FULLMÅNEN 24.02.24 🌝

SOLEN I FISKENE – MÅNEN I JOMFRUEN

En tid for å lytte innover, men også å vise ansvar for de lidende gjennom vår sensitivitet og medfølelse

✨✨✨
Vi er inne i en fullmåneperiode hvor solen står i fiskene og månen i jomfruen. Dette er to tjenesteytende tegn, hvor den sensitive og følsomme fisken har en sterk medfølelse overfor de som lider og er i nød. I jomfruens tegn vekkes verdensmoderen til livet, som setter seg selv til side for å tjene noe som er større en seg selv. Som Moder Therese Theresa som både var født og døde i jomfruens tegn.

✨
✨✨

MERKUR I FISKENE– forsøker å få oss til å lytte innover ✨


Det er vårt medfølende hjerte som vekkes til live under innflytelse fra disse energiene, ikke mindre fordi solen står mellom Saturn og Merkur. Merkur som planet står for kommunikasjon og formidling, samt at den beskriver noe om hva vi bruker vår tankevirksomhet på. Når den står plassert i fiskenes tegn, forsøker den å få oss til å rette oppmerksomheten innover, for vi er særdeles mottagelige og sensitive for de indre sjelelige impulsene under denne innflytelsen.

Merkur har en helt spesiell oppgave når den plasserer seg i fiskenes tegn, hvor den både står i en svekket posisjon for så å møte sitt fall. Det betyr blant annet at det er vår dualistiske tankegang som ideelt sett opphører når vi lytter innover, i den grad vi er åpne for dette. Det fordi Merkur er brobyggeren mellom personlighet og sjel, og den som skaper en forbindelse mellom disse gjennom en indre dialog. Men Merkur i fiskene kan også føre til noen negative tanker og holdninger, hvor man føler at man ikke når frem med det man ønsker å formidle.

✨✨✨

SATURN I FISKENE – ønsker å få oss til å ta mer ansvar for de lidende og de som er i nød ✨

Sammen med solen står den litt strenge læremesteren Saturn, som ønsker å få oss til å bli oppmerksomme på vårt ansvar. Vi har alle et kollektivt ansvar for de lidende og de som er i nød, og dette er noe Saturn forsøker å få oss til å forstå.


Saturn forsøker også å få oss til å ta vårt indre liv på alvor, for det er når vår personlighet lytter til sjelen via Merkur i fiskene, at vi vil åpne våre øyne og rette vår oppmerksomhet overfor de lidende. Når vi lytter til vår sjelsbevissthet, vil vi ta noen helt andre valg, for sjelen har en helt annen agenda med våre liv enn hva vår personlighet har. Sjelen blir ikke styrt av egoet, for den er opptatt av et overordnet mål som vil være til det beste for det helhetlige som vi alle er en del av.

Saturn i fiskene kan frembringe sorgfølelse, depresjon, isolasjon og angst, men det er gjennom lidelse den forsøker å åpne våre hjerter. Men når hjertet er lukket vil vi istedefor å føle medlidenhet overfor andre, bli veldig selvmedlidende. Det kan være at solen i fiskene forsøker å belyse noe i forhold til dette.

✨✨✨

MÅNEN I JOMFRUEN – renselse, så fødselsen av en ny sjelsbevissthet kan finne sted ✨


Månen plasserer seg i jomfruens under denne fullmånen, og dette er ikke uten betydning, for månen er sjelelig hersker i jomfruen. Månen er knyttet til våre følelser og alt som hører den astrale verden til, og våre følelser er forbundet med fortiden. Når vi reagerer med følelser, så reagerer vi instinktivt på noe som minner oss om tidligere hendelser, enten det er fra dette livet eller tidligere liv. Det er her jomfruens opptatthet av renselse blir så viktig, for det er gjennom renselsesprosessen at hun frigjør plass sånn at månen kan bli fylt med et helt nytt liv. Dette skjer via hennes kritiske øyne og analytiske evner, hennes kjennetegn på godt og på vondt. Men det er via disse egenskapene at hun skiller klinten fra hveten, slik at renselsesprosessen kan gå sin gang. Når det er frigjort plass i månen, vil en helt ny sjelsbevissthet ta bolig i jomfruen.

Jomfruen kan imidlertid bli noe i overkant kritisk, og ikke minst selvkritisk, hvor det hun foretar seg aldri er godt nok. Dette er knyttet til tanke- og følelseslivet, og dersom man styres for mye av negative og destruktive tanker og emosjoner, vil det skapes blokkeringer som hindrer videre utvikling og vekst. Jomfruen vil følgelig heller ikke bli mottagelig for sjelens impulser fra sitt motsatte tegn fiskene, og de ideer hun ønsker å gi liv til vil dermed aldri få se dagens lys. De vil regelrett ende ut i en abort. Renselse er derfor et særdeles viktig tema knyttet til jomfruens tegn.


Jomfruen kan med andre ord være altfor opptatt av å perfeksjonere, og overdrevent opptatt av detaljer. Da kan hun vise seg som sneversynt og pedantisk, noe som kan gjøre at hennes kritikerenergi blir kanalisert utad på en negativ måte. Men i bunn og grunn handler det gjerne om et lavt selvbilde, hvor hun er veldig streng og altfor kritisk overfor seg selv. Slike følelser kan bli vekket til live nå, og det kan være noe hva dette angår denne fullmånen forsøker å belyse. Det er uansett fokus på kropp og helse, for det er viktig å ta være på vårt fysiske legeme, som tross alt er sjelens tempel.

Det er gjennom renselse at sjelen får de beste vilkår mens jomfruen går svanger med sjelen, og det er ved å rense ut i gamle lag av tanker og følelser at jomfruen forbereder seg til en ny fødsel, en såkalt jomfrufødsel. Det er Kristusbevisstheten som fødes i jomfruen, det vil si sjelens bevissthet, noe som først kan skje som et resultat av denne renselsesprosessen. Jo mer jomfruen får renset ut i sitt legeme, desto mer vil hennes sensitivitet fra fiskene gjennomstrømme henne, og det er også da verdensmoderen trer frem i lyset.

En annen ting å bemerke er datoene 24.02 2024. Tallet to kan symbolisere kjærlighet og visdom, da den kan knyttes til den andre strålen. Tallet fire er forbundet med den 4 strålen, som er strålen som står for skjønnhet og harmoni gjennom konflikt. Det betyr at når den dualistiske tankegangen opphører vil vi bli mindre konfliktfylte, hvilket skjer i møte mellom personlighet og sjel. Da vil våre handlinger bli styrt ut ifra kjærlighet og visdom, og vi vil bli i stand til å skape skjønnhet i våre omgivelser, istedetfor kaos.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig GOD FULLMÅNE. 💞

Selv kjenner jeg at jeg er veldig trøtt og blir trukket innover, så nå skal jeg gå inn i hvile og stillhet. 🙏 ❤

Kh

Siv Nancy