Fullmåne 13.10.19 – kl. 23:07
Solen i vekten – månen i væren

Vi er inne i en fullmåne som tar for seg tematikken rundt vår evne til å samarbeide. Det handler om våre relasjoner på godt og på vondt, hvilke henger sammen med hva vi projiserer utad til andre, hva vi sender ut og hva vi følgelig mottar tilbake. Dersom den noe ubetenksomme krigeren via væren kommer frem i oss som den mest dominante, kan det fort gjort oppstå konflikter, for en ukontrollert vær kan ha en tendens til å handle overilt uten tanke for hvilke konsekvenser dens handlinger vil få. Dersom den imidlertid klarer å forene sine energier med vekten, som har som målsetning å skape fred og harmoni, vil væren med dens lederevner og sterke vilje bli den som leder an sitt folk styrt av nettopp viljen til det gode og til felleskapets beste. Men vekten kan være ganske så ubesluttsom når det kommer til dette med å ta valg, og i den forbindelse kan vektskålen fort gjort komme i ubalanse hvor den ene vektskålen vil veie tyngre enn den andre. Det er da våre handlinger kommer i ubalanse og disharmoni, på grunn av våre feilbedømminger og at man regelrett har tatt noen dårlige og feilaktige valg. Dette vil igjen resultere i at man må gå noen ekstra strafferunder, hvilke ikke er så populært for den nokså utålmodige væren. Det handler derfor med de energiene vi har med å gjøre, å skape en balanse mellom det feminine og maskuline prinsippet, slik at våre handlinger ikke blir styrt av vår egovilje, men av et dypere ønske om å skape fred og harmoni. Et forhold eller et samarbeid basert på fred, harmoni, kjærlighet og likeverd. Det er viktig å huske på at vi alle har disse energiene i oss, og at dette er noe som vil berøre oss alle, både som enkeltindivid og samfunn.

Vi møter noen transformerende krefter knyttet til disse energiene under denne fullmåneinnflytelsen. Dette fordi solen og månen går inn i en anspent forbindelse til pluto, og pluto er ødeleggeren og den som legger ting i grus. Hvordan vi responderer på disse kreftene vil avhenge av vårt ståsted som enkeltindivid og samfunn, og om vi er i likevekt i oss selv. En likevekt og en balanse mellom det å gi og å ta imot, og om vi behandler andre med verdighet, eller om vi lar oss kues av andres dominans og maktbehov etc. Dette er noe vi testes i nå, hvilke også kan bekreftes ved at Venus den 8. oktober gikk inn i skorpionens tegn. Det blir viktig å trekke inn Venus i denne sammenhengen, for Venus er hersker i vekten som solen står i under denne fullmånen, og Pluto er hersker i skorpionen. Vi blir derfor virkelig testet i vår kjærlighetsevne nå, og hvordan vi forholder oss til våre verdier kontra andres verdier. Konflikter kan oppstå dersom matbehovet blir for sterkt, men det ligger også alltid muligheter for fornyelse og fornyet kraft knyttet til Pluto. Pluto har ikke til hensikt å ødelegge kun for ødeleggelsens lyst, men fordi det er behov for å la noe nytt få vokse frem.

Det skal imidlertid sies at månen i væren og i en slik anspent forbindelse til Pluto, kan i verste fall bringe frem et voldsomt temperament, hvor man ikke skyr noen midler for å feie av banen det som står i veien for ens herskesyke ego, dominans og behov for å utøve makt og innflytelse. Under påvirkning fra disse energiene kan krigeren komme frem på verst tenkelig måte, hvor den gjennom sine voldsomme handlinger legger ting i grus. Vi får med krigeren og ødeleggeren å gjøre på en og samme tid. Så hva kan vi som enkeltmenneske gjøre? Hver og en av oss kan VÆRE kjærlighet, for jo mer utstrømmende kjærlighet vi sender ut til våre medmennesker, jo større ringvirkninger vil det få av det gode. Og husk, Pluto har med karma å gjøre, så det kan være lurt å tenke på hva man sender ut. Er det hat, eller er det kjærlighet.

God helg alle sammen <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen