ÅRET 2024

Pluto i vannmannen fra 21 januar 2024 – 19 januar 2044.

 

Sett med astrologiske øyne er dette et år som bringer med seg store kollektive endringer for hele menneskeheten.

 

PLUTO SOM PLANET ✨

Pluto er en liten dvergplanet som befinner seg ytterst i vårt solsystem, i alle fall hva som hittil har blitt observert. Men selv om Pluto er liten i størrelse, kan den være veldig kraftfull. Pluto knyttes til Hades i mytologien, som styrer over dødens rike. Den er forbundet med døden, livet og oppstandelse, og bringer ofte med seg ødeleggelser, eliminasjoner og transformasjoner på sin vei. Den beskrives ofte som Fugl Fønix, som gjenoppsto fra asken og ilden i et helt nytt lys.

✨✨✨

JANUAR 2024 ✨

Pluto beveger seg inn i vannmannens tegn den 21. januar 2024, men vil vende tilbake til steinbukken fra 1. september til 19. november på grunn av sin retrograde bevegelse. Når en planet beveger seg retrograd i overgangen mellom to tegn, er det for å repetere ting vi kanskje har oversett eller ikke forstått, sånn at vi kan ta en endelig avslutning med det som har vært. Det sies også at når en planet står i slutten eller i begynnelsen av et tegn slik Pluto i 2024 vil gjøre, kan man oppleve energiene som særdeles intensive. Det kan derfor bli et meget interessant år vi går i møte med, som kan beskrives som starten på en ny æra, og en helt ny tid. Hva utfallet vil bli kan man ikke forutsi, men Pluto er en kraftfull planet som kan bringe med seg store ødeleggelser og endringer på sin vei, sånn at den kan bane veien for det nye.

Det som kan være interessant å bite seg merke i er at solen og Pluto avslutter sin reise sammen på 29.59 grader i steinbukken, før de begge i sitt tempo beveger seg inn i vannmannens tegn. Disse energiene kan gi en enorm kraft, som nærmest kan gi en opplevelse av at man går gjennom en slags metamorfose, men det er også energier som kan virke veldig selvutslettende. En ting er i alle fall sikkert, og det er at våre liv vil endre seg totalt. Det er ikke sikkert vi kommer til å merke dette sånn umiddelbart da Pluto er en saktegående planet, men vi vil merke det over tid.

✨✨✨

PLUTO I STEINBUKKEN ✨

Når Pluto har beveget seg gjennom steinbukkens tegn, har den forsøkt å endre noe i forhold til våre gamle rigide holdninger og fastlåste vaner. Den har rettet søkelyset mot samfunnsstrukturen og byråkratiet, for steinbukken er knyttet til økonomiloven og representerer ryggraden i et samfunn.

Når Pluto har oppholdt seg i steinbukken har den rent kollektivt påvirket oss i forhold til vårt verdisyn. Den kan ha hatt en medvirkende årsak til at vi har blitt veldig opptatt av og lykkes innen vår yrkeskarriere og med å nå våre ambisiøse mål på jakt etter suksess, makt og innflytelse. Det ligger en sterk vilje som en drivende impuls bakenfor disse energiene som vi har vært under innflytelse de 20 siste årene, og som har drevet oss fremover mot selvstendiggjøring. Dette har på sett og vis vært bra, for det har hjulpet oss fremover i vår søken etter å oppnå våre mål.

Negativt med disse energiene derimot, kan være at vi i vår streben etter å oppnå anerkjennelse og suksess kanskje har blitt altfor opptatt av vår karriere. Dette kan muligens ha vært med på å fremprovosere den typiske ¨gold digger¨, som har mistet helt kontakten med sine indre verdier i jakten på penger og status.

Det skal sies at steinbukken er det tegnet i zodiaken som er dypest forankret i materien, og også den som frykter mest at tryggheten og sikkerheten skal briste. Den holder derfor fast ved den økonomiske stabiliteten den har opparbeidet seg over tid, og er ofte redd for å møte det ukjente, noe som kan resultere i at den blir fastlåst i gamle rutiner og måter å tenke på. Pluto kan derfor med sin innflytelse i steinbukken ha forsøkt å skape noen rystelser, for å få oss til å se at livet også rommer noen andre verdier vi kan strekke oss mot. Det er nok mange som de siste årene har tatt et farvel med et yrke de har følt som meningsløst, for å strekke seg mot noe helt nytt som gir livet en større mening og et nytt innhold.

Økonomisk usikkerhet er noe vi kollektivt har opplevd i de siste årene, noe blant annet Pluto i steinbukken har sørget for.

✨✨✨

PLUTO I VANNMANNEN ✨

Når Pluto beveger seg fra steinbukken til vannmannens tegn, fra jord til luft, kan vi muligens kommet til å oppleve mindre bekymringer, i alle fall når det kommer til økonomi. Gradvis vil våre inngrodde vaner, holdninger og de rigide reglene vi har levd under løses opp. Men det kan bli spennende å se hva som vil skje i den digitale verden, og innen alt som har med teknologi og vitenskap å gjøre. I de neste 20 årene er det stor sannsynlighet for at vi kan komme til å få se en økende bruk av kunstig intelligens blant annet, noe som selvfølgelig kan føre med seg både fordeler og ulemper.

En annen ting er at vannmannen som tegn er knyttet til det humanitære og medmenneskelige, og det er i dette tegnet bevisstheten om at vi alle er likeverdige vokser frem. Vi lever i et stort kollektivt søster- broderfelleskap, men dersom det er store forskjeller blant grupperinger av mennesker, kan vi muligens få se Pluto gå hardt til verks de neste 20 år i sitt forsøk på å rydde opp. Vi er i startfasen av ¨Den nye tiden¨, og Pluto er den planeten som rydder opp og baner vei, det må vi ikke glømme. Så hva med eliten i verdenssamfunnet for eksempel? Mye vil antageligvis komme til overflaten, for Pluto vil forsøke å bringe frem og transformere vannmannens skyggesider når den skal bevege seg gjennom dette tegnet, slik at det kan etableres en større tillit bygget på sosial likhet og rettferdighet i verdenssamfunnet. Dette er i alle fall en ønsketenkning, men den negative innflytelsen fra Pluto kan være dens evne til å manipulere og å skjule ting som ikke tåler å se dagens lys, og den kan være veldig viljesterk, manipulerende og kontrollerende. Vi får derfor håpe at visse grupperinger i verdenssamfunnet blir gjennomskuet, og ikke at de får vokse seg enda sterkere.

Når Pluto i år vender tilbake til steinbukken, kan det være for å bryte ned rester av et styresett bygget på et makt- og kontrollbehov, og systemer som er sterkt undertrykkende. Vi møter liksom de siste krampetrekningene med de rystelser som må til nå i år, før vi for alvor kan gå inn i en ny æra.

✨✨✨

VANNMANNENS TEGN – Den revolusjonære og opprørske ✨

Pluto som planet bringer med seg endringer og transformasjoner på sin vei, mens vannmannen er den som skaper nye revolusjoner. Det er derfor ikke usannsynlig at vi kan få se noen store revolusjonerende opprør de neste 20 år. Sist gang Pluto befant seg i vannmannens tegn ble Europa preget av den franske revolusjonen, som resulterte i et masseopprør for å rette opp i de store sosiale og politiske urettferdighetene og forskjellene. Den amerikanske uavhengighetskrigen eksalterte seg til å bli en global storkrig når Pluto entret vannmannens tegn sist. Dette nevnes ikke for å skremme, men mer for å beskrive hvordan Pluto i vannmannen forsøker å rydde opp for så rette opp i sosiale forskjeller, og for å skape frihet og uavhengighet som et ledd i en selvstendiggjøring.

Vel, vi får kanskje fokusere på her og nå, men at verden er i opprør, det kan man kanskje merke. Da bør det kanskje også nevnes at Pluto var innom på en snarvisitt i vannmannens tegn i 2023 fra 23. mars til 11. juni, på grunn av dens daværende retrograde bevegelse. Men, det er i år det endelige og varige skifte vil skje. Det viktigste nå er kanskje å begynne med seg selv, og forsøke å finne en indre ro. Livet går i sykluser, små så vel som store. Noen ganger bringer livet med seg avslutninger som ikke er så veldig merkbare, mens andre ganger kan avslutninger bringe med seg store omveltninger som kan oppleves som smertefulle. Men dette må til for at utviklingen skal kunne gå sin gang. På det kollektive plan står vi i startfasen av vannmannens tidsalder, som har en varighet på ca. 2000 år.

Med disse ord ønsker jeg dere et riktig GODT NYTTÅR. 💞

Kh

Siv Nancy