2 nymånen i krepsens tegn sommeren 2020
Et møte med vår karma og karmaens herre

 

Jeg fikk ikke muligheten til å skrive om den siste nymånen og de sterke energiene vi har vært under innflytelse av denne sommeren, men noen ord til ettertanke vil jeg forsøke å gi.

 

 

Nymånen i krepsen 21 juni 2020 🌜♋️🌛

Vi har i sommer vært under innflytelse fra en rekke eklipser, det vil si sol og måneformørkelser, og vi har faktisk hatt to etterfølgende nymåner i krepsens tegn. Krepsen er det tegnet som er knyttet til veien inn i livet, og når den forrige nymånen i krepsen skjedde under en solformørkelse, samtidig som den plasserte seg på 00 grader i krepsens tegn, så indikerte den en ny begynnelse, som enhver nymåne i seg selv også gjør. Sammen med den forrige nymånen sto den nordlige noden, men på 29 grader tvillingen. Den beskrev derfor en avslutning. (Når en planet plasserer seg på 29 grader, har vi gjerne med en avslutning å gjøre, og når en planet plasserer seg på 00 grader, står vi overfor noe nytt).

Den nordlige noden beskriver noe vi skal strekke oss mot for å utvikle som et ledd i en videre plan, med det betyr også at vi må frigjøre oss fra noe gammelt, noe som ikke lenger er hensiktsmessig. Dette beskrives at den sydlige noden, som den forrige nymånen sto i en opposisjon til, og som sto plassert i skyttens tegn. Av dette kan vi lese at vi sto ved en avslutning av noe knyttet til skytten, for så å strekke oss mot noe i tilknytning til tvillingen. Dette som en forberedelse til noe nytt knyttet til nymånen i krepsens energier.

Hva er det så vi er ved å avslutte, vel det gjenstår å se, men at vi dette året 2020 går gjennom store kollektive endringer og transformasjoner som påvirker hele menneskeheten, det kan vi vel alle skrive under på. Det som er interessant i så henseende, er at både tvillingen og skytten er knyttet til vår planet Jorden, nettopp fordi den er sjelelig hersker i skytten, og åndelig hersker i tvillingen. Enn videre er skytten forbundet med økt eller ny bevissthet, mens tvillingen er knyttet til kommunikasjon og formidling, og herunder også den dialog vi fører på det indre plan, med våre høyere bevissthet.

Skytten og tvillingen er også forbundet med forening og syntese, og her snakker vi om den foreningen som finner sted mellom vår personlighet og sjel, med vår høyere og lavere bevissthet. Når vi klarer å skape en dialog mellom disse to, som tvillingen som tegn representerer, så vil vår dualistiske tankegang opphøre, hvorpå vi vil bli i bedre stand til å tenke mer enhetlig og helhetlig. I denne prosessen, når vi åpner opp for noe nytt i oss, vil vi se at det er behov for å gi slipp på et eller annet i den ytre verden, som ikke er forenelig med sjelens hensikt.

Det skal også i denne sammenheng sies, at både tvillingen gjennom dens personlige hersker Merkur, og skytten som tegn, er begge styrt av den 4 strålen, som er strålen for skjønnhet og harmoni gjennom konflikt. Hele menneskeheten som sådan er også under innflytelse fra denne strålen.

Den 4 strålen beskriver den konflikten som oppstår i oss både som enkeltindivid, samfunn og menneskehet, når vi ikke er i likevekt. Den beskriver den disharmonien vi opplever når det er konflikter mellom dualiteter, mellom personlighet og sjel. Ved en forening av disse motpoler derimot, hvor vi blir handlende mennesker ut ifra sjelens bevissthet, vil det oppstå harmoni og skjønnhet. Vi vil bli i stand til å tenke nytt, ut ifra en indre visdom, med opptatt av det medmenneskelige og helhetlige.

 

Nymånen i krepsen 20 juli 2020 🌜♋️🌛

Nymånen forleden plasserte seg også i krepsens tegn, i en nøyaktig opposisjon til Saturn, det vil si på motsatt side. Saturn er hersker i steinbukken, det tegnet den står plassert i, både på et personlig og sjelelig plan. Mens krepsen beskriver veien inn i livet, så beskriver steinbukken veien ut. Dette betyr ikke nødvendigvis fysisk liv og død, men også ny fødsels som følge av en ny bevissthet.

Det som er interessant ved det hele, er at Saturn er knyttet til karma og karmaens herre. Det kan derfor synes som om vi blir stilt overfor noe i tilknytning til dette, både som enkeltindivid og samfunn. Det kan derfor ligge muligheter for en slags karmisk frigjøring i disse energiene, og ved en slik frigjøringsprosess legges noe i oss dødt. Vi trenger det regelrett ikke lenger. Det er gammelt og har utgått på dato. Noe gammelt dør, og finner veien ut av livet via Saturn i steinbukken, så noe nytt kan få muligheten til å finne veien inn i livet via krepsen.

Men akk, før dette kan skje, må vi møte Saturn, karmaens herre, som har som hensikt å vokte porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Karmaens herre vokter porten slik at vi ikke får tilgang til høyere nivåer av var bevissthet før vi er klar. Dette regelrett for at vi ikke skal misbruke vår eventuell nye kraft, for det vil i så tilfelle bare påføre oss nye karmiske lekser, som enn videre kan forsinke vår videre utvikling og vekst.  

Karmaens herre kan beskrives som vårt eget samlede mørke, hvilket betyr at det faktisk er oss selv vi møter. Vi må i møte med den, våge å se oss selv, for den har som hensikt å foredle vår personlighet. Under innflytelse fra Saturn oppstår det derfor et møte mellom lyset og mørket, mellom det ubevisste og bevisste, mellom det gode og det onde osv. Vi får med forholdet mellom livet og døden, det ¨gamle og det nye¨.  

Alt dette har blitt belyst den siste uken, gjennom solens møte med også Jupiter og Pluto. Det kan derfor antas at mange har opplevd usikkerhet, angst, motstand, etc., og muligens store endringer og ny bevissthet siden 14 juli. Vi har vært under noen særdeles sterke energier i disse dager, men alt har sin hensikt.

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt, der dere er i deres prosesser. Selv har jeg fått kjenne på blokkeringer inn til hjerte, og for mitt vedkommende handler det nok mye om å våge å ta imot kjærlighet, ektefølt kjærlighet, for der bærer jeg nok med meg en mistillit. Er derfor spent på om jeg faktisk vil merke noe etter å ha fått blokket ut noen årer om noen dager.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen