DE 12 ARKETYPER

Ett-årig nettundervisning i esoterisk astrologi
(Undervisningen går over minst 26 kurskvelder)

 

Oppstart 13.mars 2023

Ønsker du å lære deg selv bedre å kjenne?

Bli med på en reise gjennom astrologiens verden via
De 12 arketyper / stjernetegn.

Dette er et nettkurs med oppstart når vi står ved inngangen til et
nytt astrologisk kalenderår.

(Utdanningen foregår på Zoom.)

Vi går i dybden av de 12 arketyper og den esoteriske betydningen av hvert enkelt tegn, som er grunnlaget for hele denne undervisningsmodellen. 

 

Du vil lære deg det elementære innenfor astrologi, sånn at du selv kan begynne å tolke både ditt og andre sitt horoskop. Dette er en kombinasjon av astrologi og integral undervisning, hvor vi er opptatt av hele mennesket. 

De 12 arketyper representerer de 12 stjernetegnene i zodiaken, som hver for seg beskriver ulike sjelskvaliteter vi alle skal utvikle. 

Dette blir derfor et år med selvutvikling, hvor du vil få en større selvinnsikt.

Ved å jobbe bevisst med tegnene og de kvalitetene hver enkelt av disse representerer når de blir passert av solen, vil du lettere
akseptere og forstå det du møter på din vei.
  

Diplom blir utstedt etter endt skoleår

Dette vil du lære:

Vi går i dybden av de
12 Arketyper / stjernetegn

Vi ser på deres personlige og sjelelige betydning.

Vi tar for oss alle
planetene
samt
planetenes retrograde betydning m.m.

Vi skal se på husene og hvilke temaer de representerer, og vi skal lære om aspektene og aspektmønstre.

og aspektmønstre

Du vil lære noe om elementene, kvaliteter og verdigheter, som er av betydning for å kunne tolke sjelens hensikt. 

I tillegg til det helt elementære skal vi ta et dykk inn i følgende temaer:

Aksene
De 7 stråler
Lykkepunktet og Chiron
Transitter og progresjoner
Karma – Saturn, Pluto og Nodene
Hvordan jobbe med de 12 arketyper gjennom året
De 7 bevissthetsplan
Menneskets evolusjonære reise
Disippelskap – hva vil det si å være en lysarbeider
Solen, månen, ascendanten og måneknutene – vår utviklingsvei
Hvordan tolke ditt eget eller andres horoskop
Andre temaer ved behov
Vi går i dybden av ascendantenes og verdighetenes betydning.

Dette får du

 • En reise gjennom De 12 Arketyper, hvor du får en dybdeforståelse av hvilke kvaliteter hvert enkelt tegn representerer. 
 • Dette vil gjøre deg i bedre stand til å forstå deg selv og din utviklingsvei, samt at det blir lettere å forstå andre og deres prosesser.
 • Tolkinger og analyser av ditt personlige horoskop, hvor du får belyst det tegnet solen, månen og ascendanten din står plassert i. 
 • Tilegne deg en ny forståelse av hva som kan være din livsoppgave og ditt karmiske / sjelelige utviklingspotensial. 
 • Du får en tolkning av Saturn og hvilken påvirkning den kan ha på livet ditt, på godt og på vondt. 
 • Vi kommer til å se på kursistenes horoskoper, eller andre sine som eksempler. 
 • PDF-filer fra all undervisning – du slipper derfor å gjøre deg egne notater mens undervisningen pågår. 
 • Medlemskap i en facebookgruppe hvor alle kursene blir lagt ut – gir deg muligheten til å studere i ditt eget tempo.
 • I denne gruppen kan dere dele med hverandre, stille spørsmål og være aktive etter behov. 
 • Du får tilgang til facebookgruppen hvor alle kurs og PDF-filer blir liggende i et år etter endt studieforløp.  

Dette vil du lære

 • De ulike tegns egenskaper og (sjels)kvaliteter, og hvordan jobbe med det enkelte tegn fra måned til måned. 
 • Hvordan disse påvirker deg både på det personlige og sjelelige plan.
 • Mange andre temaer knyttet til den esoteriske visdomslæren som vil gi deg en økt helhetsforståelse om de universelle lover.
 • Vi vil befatte oss meg mange temaer som vil være sentrale for å forstå den esoteriske betydningen av tegnene.
 • Denne undervisningen vil bidra til økt selvinnsikt, aksept og forståelse både hva din egen og andres utvikling angår.
 • Du vil bli gitt oppgaver slik at du lettere vil lære deg hvordan du kan tolke andres horoskoper.

 

Meditasjon

 • Hver måned mediterer vi på innflytelsene fra energiene til det gjeldende tegnet solen står plassert i.
 • Ved hjelp av meditasjon jobber vi med å integrere de ulike aspektene i oss.
 • Dette vil skape en syntese i oss, samt bidra til økt bevissthet om hvem vi er og hva vi jobber med. 

 

Mantraer og symboler

 • Vi kommer til å gjøre bruk av mantraer og symboler for å styrke og integrere tegnets egenskaper i oss.

 

Studer i ditt eget tempo

 • Kursene blir sendt direkte via zoom og legges ut i en Facebookgruppe som alle får tilgang til.
 • Det betyr at du kan legge opp ditt eget studieforløp, og studere i det tempoet som passer deg best. 

 
Oppstart når solen nærmer seg oppstarten på et nytt astrologisk kalenderår –
Mandag 13 mars 2023 – kl. 19:00-22:00

 

Vi starter med å ta for oss de 12 stjernetegn og deres klassiske betydning, og hvordan vi kan jobbe med disse fra måned til måned. Ved å jobbe aktivt med med hvert enkelt tegn når solen befinner seg innenfor deres sfære, vil vi sette fart på vår egen selvutvikling. Det fordi de 12 stjernetegn som vi har et eller annet sted i horoskopene våre, viser til 12 ulike sjelskvaliteter vi alle skal utvikle. Vi går derfor i dybden av ett og ett tegn gjennom året for å tilegne oss den esoteriske forståelsen mens solen befinner seg i gjeldende tegn.

Vi kommer til å ta for oss mange andre temaer som anses som viktig for å forstå den esoteriske visdomslæren, som blir mer og mer aktuell når vi vannmannens tid i møte. Astrologien er i endring som alt annet.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i denne undervisningen. Det gjøres oppmerksom på at temaer og kan endres undervies etter gruppens behov.

 


Datoer, temaer og varighet:

Undervisningen vil for det meste foregå hver 14 dag på mandager, men det må tas forbehold om at det kan kan forekomme endringer, og nye temaer kan bli lagt inn. Det kan derfor bli satt inn ekstra kurskvelder ved behov i gruppen.

I tillegg blir det en meditasjon i måneden på gjeldende tegn, eller ved fullmåne og nymåne.
Til høsten vil det bli satt av tid til tolkninger en torsdag i måneden, hvor det er ønskelig at kursistene skal være aktive og komme med innspill.  

Varighet fra kl. 19:00 – 22:00. 
Kurset går over minst 26 kurskvelder, i tillegg til de dagene vi mediterer som ikke er fastsatt i timeplanen.

Last ned som PDF-fil

Pris og betaling

Undervisningen koster totalt kr 15 000,- . (Kr 1250,- pr måned).
Ved påmelding betaler du kr 2500,-. 
Deretter kan beløpet deles opp i rater hvor du betaler kr 1250,- pr måned i 10 måneder, med første forfall 01.04.23.
(Betalingsfri måned i juli – ingen undervisning i denne sommermåneden).

Du vil motta faktura på email. 


Påmelding og kontakt informasjon:

Tlf: 900 781 26
Email: sivnancy@hjertetsvisdom.no

Kh
Siv Nancy