Fullmåne 14.09.19 – kl. 06:33

Et møte mellom ånd og materie

Vi går en ny fullmåneperiode i møte, og denne gangen får vi et møte mellom jomfruen og fiskene, det vil si ånd og materie. Fiskene symboliserer veien ned i ånd og materie, hvorav den etter en renselse av kropp, sinn og sjel i jomfruens tegn, på ny stiger opp og tilbake til lys og kjærlighet. Fra der vi kom fra.

Ved sin nedstigning i materien vil mennesket lære livet å kjenne, på godt og på vondt. Gjennom våre mange inkarnasjoner går vi gjennom smertelige erfaringer. Vi lærer mørke å kjenne, og vi opplever sorg og glede. Det er gjennom våre dypeste sorger at vekkelsen av hjertet finner sted. Gjennom dualitet lærer vi forskjellen mellom motsetningenes par – hat og kjærlighet, lys og mørke, ying og yang osv. Det er i møte med den dualistiske verden at bevissthet oppstår.

Når den nedadgående fisk forlater lyset ved sin gryende begynnelse, som en ubevisst gnist, vil den gjennom mange liv utvikle ulike (sjels)kvaliteter, og den vil høyne sin (sjels)bevissthet.

Månen er sjelelig hersker i jomfruen, og dens betydning blir derfor særdeles sterk i dette tegnet, og under denne fullmånen. Månen er som en beholder, som inneholder alt vi har med oss i bagasjen på godt og på vondt. Aller våre erfaringer, alt det tillærte, alt hva vi tror og tenker om oss selv, befinner seg lagret her.

Jomfruen er opptatt av kosthold og helse, det vil si renselse. Hun renser kroppen, sjelens tempel, for gamle lag av tanker og følelser. Hun er opptatt av rutiner, for det kreves at man vedholdende jobber med denne renselsesprosessen, for på den måten å få frigjort plass, slik at månen kan få muligheten til og fylles opp med en helt ny bevissthet. Vår sjelsbevissthet.

Jomfruen er enn videre kjent for sin kritikerenergi. Hun kan være ganske kritisk både overfor seg selv og sine omgivelser. Men hensikten med dette, er at hun skal utvikle sjelneevnen. Hun skal lære å forstå hva hun trenger å bringe med seg videre, og hva hun skal forkaste og gi slipp på som hindrer videre utvikling og vekst. Men det er nettopp denne kritikerenergien som kan bli hennes hemsko, for hun kan ofte bli noe i overkant kritisk, hvilke betyr at hun opplever det som om ingenting av det hun foretar seg, er godt nok. Dette kan være fryktbasert, som et resultat av tidligere hendelser, opplevelser eller erfaringer. Det er her renselsen kommer inn i bilde, som et ledd i en frigjørelsesprosess. Dette fordi, hvis kritikerenergien blir for sterk, med frykt for at det vi gjør ikke er godt nok, så vil våre nye inspirerende tanker og ideer aldri få sett dagens lys. De vil regelrett ende ut i en abort, og i denne runden ikke gis muligheten til å få sett dagens lys.

Det er sjelen som banker på. Det er våre sjelskvaliteter som ønskes og skapes gjennom en jomfrufødsel. Og sjelen er alltid opptatt av å skape noe som kan gagne felleskapets beste, og ikke for å tilfredsstille egoet og personlighetens behov. Man sier videre, at alle tegn strekker seg mot et annet, og jomfruen strekker seg mot vannmannen. Det betyr at når hun har frigjort seg fra materiens trelldom, det vil si at når hun ikke lar det materielle få kontrollen over hennes liv, men klarer å forholde seg til dette på en fornuftig måte, så vil hun bli en bedre tjener for menneskeheten. Både jomfru og fisk er to tjenesteytende tegn.

Vel, selv er jeg født under en slik fullmåne som vi nå går i møte med, med solen i jomfruen, og månen i fiskene. Jeg kjenner virkelig på denne tematikken.

Jeg kjenner at jeg nå er ved å vikle meg ut. Ut av materiens trelldom. Jeg kjenner at min pluto, som står ved siden av sola mi i jomfruens tegn, i 12 hus, som er fiskenes hus, nå er ved å transformere min personlighet. Jeg må innrømme at jeg har hatt et aldri så lite sammenbrudd i disse dager, for jeg har virkelig fått kjenne på hvordan det er å miste kontroll. Uten penger, uten mat, kreditorer som hamrer på døra mi, skamfølelsen av ikke å klare å gjøre opp for meg etc. Ingen som kan hjelpe, for jeg er alene. Men er det ikke akkurat det, dette handler om? Det handler om og GI SLIPP.

Jeg forteller ikke dette for å få noen medlidenhet, for det liker jeg ikke. Jeg kjenner mer på skammen over å utlevere meg selv, men jeg tror vi må tørre å vise vår sårbarhet. I kampen om å gi slipp, må vi erkjenne. Vi må være ærlige overfor oss selv. For vi alle rommer alt. Vi ER alt. Vi er derfor ikke ufeilbarlige, eller kanskje motsatt. Vi er perfekte som vi ER. Så i kampens hete handler det om å gi slipp på skammen, frykten, følelsen av å være utilstrekkelig, ikke god nok, ikke flink nok osv. osv.

Det som er spennende, er nettopp det at Pluto er sjelelig hersker i fiskenes tegn. Plutos oppgave blir i denne sammenhengen og lutre personligheten, slik at den kan bli et bedre redskap for sjelen. Akk ja, og jeg som har Pluto ved siden av sola mi i jomfruens tegn, og i 12 hus, og månen i fiskenes tegn, i 6 hus. Det 12 hus er fiskene hus, og det 6 hus er jomfruens hus. Dette berører meg i aller høyeste grad. 

Min personlighet sier derfor nå til min sjel – La din vilje skje, og ikke min. Sett meg fri.

I det jeg sier disse ord til meg selv, kjenner jeg en enorm kjærlighet, og kan ikke være annet enn takknemlig.

Med dette ønsker jeg dere alle, alt godt på deres reise, og i deres renselses- og frigjørelsesprosess.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen