Spirituelle temakvelder høsten 2019

Tors vei 21 – Åsgårdstrand

 

Blir også satt opp som NETTKURS

Se info om datoer her:

 

Temakveldene vil bestå av 8 selvutviklende kvelder

 

Vi starter opp igjen med våre spirituelle temakvelder på Åsgårdstrand.
Over 8 kvelder tar vi for oss ulike temaer etterfulgt av øvelser. Disse vil være selvutviklende og hjelpe deg til å få en dypere kontakt med den du dypest sett er. Temaene bygger opp under hverandre, og samlet bidrar de til økt bevissthet om hvem du er sett ut i fra et større helhetlig bilde.

Disse temakveldene passer godt for nybegynnere, da vi begynner med det helt grunnleggende.
Endringer kan forekomme etter behov i gruppen. 

Kursforløpet koster kr 4000,-, inkl. kursmaterial som blir tilsendt på mail etter hvert kurs.
Ønsker du tilgang til facebook-gruppe høsten 2019, kommer det et tillegg i pris på 990,-.
(Kan betales i 3 rater).

For mer info:
Facebook gruppe

Ved påmelding betales et depositum pålydende 500,-.
Avmelding en uke før kursstart refunderes ikke.

 

 

Temakveld 1 – 05.09.19 

Chakraene og dets funksjoner.

Metoder og øvelser for å rense og aktivere Chakraene.

Mantraer på chakraene

Healing av chakraene

Chakrameditasjon.

Temakveld 2 – 19.09.19

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor oppstår disse.

Beskyttelse og rens

Guidet reise på våre legemer.

Temakveld 3 – 10.10.19

De 7 bevissthetsplan.

Involusjons- og evolusjonsprosessen.

Menneskets reise på det jordiske plan.

Solengelen m/ meditasjon.

Temakveld 4 – 24.10.19 

Jordens indre styre.

Sjelegrupper og verdenstjeneste.

Nærværsmeditasjon

Regnbuebroen og styrking av denne.

Temakveld 5 – 07.11.19

Engler, devaer og naturånder.

Kontakt med den åndelige verden.

Gruppereading.

Herunder øver alle seg på å sense / lese energi.

Temakveld 6 – 21.11.19

Elementaler og tankeformer.

Våre skyggesider og projeksjoner

Kritikerenergi

Øvelser knyttet til våre skyggesider

Temakveld 7 – 05.12.19

Terskelens vokter

Hvor i livet møter du motstand

Vi ser på horoskopet til den enkelte

Meditasjon på terskelens vokter.

Temakveld 8 – 19.12.19

Hjertets utvikling.

De 12 hjerteblader og den egoiske Lotus

Vårt ego og hjertets utviklingsfaser

Kundalinikraften

Meditasjon.