Fullmåne 19.02.19 – kl.16:53
Solen i fiskene – månen i jomfruen

Vi er nå inne i den siste fullmånen i det astrologiske kalenderår, og under denne begivenheten plasserer solen seg i fiskenes tegn, og månen i jomfruen. Fiskene står for en avslutning og frigjørelse, men for at dette skal la seg kunne gjøres mulig, må man gjennom en renselse, hvilke er jomfruens oppgave.

Månen er sjelelig hersker i jomfruen, og er derfor særdeles viktig for dette tegnet. Månen er som en beholder, hvor alt det som hører fortiden til ligger lagret. Det være seg våre tillærte tanker og oppfatninger, gamle følelser, og det som har satt seg på kroppen rent fysisk. Med opptatthet av kosthold og helse, som er jomfruens domene, og gjennom sin renselsesprosess, har hun som oppgave å rense ut i gamle tankemønstre og følelser for nettopp og frigjøre plass. På den måten gis det rom for at månen kan bli fylt med et helt nytt innhold, en ny sjelsbevissthet.

Til denne oppgaven får jomfruen hjelp av det oppositte tegnet fiskene, og da fiskene som nevnt står for en avslutning, ja så henger dette veldig godt sammen. Man renser ut i kropp og sinn og klargjør følgelig kroppen, sjelens tempel, slik at en ny innsikt og en ny bevissthet kan få ta bolig gjennom en jomfrufødsels. Da må man gi slipp og avslutte noe gammelt, gjøre opp regnskap, for se, det er da man gjennom fiskenes sensitivitet vil bli mottakelige for nye inspirasjoner og innsikter.

Pluto er videre den sjelelige hersker i fiskene, og dens oppgave blir derfor å foredle det eksisterende, slik at vi ved inngangen til det nye astrologiske kalenderår vil bli mottagelige for de impulser, tanker og ideer som kommer til oss via Værens tegn og dens egenskaper. Væren symboliserer starten på noe nytt, en ny syklus, og er derfor nye tankers og ideers fødested, og det første tegnet i det nye astrologiske kalenderår.

Sagt med andre ord:
Symbolikken til fiskene viser hvordan den nedadgående fisk dykker langt ned i materien for å lære livet å kjenne, og gjennom inkarnasjon etter inkarnasjon fylles månen med minner som blir lagret i minnebanken på godt og på vondt. Når jomfruen gjennom renselse frigjør seg fra mye av det gamle, vender den oppadgående fisken tilbake til lyset, men da med et ønske om å stille seg til rådighet for å hjelpe andre opp og ut fra deres stengsler i materien og i mørke.

Med en dominerende jomfru- fisketematikk i eget horoskop, kan jeg virkelig merke energiene som bygger seg opp. Har solen sammen med pluto og venus i fiskenes hus (jomfruens tegn), og månen plassert i fiskenes tegn i jomfruens hus. Med svimmelhet og ørhet skal det nå bli godt å vende innover i meditasjon. Men det skal sies at vi alle har alle tegn plassert et eller annet sted i horoskopene våre, og de kan komme inn å gjøre innflytelse på forskjellige måter.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig god fullmåne.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen