Vi står i et enormt kollektivt bevissthetskifte,
en avslutning og en ny begynnelse

 

🌍

Jeg sitter og tenker på alt som skjer i verden nå, og at alt har sin hensikt, og at det ikke er uten mål og mening det som skjer globalt og med hele menneskeheten i disse dager. Vi har hatt med noen særdeles sterke energier å gjøre over en god tid, i møte mellom Saturn og Pluto i steinbukkens tegn, som kulminerte 12 januar 2020. Dette er en begivenhet som ikke vil skje igjen, et møte mellom disse planetene, før om århundrer.

Sammen viser disse energiene til en nedbrytning, og vi snakker her om nedbrytningen av hele samfunnsstrukturer, samt behovet for makt og kontroll. Det er vår ansvarlighet og vår samvittighet som har blitt, og stadig blir, satt på en hard prøve. Mens Saturn står for det offentlige rom, samfunnet, vår ansvarsfølelse m.m., står Pluto for ødeleggelse og transformasjon. Den legger med andre ord ting i grus, fordi det gamle eksisterende ikke lenger fungerer for samfunnet og verdenssamfunnet som helhet. Dette har det vært skrevet om i flere av mine innlegg, og også av mange andre astrologer.

Sakte, men sikkert har Jupiter, som blant annet handler om politikk, vår tro, vårt livssyn, våre utenlandsforbindelser m.m., begynt å blande seg inn i disse energiene. Jupiter er knyttet til ekspansjon, som følge av endret bevissthet. Den 28 mars går Jupiter inn i et nøyaktig møte med ødeleggeren Pluto, og dette vil påvirke blant annet det politiske engasjementet, våre samarbeidsevner, og alt som foregår over landegrenser. Ting vil falle i grus, for at noe helt nytt skal bygges opp. Det er ofte i forkant at det eksakte møte at man opplever energiene som mest intense. Men, både Pluto, Jupiter og Saturn skal starte sine retrograde bevegelser, og disse vil sammen bringe oss inn i en dyp, dyp tankevirksomhet. Alle retrograde bevegelser har som hensikt å få oss til å tenke over forhold og ting vi har forsømt, og som ikke fungerer som det skal, og her har vi som nevnt med temaer å gjøre knyttet til politikk, det autoritære, makt og kontroll, samfunnet, ansvarlighet osv. osv. Vi har også med ytre planeter å gjøre, og de ytre planeter er energier som påvirker det kollektive.

Pluto vil starte sin retrograde bevegelse 26 april, Saturn 12 mai, og Jupiter 15 mai. Disse vil bevege seg retrograde til september og oktober 2020. Men, som om dette ikke er nok, vil Saturn fra 22 mars begynne å lukte litt på vannmannens energier, før den igjen i sin retrograde bane, vender tilbake til steinbukkens tegn. I desember 2020 vil Saturn for alvor bevege seg inn i Vannmannens tegn, og der vil den gå inn i et eksakt møte med Jupiter på 0 grader i vannmannen. Dette er vanskelig å forstå for de som ikke kan astrologi, men kort fortalt beskriver dette, at vi står ved en avslutning og en ny begynnelse.  

Med Saturn i vannmannen, så begynner vi å tenke nytt, for vannmannen er den som bryter ut av det gamle rigide levesettet. Vannmannen er jo kjent for å være opprørsk og noe rebelsk, men den har også en evne til å tenke helt nytt, med fokus på det helhetlige, hele samfunnet og verdenssamfunnet som en samlet enhet. Det er også interessant å tenke på i denne forbindelsen, at Jupiter er den sjelelige hersker nettopp i vannmannen, og den som skaper syntese ved å bringe sammen, også over landegrenser. Det er spennende å ta dette i betraktning med tanke på møte mellom Jupiter og Saturn i vannmannens tegn i desember, på 00 grader. Dette viser til en ny begynnelse. Det blir også sagt at Saturn er den personlige hersker i vannmannen, sammen med Uranus, og da får vi virkelig et møte mellom personlighet og sjel.

Men hva skal til for at vi skal komme dit hen. Vel, det kan synes som om det må en vekkelse til, for hvis vi skal bli i stand til å åpne de nye dørene, nå når vi er på vei inn i en ny tid, så må vi bryte ned vårt sterke ego og åpne våre hjerter for våre medmennesker. Vi blir virkelig testet i dette nå, nå som pandemien er et faktum. Våre politikere må begynne å tenke annerledes, og de må begynne å bruke sine midler på en helt ny måte, hvilket vi ser at de nå blir tvunget til. Det handler ikke bare om Corona alene, men også hva som vil skje i ettertid, for dette for store konsekvenser for verdenssamfunnet og verdensøkonomien. Alle må begynne å tenke annerledes, og vi må alle være villige til å ofre, forsake og å gi, for at samfunnet som helhet skal bestå. Corona er en sykdom som angriper våre lunger, og lungene er knyttet til hjertet og hjertets bevissthet. Så viss vi ikke vil lytte og åpne opp for våre neste, gjennom vår kjærlighetsevne, så må det rystelser til.

Jeg vil også nevne at hele menneskeheten er under innflytelse fra den 2 strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Dette er kvaliteter som vi kollektivt og som en samlet bevissthet skal utvikle på vår jordiske reise.

Avslutningsvis vil jeg si at solen står i fiskenes tegn akkurat nå, og solen har hatt et nært møte med Neptun, som er hersker i fiskene tegn. Vi blir med disse energiene trukket innover i oss selv, fordi det er tid for stillhet slik at vi kan få kontakt med vårt indre, vårt sjelsliv. Hele samfunnet og verden får nå tid til å synke innover i stille refleksjon.  

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg, og alt godt fremover.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen