Temakveldene vil bestå av 8 selvutviklende kvelder

 Blir satt opp høsten 2019 – også som nettkurs

 

Over 8 kvelder vil vi ha ulike temakvelder etterfulgt av øvelser som vil være selvutviklende og hjerteåpnende samtidig som det vil gjøre at du kommer i en dypere kontakt og samklang med den du dypest sett er. Temaene bygger oppunder hverandre, og samlet gir de en større bevissthet om oss selv og det helhetlige.

 
Pris pr. kveld kr 350,-. Ønsker du å delta på alle kveldene betaler du en samlet pris på kr 2450,-, som forskuddsbetales.

Temakveld 1 – 29.08.18 

Chakraene og dets funksjoner.

Metoder og øvelser for å rense og aktivere Chakraene.

Mantraer på chakraene

Healing av chakraene

Chakrameditasjon.

Temakveld 2 – 12.09.18

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor oppstår disse.

Guidet reise på våre legemer.

Temakveld 3 – 26.09.18

De 7 bevissthetsplan.

Involusjons- og evolusjonsprosessen.

Menneskets reise på det jordiske plan.

Solengelen m/ meditasjon.

Temakveld 4 – 10.10.18 

Jordens indre styre.

Sjelegrupper og verdenstjeneste.

Nærværsmeditasjon

Regnbuebroen og styrking av denne.

Temakveld 5 – 31.10.18

Engler, devaer og naturånder.

Kontakt med den åndelige verden.

Gruppereading.

Herunder øver alle seg på å sense energi.

Temakveld 6 – 14.11.18

Elementaler og tankeformer.

Våre skyggesider og øvelser knyttet til disse.

Terskelens vokter

Meditasjon på terskelens vokter.

Temakveld 7 – 28.11.18

Hjertets utvikling.

Hjerteåpnende øvelser og teknikker.

Kundalinikraften

Meditasjon.

Temakveld 8 – 05.12.18

De 7 stråler.