Guidede reiser

Disse gruppeaktvitetene settes opp etter ønske eller kan arrangeres på din hjemmeadresse om ikke avstanden blir for stor. De kan også taes individuelle som et ledd i egen selvutvikling. 

 

 

 

Gruppehealing

En gruppehealing foregår ved at gruppen ligger behagelig og avspent mens healeren guider healingen under et tett samarbeide med englene. Under en gruppehealing vil det kunne komme særdeles mye hjelp til, men på hvilke plan den enkelte vil få hjelp og opplevelsen av healingen vil være individuell. En healing vil kunne hjelpe til med å løse opp i spenninger, blokkeringer og i våre fastlåste tankemønstre som gjør at vi sitter fast og ikke kommer videre i livet vårt.

Pris kr 200,-

 

Guidede reiser

Dette er en serie guidede meditasjoner som bygger oppunder hverandre. Gjennom i alt fem ulike reiser guides du gjennom ditt eget indre univers. Alle reisene starter med en avspenning av kroppen, for i en tilstand av indre ro brytes din motstand ned. Du gjør deg selv mottagelig for en indre lytten og iaktagelse, hvorpå du lettere vil komme i kontakt med ditt sanne jeg og din sanne natur. Du åpner opp for din egen sårbarhet, og det er ofte her healingen finnen sted.

De ulike reisene:
En reise gjennom ditt chakrasystem
En reise gjennom de fire elementer
En reise gjennom dine legemer
Livsreisen Del I
Livsreisen Del II

Alle reisene kan foretas individuelle dersom det er ønskelig. Ta kontakt for nærmere info.
Reisene kan også bestilles til grupper på din hjemmeadresse.

Pris pr. reise kr 200,-

Dersom du ønsker å delta på alle reisene, betaler du kr 150,- pr reise. Disse forskuddsbetales.

 

Pyramiden – Del I

Under denne meditasjonen guides du først gjennom en avspenning av kroppen, hvorpå du beveger deg inn i din pyramide. Her søker du å finne svar på mening, mål og retning i livet.

Pyramiden – Del II

Her jobber vi mer med følelseslagene som står i veien for og hindrer oss i å nå inn i oss selv. Ved å skrelle lag for lag, når vi stadig innover i et dypere landskap i oss selv, og gjennom vår sårbarhet åpner vi opp for at en healing skal kunne skje.

Pris pr. reise kr 200,-.

 

Rebirthing

Rebirthing er en frigjørende pusteteknikk hvor vi bruker pusten til å løse opp blokkeringer i kroppen. Dette skjer ved at vi ved hjelp av pusten overoksygerer blodet og dermed frigjør energi. Det skapes en flyt i energisystemet helt ned til cellenivå som bidrar til at fastlåste tankemønstre, spenninger og fortrengte følelser løser seg opp. Gjennom denne prosessen vil vi kunne nå inn til nye dybder i oss selv og til vårt ubevisste sinn og opplevelsene kan være alt fra lysopplevelser, lykkerus, tidligere liv, astrale opplevelser m.m. Noen vil kunne gjenoppleve sin egen fødsel eller fortrengte opplevelser fra barndommen mens andre kan få innsikt i sin opprinnelse og sin åndelige identitet. Med andre ord vil rebirthing kunne oppleves svært forskjellig, men det som er felles for de fleste, er den gode følelsen av fred og ro i sinnet etter pustingen.

Under rebirthingen ligger den pustende på gulvet mens det spilles høylydt musikk i bakgrunnen under store deler av prosessen. Siste delen av sesjonen avsluttes med healing under en mer beroligende og kjærlighetsfylt musikk.

Pris kr 400,-
Varighet ca 1 1/2 time.

 

Symbolreise

Symbolreise er en guidet fantasireise, hvor du i etterkant skriver ned det du kan huske av dine opplevelser. Det blir deretter foretatt en tolkning av symbolene i hendelsene fra reisen, og denne vil kunne beskrive noe om hvordan din livssituasjon er pr. i dag.

Pris kr 250,-

 

Jeg holder til på Åsgårdstrand, og alle mine aktiviteter holdes foreløpig på min hjemmeadresse i Tors vei 21 så fremt ikke annet fremkommer  under aktiviteten.

Velkommen skal du være!

Siv Nancy Ingvaldsen