Astrologi medlemsportal

Oppstart – kommer

Alle tegn i astrologien viser til 12 ulike kvaliteter hver og en av oss skal utvikle, og ved å ta et bevisst valg om å jobbe med disse setter vi fart på vår egen utviklingsprosess. Det vil gi oss en pekepinn på hva vi har som livsoppgave, samt at det vil hjelpe oss til å se det store bildet og hvem vi er i denne sammenhengen. 

Dette får du som medlem i gruppen:

– Månendens tegn
– Meditasjon på tegnet
– Månedens tema / kurs
– Hvordan jobbe bevisst med hvert enkelt tegn
– Trekning av en veiledningstime hver måned
– Tilgang til Facebookgruppe  

Hver gang solen går inn i et nytt tegn kommer vi til å snakke om hva tegnet står for, og hvordan du kan jobbe med å integrere tegnets kvaliteter i ditt liv. Vi mediterer en gang i måneden på det tegnet solen står plassert i. 

Vi kommer til å jobbe med et aktuelt tema hver måned knyttet til astrologi, spiritualitet, esoterisk visdomslære og hvordan det påvirker oss når vi begynner å integrere vårt sjelslys. Det gis også rom for å komme med forslag og innspill til hva du ønsker skal tas opp som et tema i gruppen.

Alle møtene foregår på Zoom, og opptak av  kursene blir lagt ut i Facebookgruppen. Som medlem i gruppen gjøres det oppmerksom på at vi har taushetsplikt, og denne er det viktig at vi ivaretar for å skape trygghet.

Medlemskapet koster kr 300,-, pr måned, som innbetales den 01. hver måned. Det er ingen bindingstid.

Velkommen skal du være!

Kjærlig hilsen
Siv Nancy

 

Ønsker du å melde deg på kan du gjøre det via kontaktskjema, og jeg vil svare deg så fort jeg kan på din melding. 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.