Solen i skytten – månen i tvilling
Chiron slutter sin retrograde bevegelse

Årets siste fullmåne

Vi går årets siste fullmåne i møte, og denne gangen plasserer solen seg i skytten og månen i tvillingen. Tvillingen er den som bygger bro gjennom kommunikasjon og formidling, mens skytten er den som skaper syntese ved å bringe ulike forståelser sammen. En slik syntese bidrar til økt bevissthet, med evne til å se livet i et større perspektiv. Bevisstheten ekspanderer, og jo mer vi åpner opp disse dørene i oss selv, desto mer kontakt vil vi få med vår intuisjon, vår indre visdom. Tilegnelse av kunnskap gjennom studier er derfor viktig, for det styrker ikke minst vår mentale tankekraft, og det skal i denne sammenheng sies at sjelen befinner seg nettopp på det høyere mentale plan.

Det ligger mye rastløshet knyttet til energiene under denne fullmåneperioden, med et behov for å være på farten og der ting skjer. Denne rastløsheten kan henge sammen med en slags utilfredshet, som kan resultere i at man i den ytre verden søker det sosiale liv, samt at man foretar for mange transaksjoner for å tilfredsstille en slags indre tomhet. Dette vil imidlertid kun gi en kortvarig tilfredstillelse, glede og lykke, hvor man i ettertid kan komme til å spørre seg om meningen med våre handlinger. Med andre ord, disse energiene kan negativt oppleves som noe overfladiske, hvor man fort gjort kan komme til å overdrive som følge av og ikke å tenke seg godt nok om.

Under innflytelse av tvilling kan man videre komme til å føle på en slags splittethet, men det som et resultat av ikke å lytte innover. Når man ser på Merkur, som er den personlige hersker i tvillingen, så står den nå i skyttens tegn, og det forsterker derfor disse energiene vi nå har med å gjøre ytterligere. De kan gi mye glede og humor, hvor man faktisk kan komme til å kjenne på en slags boblende energi og lykkefølelse, som igjen kan resultere i at vi foretar oss noen impulsive handlinger. Man vil så gjerne kjenne på følelsen av å være fri, men spørsmålet er om vi egentlig frigjør oss, og blir virkelige frie, særdeles dersom denne rastløsheten fører til overdrivelser og overilte handlinger, hvilke de fort gjort kan komme til å gjøre. (Jeg tror nok det er mange som vil angre sine innkjøp i julen, i alle fall viss man handler mer enn lommeboka tillater).


Merkur – den personlige hersker i tvillingen

Merkur i skytten kan være gunstig for forretningslivet, men hvis man ser på det sjelelige potensiale som ligger i disse energiene, så handler det om å bringe egen visdom ned i livet, for så å dele denne med andre gjennom kommunikasjon og formidling. Det handler om å bygge bro mellom det indre og det ytre liv, skape en syntese mellom det høyere og det lavere i en selv, skape en dialog mellom de to som tvillingen representer, nemlig personlighet og sjel. På denne måten vil vi forene vår dualistiske tankegang, hvorpå vi vil bli i bedre stand til å tenke på etikk og moral, hva som er rett og galt osv. Det som enn videre blir viktig i denne sammenhengen, er at Merkur svekkes i skyttens tegn, hvilke betyr at den mister noe av sin kraft. Den bidrar derfor nettopp til, at vår dualistiske tankegang opphører, vår sort / hvitt tenkning, Dette vil igjen øke vårt vidsyn, og hjelpe oss til å åpne opp for vår intuisjon, slik at vi kan bli i stand til å tenke ut i fra sjelens og hjertets bevissthet, i stedet ut i fra personlighetens lyster og begjær. Det skal sies, at når Merkur i skytten fungerer optimalt, blir man svært lite kritisk og fordømmende overfor mennesker og de som er annerledes enn oss selv. Man vil ikke en gang forstå behovet for å kritisere og fordømme, for man åpner vidsynet med en bevissthet om det helhetlige, som vi alle er en del av. Man vil forstå at hver og en er en vakker blomst, som samlet blir en vakker fargerik blomsterbukett. Man vil forstå at alle veier, uansett tro, har det samme mål, som vil føre oss tilbake til den samme enhet, der vi alle kommer fra. Dette vil igjen påvirke vår rettferdighetssans.


Venus – den sjelelige hersker i tvillingen

Vel, tenker nå at det kan være på sin plass og se litt på den sjelelige hersker i tvillingen, som er Venus. Venus er knyttet til kjærlighet, og i tvillingens tegn, har den som målsetning å skape et bånd, kall det gjerne et kjærlighetsbånd mellom personlighet og sjel.

Venus vil under denne fullmånen plassere seg midt mellom Saturn og Pluto, hvilke indikerer at det rettes et fokus mot vår ansvarlighet hva vår kjærlighet til et annet menneske angår, og vår evne til å ivareta gjennom ansvar og forpliktelser. Det gjelder både i nære forhold og i samarbeidsprosjekter, hvor energiene ber oss om å være seriøse. Dette gjelder ikke bare i relasjoner, men også i forhold til økonomi og penger, og det kan nok være at det er en del der ute som blir nødt til å gjøre noen justeringer, endre sitt forbruk, bli mere forsiktige og sparsommelige osv. Den vil liksom vårt verdisyn til livs. Dette kan også ses i sammenheng med Venus sin forbindelse til månen. Det er en tid hvor man bør bevare en sunn fornuft, hvis ikke vil Pluto med sin ødeleggende kraft, sørge for å gi oss en eller annen vekkelse som følge av at vi ikke har klart å håndtere disse problemstillingene på en god nok måte. Hvordan man opplever disse energiene er selvfølgelig individuelt, men det er helt klart at det kan vekkes en del sår og smerter i våre forhold til dette med partnerskap og hva økonomi og penger angår. Herunder kommer også dette med makt og kontroll inn i bilde som et tema, også den offentlige makt og innflytelse som blir utøvet overfor samfunnet og folket som helhet.

Når dette er sagt, så ligger det alltid noen muligheter knyttet til de energiene vi er under innflytelse av, og når Pluto, Venus og Saturn er involvert, vil man kunne komme til å oppleve en eller annen form for fornyelse. En fornyet kraft, for det ligger noen sterke helbredende krefter i møte mellom disse planetene. Dette særdeles dersom man gjennom nedbrytning aksepterer endringene som tvinger seg frem, og at man blir mer ansvarlige og fornuftige. Da vil dette møte kunne bidra til noen varige endringer av det godt, både i forhold og med tanke på tryggere og sikrere økonomi fremover.

Healeren Chiron går igjen i riktig retning

Denne antagelsen forsterkes av at både Venus og Saturn plasserer seg i en forbindelse til healeren Chiron, og Chiron vil under denne fullmånen igjen begynne å bevege seg i riktig retning, etter å ha beveget seg i en retrograd bevegelse over lang tid. Den har fått oss til å grunne over saker og ting i en lengre periode, for at vi skal begynne å se oss om etter nye løsninger og muligheter. Det betyr at vi nå er ved å få healet opp i noe hva det nevnte angår, som også har med vår karma å gjøre. Særdeles når vi gir aksept, og når vi har vist ansvarlighet innenfor disse livsområdene. Da vil vi virkelig kunne få en eller annen form for belønning, samt merke oss en større flyt i livet, nettopp fordi vi på en måte har bestått våre prøvelser. Vi har vært gjennom en eksamen, bestått eller ikke bestått, hvilke er avgjørende for om vi blir nødt til å gå noen ekstra strafferunder, eller ikke.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fortsatt god adventstid.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen