Begivenhetsrike dager
14. – 20 januar

 

MERKUR RETROGRAD I VANNMANNEN / STEINBUKKEN – 14.01 – 04.02.22

Vi går nå noen begivenhetsrike dager i møte hvor det kommer til å skje mye på stjernehimmelen. Den 14. januar starter Merkur sin retrograde bevegelse i vannmannens tegn, for så å vende tilbake til steinbukken den 26. januar. Under innflytelse fra disse energiene blir vi trukket innover i oss selv for å reflektere over noe vi tidligere kanskje har forsømt, ikke har håndtert godt nok, eller fordi det regelrett er på tide å gjøre seg noen helt nye tanker knyttet til samfunnets videre utvikling og vekst. Som enkeltindivid og samfunn vil energiene forsøke å få oss til å frigjøre oss fra noen av våre gamle fastlåste tankemønstre sånn at vi kan bli i stand til å begynne å tenke helt nytt, fremtidsorientert og helhetlig, hvilket vannmannen er opptatt av. Disse energiene forsøker å fremprovosere til nytenkning, men samtidig vil det være helt avgjørende at vi bevarer bakkekontakten og fornuften sånn at vi ikke tar helt av, og for at våre ideer ikke skal havne helt ute i det blå. Dette er noe vi faktisk kan risikere med Merkur i vannmannen som er knyttet til elementet luft, men når Merkur vender tilbake til Steinbukken er det nettopp for å sørge for at dette ikke skjer. Merkur i steinbukken bringer oss ned på bakkeplan igjen, sånn at vi skal bli i stand til å realisere våre ideer gjennom tålmodighet og hardt arbeid, som er blant steinbukkens kvaliteter.

 

PLUTO KONJUNKSJON MED SOLEN – 16.01 – kl.14:33

Den 16 januar går Pluto og sola inn i en nøyaktig konjunksjon med hverandre, det vil si i et tett møte med hverandre. Da vil noe i henhold til våre skyggesider bli belyst, enten det gjelder våre personlige eller kollektive skyggesider.

Dette er egentlig ganske interessant for Norge som land, for solen og Pluto står i en konjunksjon med hverandre tvillingens tegn i Norge sitt fødselshoroskop. Merkur som nå går retrograd er det vi kaller hersker i tvillingen, og den vil derfor alltid være viktig for Norge som har tvillingen som soltegn/stjernetegn.

Solen og Pluto plasserer seg nå i disse dager i en gunstig posisjon i forhold til Merkur i Norge sitt horoskop, og dette kan fortelle noe om at befolkningen på et plan går gjennom en slags endring av sitt tankemønster, og det muligens som et resultat av noen gode nyheter fra samfunnstoppene. Dette er i alle fall muligheter som ligger der med disse energiene for Norge som land, men generelt sett er det som sagt også en tid nå hvor skjulte ting kan komme opp til overflaten for å bli belyst. Det er en tid hvor ting skal frem i lyset nå.

18 januar skjer det flere store ting på himmeleldet. For det første stopper Uranus opp hvor energiene omdirigeres, for nå skal den begynne å gå direkte igjen. Dette skjer på samme dag som vi har en fullmåne i steinbukken, og på samme dag som måneknutene skifter tegn. Dette er ganske interessant, og jeg skal forsøke å belyse hvorfor.

Uranus stasjonær 18.01.22

Uranus stopper opp den 18 januar, for så å begynne å gå direkte igjen den 19. januar. Det skal sies at når en planet står i en stasjonær posisjon kan ting oppleves som om de går litt i stå.

Uranus har siden 19 august 2021 beveget seg retrograd i tyrens tegn, hvor den har sitt såkalte fall. Når en planet står i fall kan det gi en opplevelse av at ting rakner, men det fordi det er nødvendig når vi går noe nytt i møte. Uranus er planeten som står for det revolusjonerende, og den bringer med seg nye tanker både innenfor vitenskap, teknologi, ja hva det enn måtte være. Den er fremtidsorientert, men det innebærer at vi må bryte ut av det gamle før vi kan gå det nye i møte.

Den har beveget seg retrograd i tyrens tegn, og da blir det viktig å se på tyrens egenskaper og hva den står for. Tyren drives av sine begjær i sin søken etter stadig nye erfaringer. Den er glad i det materielle og det å nyte livet, og alt hva livet har å by på. Den kan være veldig materialistisk fokusert, og noe i overkant nytelsessyk, hvor den følgelig blir slave av sine begjær og behovet for å eie.

Tyren er med andre ord knyttet til dette med ressurser, økonomi og penger, verdier osv., og det er et uttrykk som heter at mye vil ha mere, og fanden vil ha flere. Det er noe av dette Uranus i sin retrograde bevegelse i tyren har hatt som hensikt å få oss til å reflektere over, nemlig hva vi i fremtiden skal verdsette av verdier, og da har muligens tiden kommet hvor det har vært nødvendig å ta dette i nærmere øyesyn. Det er vel derfor ikke tilfeldig at vi ser at ting rakner i samfunnet, for nå skal vi vel lære å verdsette helt andre ting. Dette er også veldig vesentlig for Norge som land som har Venus i tyren. Det viser til at vi er veldig materialistiske og nytelsessyke, men på et eller annet tidspunkt må vel vi også se på hvordan vi forholder oss til det nevnte.

 

Fullmåne i krepsen – 18.01 – kl. 00:48

Den 18 januar er det fullmåne, og da vil solen stå plassert i steinbukkens tegn, mens månen vil plassere seg i krepsen. Månen er hersker i krepsen, og der trives den derfor særdeles godt, men det betyr også at dens tematikk forsterkes på godt og på vondt. Krepsen er familietegnet og det tegnet som er forbundet med det moderlige instinktet og vår omsorgsevne, og den har derfor ofte en sterk medfølelse- og innlevelsesevne. Den kan imidlertid også være veldig selvmedlidende, men det gjerne som et resultat av manglende omsorg i barndommen, hvor disse behov ikke ble dekket.

Når vi har med krepsen å gjøre er det nettopp vår omsorgsevne som skal utvikles. I første omgang mottar vi omsorg i barndommen, og når vi selv etablerer oss i et familieliv lærer vi å gi omsorg til andre i familien. I møte med venner utvikles dette, og sånn fortsetter det. Etter hvert skal vi lære å utvikle omsorg for våre medmennesker, og det i et stadig større skala.

Enn videre, krepsen og steinbukkens anses å være to store portaler, hvorav krepsen representerer veien inn i livet og steinbukken veien ut. Dette gjelder nødvendigvis ikke den fysiske tilsynekomsten og avslutningen, men også avslutningen av et gammelt kapitel sånn av vi kan stige inn i noe nytt, en ny bevissthet. Dette når vi har nådd toppen av fjellet som symbol på den hardt arbeidende steinbukkens mål. Det kan være der vi befinner oss nå, hvor vi har nådd en slags kollektiv milepæl, og besteget fjelltoppen.

Under denne fullmånen går vi med andre ord inn i noe knyttet til krepsens tematikk, som har med omsorg å gjøre. Når vi står der på fjelltoppen og skuer utover, vil det være med omsorg og kjærlighet for våre medmennesker. Vår selvmedlidenhet og selvopptatthet vil endres til fordel for nestekjærlighet og medlidenhet for de lidende. Det kan da være greit å bite seg merke i at månen er åndelig hersker i vannmannen, hvilket betyr at når vi frigjør oss fra våre begjær og gamle følelsesbindinger vil månen vike plass, og det er da vi får kontakt med Vulkan og Uranus, hvorav Vulkan er knyttet til alkymi og Uranus det transpersonlige. Vulkan har som oppgave å bryte ned materien, sånn at lyset kan komme inn, og det er da vi får kontakt med Uranus og vår høyere bevissthet.

Måneknutene skifter tegn – 18.01.22

Samme dag som vi har denne fullmånen, skifter måneknutene tegn. Den sydlige noden som er knyttet til hva vi skal frigjøre oss fra plasserer seg i skorpionens tegn, mens den nordlige noden som vi skal strekke oss mot som et ledd i vår utvikling, plasserer seg i tyrens tegn. Og dette er også spennende, for den sjelelige herskeren i tyren er ingen ringere enn nettopp vulkan.

Med disse måneknutene skal vi lære å bli mer selvhjulpen gjennom bruken av våre egne indre iboende resurser, og i henhold til våre indre verdier. Man skal lære å verdsette de virkelige verdiene i livet, det Moder Jord har å by på, men det betyr at vi også må lære å ivareta naturen gods og gull. Det er ingen andre tegn i astrologien som er mer opptatt av naturen enn det tyren er. Sist men ikke minst, så er det i tyren at vi faktisk blir opplyste.

Samme dag som vi har denne fullmånen, skifter måneknutene tegn. Måneknutene, også kaldt nodeaksen, viser til hvor solens og månens tema møtes. Under fullmånen går vi inn i noe knyttet til krepsens tematikk, som har med omsorg å gjøre. Når vi står der på fjelltoppen og skuer utover, vil det være med omsorg og kjærlighet for våre medmennesker. Det kan da være greit å bite seg merke i at månen er åndelig hersker i vannmannen, hvilket betyr at når vi frigjør oss fra våre begjær og gamle følelsesbindinger vil månen vike plass, og det er da vi får kontakt med det Vulkan og Uranus

Digresjon

Etter at vi har vært gjennom en transformasjon i møte mellom solen og Pluto, hvor noe hva våre rigide holdninger og skyggesider angår blir belyst, kan vi stige opp i et helt nytt lys, i en ny utgave av oss selv, og med en helt ny bevissthet. Forhåpentligvis har vi derfor gjennom Uranus sin retrograde bevegelse i tyren, og de sterke spenningsforhold den har stått i gjennom hele fjoråret, endret noe hva vårt syn på våre verdier angår, for det indikerer at vi har vi nådd fjelltoppen og dermed kan forlate det gamle. Når vi stiger ned igjen er det som en VANNBÆRER. Dette beskriver noe om at vi er på vei ut av det gamle og på vei inn i det nye, via de to portalene i krepsens og steinbukkens tegn. Da kan vi også strekke oss mot den nordlige noden og det den representerer.

 

Solen i vannmannen – 20 januar kl. 03:39

To dager etter de nevnte begivenhetene beveger solen seg inn i vannmannens tegn, når fullmånens energier har avtatt, for en fullmåne sies å vare i opptil to dager etter at den kulminerte på sitt sterkeste. Disse to dagene er gunstige med tanke på å integrere det som har skjedd, før vi beveger oss videre, og inn i vannmannens sfære.

En ting er ganske sikkert, og det er at vi kollektivt har gått gjennom noen store prøvelser hvor vi har måtte gitt slipp på mye. Det er en forandringens tid, men dette er av stor nødvendighet når vi nå beveger oss inn i VANNMANNENS TIDSALDER.

Kh
Siv Nancy