Fullmåne 12.08.22
Solen i løven – månen i vannmannen

En tid med store kollektive avslutninger og nye begynnelser

 

Vi går en ny fullmåne i møte hvor solen plasserer seg i løven, og månen i vannmannen. Dette er energier som kan bringe med seg noe tyngde og en del overraskelser, fordi det oppstår noen anspente forbindelser på himmelveldet, et såkalt kvadratur, hvor solen, månen, Saturn, Mars, Uranus og nodeaksen er involvert.

LØVEN OG VANNMANNEN – Hvordan fremstår vi blant andre mennesker?

Løven som tegn er knyttet til vår selvutfoldelse og selvrealiseringen gjennom bruken av våre kreative skapende evner. Det er i løven vi utvikler vår individualitet. Solen er særdeles viktig når vi har med løven å gjøre, fordi den der er det vi kaller en såkalt hersker. Solen er forbundet med livsenergi og vitalitet, men ettersom solen påvirker oss på forskjellige nivåer, responderer vi også ulike på dens energier. Det er dette som er årsaken til at vi har så forskjellige utstrålinger. Det selvsentrerte mennesket som holder på å utvikle en trygg og sikker personlighet, reagerer på solen via solar plexus. Da kan man bli ganske egosentrisk og selvfokusert i egne handlinger. Når mennesket begynner å respondere på den åndelige solen, vil det i hovedsak skje via hjertet, og da er det varme og kjærlighet man sender ut til omverden.

Det er dette som blir så viktig når vi har med en løve- vannmanntematikk, for det handler om hvordan vi fremstår blant andre mennesker, det være seg blant venner eller i ulike gruppesammenhenger. Er vi en løve som reagerer fra solar plexus, kan vi bli meget dominante og egenrådige blant andre, hvor rebellen i oss vekkes til live. Har vi utviklet solen i hjertet derimot, vil vi møte våre medmennesker med respekt, omtanke og medfølelse, som en dyktig leder og inspirator for andre osv.

Den litt selvopptatte løven kan enn videre være veldig opptatt av hvilke mennesker den omgås med, og trives ofte sammen med eliten. Den liker å være synlig blant mengden, og den liker å vise at den befinner seg høyt på den sosiale rangstigen i sitt behov for å bli sett opp til. Sosial status kan derfor være viktig og noe den etterstreber, både løven og vannmannen. Vannmannen på sin side er veldig opptatt av å bevare friheten sin, sånn at den kan få muligheten til å gå sine egne veier.  

SATURN OG MÅNEN I VANNMANNEN – kan skape bekymringer, dempet stemningsleie og nedstemte følelser

Dette med frihet blir viktig under denne fullmånen, hvor man kan komme til å oppleve en form for manglende frihet. Månen står i en forholdsvis tett forbindelse med Saturn, og dette er energier som ikke harmonerer så godt sammen, og som kan føre til at opplevelsen av følelsesmessig bundethet og ufrihet. Man kan bli noe egenrådig, hvor man verner om sin personlige frihet, eller man kan søke mot mennesker eller grupper som har de samme de samme idealene som en selv, og som man opplever at man er følelsesmessig forbundet med.

Saturn er knyttet til dette med økonomi og penger, og sammen med månen kan den frembringe økonomiske bekymringer og frykt for at man skal bli økonomisk begrenset, hvilket kan begrense en handlefrihet som vannmannen er så opptatt av.

SATURN OG SOLEN – tilpasningsproblemer og motstand

Saturn og solen står i en opposisjon til hverandre, og kan vise til energier som har vanskeligheter med og møtes. Dette kan gi seg utslag i manglende vilje til å ta ansvar, og at man ikke vil akseptere de samfunnsendringene som foregår, og at man har problemer med å tilpasse seg disse.

På den andre siden kan disse energiene ha som hensikt å forsøke å få oss til å bryte ut av gamle vaner og vår selvopptatthet, og få oss til å forstå at vi har et ansvar, og at vi må være tålmodige. Vi stor ved en brytningsfase som skaper friksjon.

MARS, URANUS OG DEN NORDLIGE NODEN I TYREN – skjebnebestemt

Jeg har skrevet et lengre blogginnlegg om møte mellom disse tidligere, og skal derfor ikke gå så veldig i dybden av dette nå, men kort fortalt er dette energier som kan skape uventede overraskelser. 

SOLENS OG MÅNENS ANSPENTE MØTE MED MARS vil intensiveres frem til etterfølgende nymåne, og dette er en disharmonisk forbindelse som kan føre til ustabilitet og aggressivitet, særdeles dersom man føler at man blir handlingslammet av årsaker. Mars er en sterk energi som viser til masse pågangsmot, men den kan også bli uhåndterlig å ha med å gjøre hvis den opplever at ting går imot den.

Mars står i en såkalt svekket posisjon når den står i tyrens tegn, og det ligger i ordet at man ofte ikke får det som man vil med denne plasseringen. Dette er det kanskje ikke alle som vil takle like godt, særdeles dersom det aktiverer noe i eget fødselskart. Solen og månens disharmoniske forbindelse med mars kan fremprovosere egoets sterke vilje og dens aggresjon dersom den ikke får det som den vil.

SOLENS OG MÅNENS ANSPENTE FORBINDELSE MED URANUS kan føre til at man nekter å ta ansvar, og at man nekter å følge gjeldende normer og regler. Man ønsker å være fri og uavhengig, sånn at man kan fortsette å nytte livets glade dager. Tyren som tegn er med sine sterke drifter og begjær knyttet til materialisme, og den er glad i å nyte alt hva livet har å by på, et behov den ikke ønsker å gi avkall på. Sammen med den nordlige noden i tyren har den imidlertid ikke noe valg.

Den nordlige noden beskriver noe vi skal strekke oss mot som et ledd i vår videre utvikling. På motsatt side står den sydlige noden i skorpionens tegn, som forteller noe om hva vi skal frigjøre oss fra. Skorpionen er dødens tegn, og med den skal vi lære at alt er forgjengelig, og at alt har sin slutt. Vi holder på å avslutte noe nå, som kan vekke en frykt for at vi skal miste friheten vår. Men det handler mer om at vi står ved en ny begynnelse, og at vi skal lære å bruke både våre egne ressurser såvel som samfunnets og jorden ressurser på en ny måte. Hvis vi motsetter oss dette, gjør vi det bare verre for oss selv.

Uranus står i sitt såkalte fall når den står plassert i tyrens tegn. Vi har med andre ord en planet som står i en svekket posisjon, og en som står i sitt fall. Det er vårt sterke ego og vår sterke vilje som brytes ned, samtidig som man kan oppleve det som om ting faller sammen rent økonomi og materialistisk sett. Men igjen, vi har nodeaksen som forteller oss at alt er forgjengelig og at ting har sin slutt, men vi må avslutte noe for at noe nytt skal få innpass. Det er helt vesentlig.

 

VENUS I LØVEN – Kjærlighet

Venus beveger seg inn i løvens tegn dagen før fullmånen, og plasserer seg i en opposisjon til Pluto, det vil si på motsatt side av. Dette er også viktig ettersom Venus er hersker i tyren som Mars, Uranus og den nordlige noden står plassert i, mens Pluto er hersker i skorpionen som den sydlige noden står plassert i.

Venus viser til hva vi liker/ikke liker, hva vi verdsetter/ikke verdsetter, hvordan vi uttrykker våre følelser og hva vi gir vår kjærlighet til. Den er knyttet til vår verdioppfattelse av oss selv, hva vi ønsker å omgi oss med, og den er knyttet til dette med økonomi og penger. Venus i løven kan derfor føre til at man kan bli veldig fokusert på seg selv og behovet for å omgi seg med luksus.

Når Venus og Pluto står i denne opposisjonen med hverandre, blir vi speilet noe hva det nevnte angår, sånn at vi kan bli i stand til å se hva vi gir vår kjærlighet til og hva vi skal verdsette. Med solen i hjertet vil vi begynne å utstråle varme og kjærlighet til våre kjære, våre venner og andre mennesker rundt oss. Men det innebærer at vi må våge å se våre egne skyggesider hva dette angår, og våge å gi slipp på det som er nødvendig i denne prosessen.

VENUS OG NEPTUN – det medfølende hjerte

Venus danner samtidig et harmonisk møte med Neptun, som vekker vår sensitivitet, medfølelse og kjærligheten til livet og hele skaperverket. Den vekker vår kjærlighet til alt og alle, uansett sosiale bakgrunn, og den får oss til å verdsette andre mennesker og livet som det ER.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fantastisk god fullmåne. 🌝

Kh 💞 
Siv Nancy Ingvaldsen