Astrologi medlemsportal

Oppstart – oktober 2022

Alle tegn i astrologien viser til 12 ulike kvaliteter hver og en av oss skal utvikle. Ved å ta et bevisst valg om å jobbe med disse, setter vi fart på vår egen utviklingsprosess. 

Husk at vi alle og enhver har alle 12 tegn i horoskopene våre et eller annet sted, som viser oss på hvilken måte og innenfor hvilke livsområde de blir de jobber i oss.

Som medlem i gruppen får du dette:

– Månendens tegn
– Meditasjon på tegnet
– Månedens tema / kurs
– Hvordan vil det påvirke oss å ha de ulike tegnene i de ulike husene
– Hvordan jobbe bevisst med hvert enkelt tegn
– Trekning av en veiledningstime hver måned
– Tilgang til Facebookgruppe  

Hver gang solen går inn i et nytt tegn kommer vi til å snakke om hva tegnet står for, og hvordan du kan jobbe med å integrere tegnets kvaliteter. Vi mediterer en gang i måneden på det tegnet solen står plassert i. Meditasjonen blir liggende ute i Facebookgruppen. 

Vi kommer til å jobbe med et aktuelt tema hver måned knyttet til astrologi, spiritualitet, esoterisk visdomslære og åndelig utvikling, samt hvordan det påvirker oss når vi begynner å integrere vårt sjelslys.
Det gis også rom for å komme med forslag og innspill til hva du ønsker skal tas opp som et tema i gruppen.

Alle møtene foregår på Zoom, og opptak av  kursene blir lagt ut i Facebookgruppen.
Som medlem i gruppen gjøres det oppmerksom på at vi har taushetsplikt, og denne er det viktig at vi ivaretar for å skape et trygt og godt fellesskap.

Medlemskapet koster kr 199,-, pr måned, med forfall den 01.
Det er ingen bindingstid.

Velkommen skal du være!

Kjærlig hilsen
Siv Nancy

 

 

Ønsker du å melde deg på kan du gjøre det via kontaktskjema, og jeg vil svare deg så fort jeg kan på din melding. 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.