DE 12 ARKETYPER


ETT-ÅRIG UNDERVISNING I ASTROLOGI OG ESOTERISK VISDOMSLÆRE

 

Oppstart 21.03.22

Ønsker du å lære deg selv bedre å kjenne?

Bli med på en reise gjennom astrologiens verden via
De 12 arketyper / stjernetegn.

Dette er et nettkurs med oppstart når solen så vidt har beveget seg inn i Værens tegn, og når vi starter et nytt astrologisk kalenderår.

(Utdanningen foregår på Zoom.)

Vi går i dybden av de 12 arketyper som er grunnlaget for hele denne undervisningsmodellen. 

 

Du vil lære deg det elementære innenfor astrologi, sånn at du selv kan begynne å tolke både ditt og andre sitt horoskop. Det er en kombinasjon av astrologi og integral undervisning, hvor vi er opptatt av hele mennesket. 

De 12 arketyper representerer de 12 stjernetegnene i zodiaken, som hver for seg beskriver ulike sjelskvaliteter vi alle skal utvikle. 

Dette blir derfor et år med selvutvikling og hvor du vil få en større selvinnsikt.

Ved å jobbe bevisst med tegnene og de kvalitetene de representerer når de blir passert av solen, vil du lettere
akseptere og forstå det du møter på din vei.
  

Diplom blir utstedt etter endt skoleår

Dette vil du lære:

Vi går i dybden av de
12 Arketyper / stjernetegn

Deres personlige og sjelelige betydning

Vi tar for oss alle
planetene

Planetenes retrograde betydning m.m.

Vi skal se på husene
og ta for oss alle aspektene
og aspektmønstre

Du vil lære noe om
elementene og aksene
samt
De tre kvalitetene og deres verdigheter

I tillegg til det helt elementære skal vi ta et dykk inn i følgende temaer:

Aksene
De 7 stråler
Lykkepunktet og Chiron
Transitter og progresjoner
Karma – Saturn, Pluto og Nodene
Hvordan jobbe med de 12 arketyper gjennom året
De 7 bevissthetsplan
Menneskets evolusjonære reise
Disippelskap – hva vil det si å være en lysarbeider
Solen, månen, ascendanten og måneknutene – vår utviklingsvei
Hvordan tolke ditt eget eller andres horoskop
Andre temaer ved behov

Dette får du

 • En reise gjennom De 12 Arketyper, hvor du får en dybdeforståelse av hvilke kvaliteter hvert enkelt tegn står for. 
 • Dette vil gjøre deg i bedre stand til å forstå deg selv og din utviklingsvei, samt at det blir lettere å forstå andre og deres prosesser.
 • Tolkinger og analyser av ditt personlige horoskop, hvor du får belyst det tegnet solen, månen og ascendanten din står plassert i. 
 • Du får en tolkning av Saturn og hvilken påvirkning den kan ha på livet ditt, på godt og på vondt. 
 • Tilegne deg en ny forståelse av hva som kan være din livsoppgave og ditt karmiske / sjelelige utviklingspotensial. 
 • PDF-filer fra all undervisning – du slipper derfor å gjøre deg egne notater mens undervisningen pågår. 
 • Medlemskap i en facebookgruppe hvor alle kursene blir lagt ut – gir deg muligheten til å studere i ditt eget tempo.
 • I denne gruppen kan dere dele med hverandre, stille spørsmål og være aktive etter behov. 

Dette vil du lære

 • De ulike tegns egenskaper og (sjels)kvaliteter, og hvordan jobbe med det enkelte tegn fra måned til måned. 
 • Hvordan disse påvirker deg både på det personlige og sjelelige plan.
 • Mange andre temaer knyttet til den esoteriske visdomslæren som vil gi deg en økt helhetsforståelse om de universelle lover.
 • Vi vil befatte oss meg mange temaer som vil være sentrale for å forstå den esoteriske betydningen av tegnene.
 • Denne undervisningen vil bidra til økt selvinnsikt, aksept og forståelse både hva din egen og andres utvikling angår.
 • Du vil lære hvordan du kan tolke andres horoskoper.

 

Meditasjon

 • Hver måned mediterer vi på innflytelsene fra energiene til det gjeldende tegnet solen står plassert i.
 • Ved hjelp av meditasjon jobber vi med å integrere de ulike aspektene i oss.
 • Dette vil skape en syntese i oss, samt bidra til økt bevissthet om hvem vi er og hva vi jobber med. 

 

Mantraer og symboler

 • Vi kommer til å gjøre bruk av mantraer og symboler for å styrke og integrere tegnets egenskaper i oss.

 

Studer i ditt eget tempo

 • Kursene blir sendt direkte via zoom og legges ut i en Facebookgruppe som dere får tilgang til.
 • Det betyr at du kan studere i ditt eget tempo og når det passer deg best, såfremt du ikke har muligheten til å delta under direktesendingen. 


Oppstart når solen såvidt har beveget seg inn i værens tegn-
Mandag 21 mars 2022 – kl. 19:00-22:00

 

Vi starter med å ta for oss de 12 stjernetegn, og hvordan vi kan jobbe med disse fra måned til måned. Ved å jobbe aktivt med med disse når solen beveger seg inn i et nytt tegn, vil vi sette fart på får egen selvutvikling. Det fordi de 12 stjernetegn viser til 12 ulike sjelskvaliteter vi alle skal utvikle. Deretter går vi mer i dybden av ett og ett tegn gjennom året for å tilegne oss den esoteriske forståelsen.

Vi kommer til å ta for oss mange andre temaer som anses som viktig for å forstå den esoteriske visdomslæren, som blir mer og mer aktuell når vi vannmannens tid i møte. Astrologien er i endring som alt annet.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i denne undervisningen, og det gjøres oppmerksom på at temaer og kan endres etter behov.

 

Følgende datoer og temaer for undervisning er satt opp:

 

Datoer, temaer og varighet:

21.03.22           –          Innføring i de 12 stjernetegn innenfor klassisk astrologi.
                                      Hvordan jobbe med disse gjennom det astrologiske kalenderår.
                                      Symbolene på tegnene – må læres.
28.03.22           –          Vi går i dybden av Værens tegn.

11.04.22           –          De 7 bevissthetsplan og menneskets evolusjonære reise på jorden – fullmåner og høytider.
25.04.22           –          Vi går i dybden av Tyrens tegn

09.05.22           –          Husene – kvalitetene, motsatte tegn, verdigheter og herskere. 
23.05.22           –          Vi går i dybden av Tvillingens tegn.

06.06.22           –           Tolkning, solen, månen, ascendanten og måneknutene.
                          –           Du har lært det du trenger for å kunne starte en forenklet tolkning.
20.06.22           –          De indre planetene og symboler – personlig påvirkning
27.06.22           –          Vi går i dybden av Krepsens tegn.

01.08.22           –           Vi går i dybden av Løvens tegn.
15.08.21           –           De ytre planetene og symboler – kollektiv betydning
29.08.22           –           Vi går i dybden av Jomfruens tegn.

12.09.22           –           Lykkepunktet og Chiron
26.09.22           –           Vi går i dybden av Vektens tegn – det omvendte hjul.

03.10.22           –           De 7 stråler med stråleprofil.
10.10.22           –           Aspekter og aspektmønstre, aksene og retrograde planeter.
24.10.22           –           Vi går i dybden av Skorpionens tegn – prøvelsens tegn.

07.11.22           –           Karma og regresjon
21.11.22           –           Disippelskapets vei og innvielser – nye nivåer av vår bevissthet.

05.12.22           –           Vi går i dybden av Skyttens tegn
19.12.22           –           Vi går i dybden av Steinbukkens tegn – tegnet for innvielse.

09.01.23           –           Saturn og terskelens vokter – alle får sin Saturn belyst.
23.01.23           –           Vi går i dybden av Vannmannens tegn, tegnet for verdenstjeneste.

06.02.23           –           Tolkning, transitter og progresjoner.
20.02.23           –           Vi går i dybden av Fiskenes tegn.
27.02.23           –           Vi oppsummerer, og alle får tilsendt diplomer på e-post.  

 

Varighet fra kl. 19:00 – 22:00. 
Kurset går over 26 kurskvelder. 

Hver måned blir det lagt ut en meditasjon på det tegnet solen står plassert i. 

Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme etter behov i gruppen, og nye temaer kan bli lagt inn.  

 Last ned som PDF-fil


Pris og betaling

Undervisningen går over 13 måneder og koster totalt kr 13 200,- . (kr 1100,- pr måned)
Beløpet kan deles opp i rater, hvorav du betaler kr 1 100,-, pr måned, med forfall den 1. hver måned.
Betalingsfri måned i juli. (Ingen undervisning i juli).

Beløpet kan vippses til tlf. 900 781 26.

Kh
Siv Nancy

 

DE 12 ARKETYPER