Spirituelle temakvelder Høsten 2021

Nettkurs med oppstart torsdag 2 september

Temakveldene vil består av 8 selvutviklende kvelder
Disse kursene krever ingen forkunnskaper

 

Vi starter opp igjen med våre spirituelle temakvelder, men nå som nettkurs.
Over 8 kvelder tar vi for oss ulike temaer etterfulgt av øvelser. Temaene bygger opp under hverandre, og vil samlet bidra til å øke din bevissthet om hvem du er dypest sett. Kunnskap og visdom gir økt (selv)innsikt, og det ligger mye healing i å forstå hvordan ting henger sammen sett ut ifra en større sammenheng. 

Disse temakveldene passer godt for nybegynnere, da vi begynner med det helt grunnleggende og elementære.
Endringer kan forekomme etter behov i gruppen. 

Kursforløpet koster kr 5600,-, inkl. kursmateriell, som blir tilsendt som PDF- filer på mail etter hvert kurs.

Du får tilgang til å bli medlem i en facebook-gruppe. For mer info:
Facebook gruppe

Ved påmelding betales et depositum pålydende 500,-.
Avmelding en uke før kursstart refunderes ikke.

 

 

Temakveld 1 – 02 september 

Chakraene og dets funksjoner.

Metoder og øvelser for å rense og aktivere Chakraene.

Mantraer på chakraene

Healing av chakraene

Chakrameditasjon.

Temakveld 2 – 16 september

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor oppstår disse.

Beskyttelse og rens

Guidet reise på våre legemer.

Temakveld 3 – 30 september

De 7 bevissthetsplan.

Involusjons- og evolusjonsprosessen.

Menneskets reise på det jordiske plan.

Solengelen m/ meditasjon.

Temakveld 4 – 14 oktober 

Jordens indre styre.

Sjelegrupper og verdenstjeneste.

Nærværsmeditasjon

Regnbuebroen og styrking av denne.

Temakveld 5 – 28 oktober

Engler, devaer og naturånder.

Kontakt med den åndelige verden.

Gruppereading.

Herunder øver alle seg på å sense / lese energi.

Temakveld 6 – 11 november

Elementaler og tankeformer.

Våre skyggesider og projeksjoner

Kritikerenergi

Øvelser knyttet til våre skyggesider

Temakveld 7 – 25 november

Terskelens vokter

Hvor i livet møter du motstand

Vi ser på horoskopet til den enkelte

Meditasjon på terskelens vokter.

Temakveld 8 – 9 desember

Hjertets utvikling.

De 12 hjerteblader og den egoiske Lotus

Vårt ego og hjertets utviklingsfaser

Kundalinikraften

Meditasjon.