Fullmåne 02.09.20
Solen i jomfruen – månen i fisken

 ♍️🌝♋️

Vi er inne i en ny fullmåneperiode, og denne gangen står solen i jomfruen og belyser temaet knyttet til fiskenes tegn. Jomfruen og fiskene står mot hverandre i det det astrologiske hjulet, og alle tegn som står i en opposisjon til hverandre skal forenes og på en måte bli til ett.

Fiskene er knyttet til det åndelige og spirituelle, og beskriver våre stemninger, våre indre opplevelser og hva vi drømmer om m.m. Men det er to fisker i fiskenes tegn, hvorav det er en nedstigende og en oppstigende. Den ene fisken bringer oss ned i materien, hvor vi skal lære livet å kjenne. Den andre fisken bringer oss tilbake og opp i lyset igjen, men det kan først skje når vi har vært gjennom en renselsesprosess, hvilket er blant jomfruens oppgaver. Hun er opptatt av kropp og helse, og ved å rense ut i gamle lag av tanker og følelser, gir hun rom for at et ny bevissthet skal få muligheten til å se dagens lys gjennom en såkalt jomfrufødsel.

Det er sjelen og sjelens bevissthet som fødes via jomfruen, men da må vi ha frigjort oss fra våre negative tanker og følelser først, samt vår sterke egovilje, før en slik fødsel kan finne sted. Det er ikke det samme som at vi skal ofre oss selv, men med sjelens fremvekst vokser det frem et ønske å gjøre noe godt for våre medmennesker. Fiskene og jomfruen er derfor to tegn som er knyttet til tjeneste.

Månen er den sjelelige hersker i jomfruen, og blir særdeles sterk og viktig i dette tegnet. Månen er knyttet til det moderlige og omsorgsfulle, men ikke på samme måte som krepsens tegn, som har månen som personlig hersker, og som er opptatt av å ta vare på og verne om familien. Det moderlige i jomfruen strekker seg enda litt lenger, og jomfruen beskrives derfor som verdensmoderen som stiller seg til rådighet gjennom tjenestearbeid. Hun strekker seg dermed mot fiskene, hvor hun/han ofte velger et yrke innenfor en eller annen form for institusjon, som for eksempel på et sykehus eller i fengselsvesenet, eller i en eller annen form for virksomhet hvor hun kan bistå andre med en hjelpende hånd.

Jomfru- og fisketematikken går med andre ord ut på å bringe den indre spiriten ned i livet, men ikke for at vi skal bli gående rundt i en hallalujatilstand. Når vi blir oss bevisstgjorte at vi har en sjel, og når vi begynner å virke ut ifra sjelens hensikt, så vil vi begynne å tenke på andre, og ikke bare på oss selv. Vi vil åpne opp for at livet er noe mer, at vi lever i et felleskap og at vi når alt kommer til alt er forbundet i en enhetsbevissthet. Den indre gleden vil følgelig bli mer fremtredende, for det ligger mye glede i å føle at man bidrar med noe til fellesskapet.

Selv er jeg født under en fullmåne i jomfruens tegn, og har en særdeles sterk jomfru-fisketematikk i fødselshoroskopet mitt, så dette er energier jeg virkelig kjenner på. Jeg kjenner at jeg er veldig trøtt, og at det er noe som trekker meg innover.

Hvordan opplever du energiene, for dette er energier som generelt sett trekker oss innover?

🌸🍀🌸🌿🌸🍀🌸

Jeg starter nå opp med et åndelig selvutviklingskurs innenfor astrologi og esoterisk visdomslære. Her tar vi for oss mange ulike temaer, og vi begynner med det helt elementære.

For mer info:👇
https://hjertetstempel.no/temaer-til-facebookgruppen-2/