Spirituelle temakvelder Våren 2021

Tønsberg

Temakveldene vil består av 8 selvutviklende kvelder

 

Vi starter opp igjen med våre spirituelle temakvelder i Tønsberg.
Over 8 kvelder tar vi for oss ulike temaer etterfulgt av øvelser. Disse vil være selvutviklende og hjelpe deg til å få en dypere kontakt med den du dypest sett er. Temaene bygger opp under hverandre, og samlet bidra til å øke din bevissthet om hvem du er dypest sett, ut i fra et større helhetlig bilde.

Disse temakveldene passer godt for nybegynnere, da vi begynner med det helt grunnleggende.
Endringer kan forekomme etter behov i gruppen. 

Kursforløpet koster kr 4000,-, inkl. kursmateriell, som blir tilsendt på mail etter hvert kurs.

For mer info om temakvelder på nett:
Facebook gruppe

Ved påmelding betales et depositum pålydende 500,-.
Avmelding en uke før kursstart refunderes ikke.

 

 

Temakveld 1 – kommer 

Chakraene og dets funksjoner.

Metoder og øvelser for å rense og aktivere Chakraene.

Mantraer på chakraene

Healing av chakraene

Chakrameditasjon.

Temakveld 2 – kommer

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor oppstår disse.

Beskyttelse og rens

Guidet reise på våre legemer.

Temakveld 3 – kommer

De 7 bevissthetsplan.

Involusjons- og evolusjonsprosessen.

Menneskets reise på det jordiske plan.

Solengelen m/ meditasjon.

Temakveld 4 – kommer 

Jordens indre styre.

Sjelegrupper og verdenstjeneste.

Nærværsmeditasjon

Regnbuebroen og styrking av denne.

Temakveld 5 – kommer

Engler, devaer og naturånder.

Kontakt med den åndelige verden.

Gruppereading.

Herunder øver alle seg på å sense / lese energi.

Temakveld 6 – kommer

Elementaler og tankeformer.

Våre skyggesider og projeksjoner

Kritikerenergi

Øvelser knyttet til våre skyggesider

Temakveld 7 – kommer

Terskelens vokter

Hvor i livet møter du motstand

Vi ser på horoskopet til den enkelte

Meditasjon på terskelens vokter.

Temakveld 8 – kommer

Hjertets utvikling.

De 12 hjerteblader og den egoiske Lotus

Vårt ego og hjertets utviklingsfaser

Kundalinikraften

Meditasjon.