De 12 Hellige Netter

De Tolv Hellige Netter

 
Vi nærmer oss Julens innstrømning, en tid hvor lyset har skjult seg i dypet av mørket. I mytologien berettes det om at det er i mørket de store mysterier skjer. De Tolv Hellige Netter er en gammel keltisk tradisjon som bringer oss inn i drømmenes verden. I denne perioden mottar vi impulser fra vår sjelsbevissthet, som vil prege oss det kommende år gjennom Zodiaken og de 12 stjernetegn.
 
 
Under denne perioden er vi spesielt sensitiv og mottagelig for Kristusimpulsen som fødes i våre hjerter.
 
Det er hellige netter både før og etter julenatten. De 12 første nettene er helliget personligheten, mens de 12 siste er viet vår sjel.
 
 
De 12 første nettene
I de 12 første nettene forsøker vår sjel å formidle hvilke vekstmuligheter vi har på det personlige plan i det kommende år, og hva vi vil oppleve på det ytre plan. Hensikten er at vi kan motta inspirasjon vedrørende vårt personlige liv som vi kan velge å endre slik at sjelen kan få en større innflytelse.
 
Gjennom denne prosessen er vi med på en renselse av personligheten.
 
 
De 12 siste nettene
I de 12 siste nettene vil vår åndsimpuls via våre drømmer søke å formidle hvilke vekstmuligheter vi har på det indre plan, på sjelsplanet. Hensikten her er at vi kan få et inntrykk av hva vi på sjelsplan jobber med i vår videre utvikling. Vi vil kunne bli mer forberedt på et bevisst plan, hvilke kan bidra til at utviklingen går lettere og om mulig raskere.
 
 
Oppstart
De første 12 netter begynner natten til den 14. desember og slutter natten til den 25.
 
De neste 12 nettene starter natten til den 25. desember og slutter natten til den 5. januar.
 
Natten til den 25. desember inneholder som vi ser både våre drømmer på det personlige og sjelelige plan.
 
 
 
De 12 Hellige Netter
Nøkkelord – Sedtanker
For hver natt følger en spesiell sedtanke (tankefrø) som i det indre gjentas som et mantra noen ganger like før vi faller i søvn. Natten mellom den 24. og 25. desember brukes sedtanken både for det personlige og det sjelelige. Som du vil legge merke til, så stopper det personlige på Steinbukken, hvor det sjelelige begynner. Denne natten bruker du sedtankene fra begge innflytelsene. Det vil si Steinbukken.
 
 
Ta notater
Det er mange som sliter med å huske drømmene. Det vil derfor være lurt å legge en liten notatbok ved siden av sengen slik at du straks kan skrive ned nattens hendelser. Herunder er det viktig å få med tanker, følelser og hvordan du handler m.m. Bli imidlertid ikke stresset om du ikke husker noe, for da forsvinner inntrykkene ofte med en gang. Notatboken kan du bruke det kommende året for å se tilbake på hvilke drømmer du hadde for gjeldende måned.
 
Gjennom dette arbeid vil du kunne få noen dype erkjennelser. Drømmende vil kunne forberede deg i forkant på hva du vil komme til å møte i deg selv og hva som blir ditt tema for videre utvikling og vekst.
 
I ditt indre kan du be om hjelp til å huske drømmene bedre, og du kan også bestemme deg for å huske dem. Husk at energi følger tanke.
 
Natt til               Tegn i Zodiaken       Tidsrom         
                          å meditere på
 
14 desember        Vannmannen           
15 desember        Fiskene                   
16 desember        Væren                     
17 desember        Tyren                      
18 desember        Tvillingene             
19 desember        Kreps                      
20 desember        Løven                      
21 desember        Jomfruen                 
22 desember        Vekt                        
23 desember        Skorpionen            
24.desember        Skytten                          
25 desember        Steinbukken                    
 
 
 
25 desember        Steinbukken       
26 desember        Vannmannen     
27 desember        Fiskene       
28 desember        Væren         
29 desember        Tyren           
30 desember        Tvillingen     
31 desember        Kreps          
01 januar               Løve           
02 januar               Jomfru           
03 januar               Vekt           
04 januar               Skorpion       
05 januar               Skytten     
 
 
 
20.01 – 18.02
19.02 – 20.03
21.03 – 20.04
21.04 – 20.05
21.05 – 20.06
21.06 – 20.07
21.07 – 21.08
22.08 – 22.09
23.09 – 22.10
23.10 – 22.10
23.11 – 20-12
21.12 -19.01
21.12 – 19.01
20.01 – 18.02
19.02 – 20.03
21.03 – 20.04
21.04 – 20.05
21.05 – 20.06
21.06 – 20.07
21.07 – 21.08
22.08 – 22.09
23.09 – 22.10
23.10 – 22.11
23.11 – 20.12
 
Tibetaneren gav ut følgende nøkkelsetninger som beskrivelse av det enkelte tegns tematikk og arbeidsområde
 
 
 
De tolv første nettene – det personlige plan
 
 
Natt til
14 desember    Jeg er livets vann som utgytes for tørstende mennesker – Vannmannen
15 desember    Jeg forlater Faderens hus, og idet jeg vender tilbake, frelser jeg – Fiskene
16 desember    Jeg trer frem, og fra tankens plan hersker jeg – Væren
17 desember    Jeg ser, og når øyet åpnes, er alt lys – Tyren
18 desember    Jeg erkjenner mitt annet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg – Tvillingen
19 desember    Jeg bygger et opplyst hus, hvori jeg dveler – Kreps
20 desember    Jeg er det og det er jeg – Løven
21 desember    Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie – Jomfruen
22 desember    Jeg velger den vei som går gjennom de to store kraftlinjer – Vekten
23 desember    Kriger er jeg, og fra kampen står jeg seiersrikt frem – Skorpionen
24 desember    Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og deretter ser jeg et annet – Skytten
25 desember    Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lyset ryggen – Steinbukken       
 
Jeg vier den ånd, som i denne natt er født i meg, til kjærlighetens virke – Steinbukken.
I det kommende år skal mitt sanne hjem være kjærlighetens helligdom. Jeg lover å lyde kjærlighetens lov. – Vannmannen.
Jeg mottar min rett til å gi kjærlighet og husker, at ingen rett fikk til å fordre den – Fiskene.
Jeg er opptatt i lysets hær og lover ubrytelig å holde min plass – Væren.
Jeg påtar meg – av egen fri vilje – ansvaret for helheten – Tyr.
Skjønt delt er vi i et, jeg lover å verne denne enhet – Tvillingen.
Hva solen er for naturen, er kjærlighetens varme for vårt indre liv. Jeg lover å verne og nære denne arne – Kreps.
Jeg føyer meg av fri vilje og uten å klage i å bli bortstøtt fra min plass, om jeg skulle vike eller vakle for noen prøvelser som rammer mine nærmeste – Løven.
Jeg vet at kjærligheten er et univers, og at jeg kun fatter dens atom. Jeg lover å verne dens rene ekteskap med Jorden – Jomfruen.
Jeg lover mot synderen å utøve tilgivelsen og hjelpe til ny pakt med kjærligheten – Vekten.
Jeg gir av mitt hjertets fulle skaperkraft, som jeg fikk av kjærligheten. Således er mitt løfte – Skorpionen.
Kjærligheten er den eneste hersker og skaper, den eneste konge. Kjærligheten er min bue og min pil. Mitt løfte og min lønn – Skytten.
 
De tolv siste nettene – det sjelelige plan
 
 
Natt til
25 desember
26 desember
 
27 desember
28 desember
29 desember
30 desember
31 desember

01 januar

02 januar

03 januar
04 januar
05 januar