyset kan få strømme fritt via oss. Vi er da med på gradvis å forvandle jorden og dens vibrasjon. En forvandling som vil lette våre slør mellom den fysiske verden og lysverdenen, slik at den indre lysvesener lettere vil kunne arbeide gjennom oss.

Det kreves ingen ting annet av deg, enn at du har gode intensjoner om å være et godt medmenneske.

Månedspris kr 100,-. (Ingen bindingstid)